Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Amaç sayısı
II. Belirsizlik düzeyi
III. Karar verici sayısı
IV. Değişken sayısı
Yukarıdakilerden hangileri modellenmiş bir karar probleminin karmaşıklığını belirleyen faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 2

Bir hedef programlama probleminde (>) şeklindeki bir kısıta Sj+ ve Sj- değişkenleri eklenerek (=) şeklinde esnek kısıta dönüştürülmüştür.
İstenmeyen sapmaların toplamının enküçüklendiği hedef programlama probleminin amaç fonksiyonunda yer alacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
...+Si-..
B
...+Si+...
C
...+Si- + Si+
D
...+Si- - Si+
E
...-Si- + Sj+
Soru 3

Aşağıdaki Excel seçeneklerinin hangisinde Diyalog, Veri ve Model Yönetimi modüllerinin üçünden de yararlanılabilir?

A
Veri Çözümleme Araçları (Data Analysis Tools)
B
Grafikler (Charts)
C
Dış Veri Al (Get External Data)
D
Veri Doğrulama (Data Validation)
E
Veritabanı işlevleri (Database Functions)
Soru 4

I. Karar vericilerin öncelik ve tercihlerinin zamanla değişmesi
II. Çözümlerin farklı varsayımlar altında duyarlılıklarının incelenmesi
III. Bazı bilgi ve parametrelerdeki belirsizliğin içerdiği riskin analizi
IV. Modele yansıtılan gerçeklerin niceliksel olması
Bir işletme yukarıdaki hangi durumlarda Optimizasyon-Yönelimli Karar Destek Sisteminden (OKDS) yararlanabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
1,11I ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 5


Bir modelin parametrelerinin hesaplandığı çalışma sayfasında B3

A
=$B2*$A$3
B
=$B$2*$A$3
C
=B$2*$A3
D
=$B2*A$3
E
=B2*A3
Soru 6


Bir cam bardak atölyesinin ürün karmasına ilişkin problemi Excel’e şekildeki gibi işlem tablosu modeli olarak aktarılmış ve Çözücü (Solver) eklentisi aracılığıyla yukarıdaki çözüm elde edilmiştir. Çözüm sonuçlarına göre koyu renkle belirtilmiş hücreye (C11) gelmesi gereken toplam malzeme değeri kaç birim olmalıdır?

A
200
B
285
C
320
D
600
E
825
Soru 7

SolverAdd CellRef:=$B$10, Relation:=2,
FormulaText:-'Kapasite
SolverAdd CellRef:=$B$12, Relation:=3,
FormulaText:-'Talep”

Yukarıda Excel Çözücüsü (Excel Solver) kullanılarak çözülen bir modelin makro kod satırları verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“B10” hücresi Kapasite olarak adlandırılmıştır.
B
Kapasite değeri Talep değerinden küçük olmalıdır.
C
Kapasite değeri “B10” hücresindeki değere eşit olmalıdır.
D
“B10” hücresindeki değer “B12” hücresindeki değere eşit olmalıdır.
E
Talep değeri “B12” hücresindeki değere eşit olmalıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, optimizasyon-yönelimli karar destek sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Diyalog Yönetim Modülü
B
Model Yönetim Modülü
C
Veri Yönetim Modülü
D
Veri Marketleri
E
Veri Madenciliği
Soru 9

Bir ay sonra bir yatırım aracı olarak bir gram altının kaç liradan işlem göreceğini tahminlemek için tasarlanacak bir sistem, aşağıdaki karar destek sistemlerinden hangisine girer?

A
Model-yönelimli
B
Veri-yönelimli
C
Optimizasyon-yönelimli
D
iletişim-yönelimli
E
Belge-yönelimli
Soru 10

Bir karar problemi karşısında karar vericileri yönlendirecek her türlü yöntem ve bilginin kullanımına yönelik çabaların bir bütünü ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
karar analizidir.
B
otomatik öğrenmedir.
C
analitik sistemlerdir.
D
optimizasyondur.
E
işletme analitiğidir.
Soru 11

Sınıflandırma, veri madenciliği çalışmalarının en yaygın yöntemlerinden biridir. Verilerin hangi sınıfa, gruba veya kategoriye ait olduğunu belirlemeyi amaçlar.
Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırma algoritma veya yaklaşımlarından biri değildir?

A
Vaka-tabanlı akıl yürütme
B
Genetik algoritmalar
C
Simpleks algoritması
D
Yapay sinir ağları
E
Kaba küme yaklaşımı
Soru 12


Bir e-perakende sistemi ile çalışan parfüm işletmesinin müşterilerini sınıflandırmasını içeren bir probleme ait matris aşağıda verilmiştir. Müşterilerin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), siteden şu ana kadar temin ettikleri parfümler (A, B, C, D, E, F, G), eğer bir müşteri mağazadan belli bir markadan alışveriş yaptı ise tabloda bu hücrelere 1 değeri yazılmıştır.
Buna göre doğrudan kümeleme algoritması ile oluşacak kümeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
{A,B,F} ve {C,D,E,G}
B
{A,B}, {C,D,E} ve {F,G}
C
{B,C,D,E,G} ve {A,F}
D
{B,E,G} ve {A,C,D,F}
E
{B,E,G}, {C,D} ve {A,F}
Soru 13

Excel formülleri kullanılarak 1 ile 50 arasında rassal bir tamsayı üretilmek istenildiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A
=S_SAYI_ÜRET ()*(1:50) + 1
B
=NORMTERS(S_SAYI_ÜRET();50;1)
C
=TAMSAYI (S_SAYI_ÜRET ()*49+1)
D
=RASTGELEARADA(1;50)
E
=DAĞILIM(50,1,0)
Soru 14


Veri tabloları, girdilerdeki değişiklikler karşısında çıktıların nasıl değiştiğini gözlemek için kullanılmaktadır. Yukarıda “Çanta Fiyatları” başlıklı bir Excel Veri Tablosu verilmiştir. Tabloya göre “B8” hücresinde yer alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A
(B6–B7)*B4*B5
B
B5/B4*(B6–B7)
C
(B5–B4)*(B6+B7)
D
(B6+B7)*B4*B5
E
B7*B6*B5*B4
Soru 15

Talep Olasılık
60 0,21
80 0,37
100
120 0,29

Yukarıda bir ürün için talepler ve gerçekleşme olasılıkları verilmiştir. Problem benzetim modeli kullanılarak çözülecektir.
Bu durumda 100 birimlik talebin gerçekleşme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0,03
B
0,13
C
0,23
D
0,33
E
1,00
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir Uzman Sistem bileşeni olan Çıkarım Motoru’nun (Inference Engine) görevlerinden biri değildir?

A
Aktif kuralları ajanda birimine aktarmak
B
Gerekli olan aktif kuralı çalıştırmak
C
Kuralları uygun sırada çalıştırmak
D
Hangi kuralın neden çalıştırıldığını açıklamak
E
Sonuçların nasıl raporlanacağını belirlemek
Soru 17

Veri tablosu kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şimdi Hesapla butonu ile çalışma sayfasında herhangi bir şey değiştirildiğinde hesaplamaların yeniden yapılması sağlanabilir.
B
Verilere en uygun olasılık dağılımını belirler.
C
iki-yönlü veri tablosu ile iki girdi değişiminin tek çıktı değerini nasıl değiştirdiği belirlenebilir.
D
Benzetim modeli istenilen sayıda çalıştırılabilir.
E
Bazı girdi ve çıktıları için fonksiyon veya formül içeren hücrelere atıfta bulunulabilir.
Soru 18

Yapay zekânın uygulama alanları içinde yer alan ve günlük dildeki ifadelere matematiksel işlemler uygulanabilmesinin yolunu açan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal Dil işleme
B
Akıllı Erkinler
C
Bulanık Mantık
D
Yapay Sinir Ağları
E
Robotik ve Duyusal Sistemler
Soru 19

Bir uzman sistemin akıl yürütme ve sonuç çıkarma sürecini takip edebilmesi ve verdiği kararları açıklayabilmesi ________ dır/dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
derin yöntem bilgisi (deep knovvledge)
B
sembolik akıl yürütme (symbolic reasoning)
C
karar tutarlılığı (decision consistency)
D
uzman bilgisi (expertise)
E
kendini bilme (self-knowledge)
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir uzmanda bulunması beklenen özelliklerden biri değildir?

A
Deneyimlerden öğrenmesi
B
Gereğinde kurallara uymaması
C
Çabuk ve doğru problem çözebilmesi
D
Problemleri görmezden gelmesi
E
Yöntem bilgisini yeniden yapılandırabilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x