Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2018-2019 Vize Sınavı

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Ulusal Performans Değerlendirme Projesi’nin amaçlarından biri değildir?

A
Çalışanları güçlendirmek
B
Yönetimsel maliyetleri azaltmak
C
Büyümek
D
Kültürel değişim sağlamak
E
Hizmet kalitesini geliştirmek
Soru 2

Birdenbire meydana gelen kötüye gidiş ve gelişmeye ne ad verilir?

A
Afet
B
Kriz
C
Risk
D
Tehlike
E
Hasargörebilirlik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimini oluşturan teorilerden biri değildir?

A
işlem Maliyeti Teorisi
B
Sorumluluk Teorisi
C
Yönetim ideolojisi Teorisi
D
Bürokrasi Teorisi
E
Kamu Tercihi Teorisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel krizlere yol açan çhş çevre faktörlerinden biridir?

A
iletişimsizlik
B
Dış çevreye duyarsızlık
C
Teknolojik değişim
D
Aşırı biçimsel kontrol
E
Bürokratik eğilimler
Soru 5

Örgütsel otorite ve iş sorumluluklarının en etkin düzeyde sağlanmasını kapsayan değişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misyon değişimi
B
Yapısal değişim
C
işlevsel değişim
D
Süreç değişimi
E
Kültürel değişim
Soru 6

Afet yönetiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici barınma
B
ilkyardım
C
Zarar azaltma
D
Kurtarma
E
Yeniden inşa
Soru 7

Bir tehlikenin tahmin edilebilme derecesi sonucunda ortaya çıkması beklenen muhtemel kayıpların miktarına ne ad verilir?

A
Kriz
B
Hasar görebilirlik
C
Risk
D
Tehlike
E
Zarara açık olma
Soru 8

İnsanın akılcıl bir yaratık olduğu ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği öngörüsü ile ortaya çıkan ve belli bir zaman diliminde en az iki kişi arasında yapılan anlaşmayı belirten yeni kamu yönetimi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu tercihi teorisi
B
Yönetim ideolojisi teorisi
C
işlem maliyeti teorisi
D
Sorumluluk teorisi
E
Bürokrasi teorisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Rekabete vurgu yapması
B
Çıktı kontrolüne önem vermesi
C
Müşteri odaklı olması
D
Ayrışmaya vurgu yapması
E
Biçimsel kurallara öncelik vermesi
Soru 10

I. Küresel ısınma
II. Sel
III. Deprem
IV. Çığ
Yukarıdakilerden hangileri ortaya çıkmaları gelişme sürecine bağlı olan doğal afetler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Örgütleri değişime yönlendiren ve istenen sonuçları alabilmek için bir araya getirilen felsefe, yaklaşım, düşünce, kavramlar ve teknikleri uygulama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik yönetim
B
Stratejik planlama
C
Amaçsal planlama
D
Gelişme planı
E
Araştırma yönetimi
Soru 12

Örgütü bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğer örgütlerden ayırt eden özellikler dizisine ne ad verilir?

A
Örgüt yapısı
B
Örgüt misyonu
C
Temel yetenek
D
Örgütsel strateji
E
Örgüt kültürü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir takım oluşturulmasını engelleyen ve takım performansını düşüren başlıca faktörlerden biri değildir?

A
Takım içinde üyelerin çatışmaları ve iletişim sorunlarının olması
B
Takımın kurulmasını gerektiren proje hedeflerinin açık ve net bir şekilde belirlenmemiş olması
C
Takım dışındaki üst yönetimin takıma ilgisiz kalması ve destek vermemesi
D
Takım içindeki üyelerin eleştirel bir bakış açısına sahip olması
E
Üyelerin takım içindeki görevsel sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemeleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte bireysel performansın yükselmekte olduğunu gösteren performans göstergelerinden biri değildir?

A
işleri yaparken tüketilen malzemenin israf edilmemesi
B
Personelin görev tanımındaki işleri düzenli olarak yerine getirmesi
C
Personelin kurumsal disiplini sağlayan kurallara uyması
D
Personelin yönetsel karar ve uyarılara uygun davranması
E
Personel arasında rekabet olmaması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan ama tüketilmeyen kamusal kaynaklardan biri değildir?

A
Kurumsal hafıza
B
Bina
C
Teknoloji
D
Hammadde
E
insan kaynakları
Soru 16

Kurumsal performans ölçütleri arasında en az öneme sahip olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet ölçütü
B
Kalite ölçütü
C
Zaman ölçütü
D
işgücü ölçütü
E
Maliyet ölçütü
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin unsurlarından biri değildir?

A
Güçlü yanlar
B
Stoklar
C
Zayıf yanlar
D
Tehditler
E
Fırsatlar
Soru 18

Örgütün gelecekte nerede olmak istediğini gösteren yol haritasına ne ad verilir?

A
Amaç
B
ilke
C
Hedef
D
Misyon
E
Vizyon
Soru 19

Bir büyükşehir belediyesinin stratejik planında yer alan “Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır” ifadesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Hedef
B
Vizyon
C
Strateji
D
Amaç
E
Misyon
Soru 20

Kamusal kaynakların israf edilmemesi anlamına gelen kamu performans yönetimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hesap verebilirlik
B
Ekonomiklik
C
Açıklık
D
Verimlilik
E
Etkililik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...