Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sistem davranıslarını daha iyi anlamak, problem ve sistem ortamını gerçek hal iyle taklit etmek için kullanılan modelleme aracına ne ad verilmektedir?

A
Sistem
B
Model kurma
C
Benzetim
D
Tek yönlü veri tablosu
E
Dağılım
1 numaralı soru için açıklama 
Benzet im, sistem davranıslarını daha iyi anlamak, problem ve sistem ortamını gerçek haliyle taklt etmek için kullanılan modelleme aracıdır.
Soru 2

Bir sistemin mevcut durumunu ve koşullarını temsil eden varsayımlar ile karar vericinin beklentilerine uygun tercihlerin bütününe ne ad verilmektedir?

A
Benzetim
B
Model
C
Karar destek sistemi
D
Senaryo
E
Girdi
2 numaralı soru için açıklama 
Bi r sistemi n mevcut durumunu ve koşullarını temsil eden varsayımlar ile karar vericinin beklentilerine uygun terci hler in bütünü senaryo olarak tanımlanmaktadır.
Soru 3

Bir dağılımın olasılık parametresi hangi sayılar arasında bir değer alır?

A
-∞ - +∞
B
0 - +∞
C
1-10
D
0-1
E
-∞ - 0
3 numaralı soru için açıklama 
Olasılık parametresi , verilen dağılımla ilgili 0 ve 1 arasında bir sayıdır.
Soru 4

Farklı çiçek fiyatı ve çiçek satan mağaza sayısının birlikte toplam kârı nasıl etkilediğini görmek istenildiği bir işlemde Excel menüsünde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A
Veri
B
Veri Araçları
C
Durum Çözümleyici
D
Satır Giriş Hücresi
E
Sütun Satış Hücresi
4 numaralı soru için açıklama 
Excel menüsünden Veri → Veri Araçları → Durum Çözümleyici açılır penceresinden Veri Tablosu’nu seçiniz. Bu sefer, hem Satır giriş hücresi hem de Sütun giriş hücresi seçilecektir. Satır giriş hücresi, girdilerin ve çıktıların başlangıç listesinde B4 hücresinde yer alan çiçek satan mağaza sayısı olacaktır. Sütun giriş hücresi, daha önce olduğu gibi çiçek satış fiyatını gösteren B6 hücresidir.
Soru 5

Benzetim modelindeki mantığın doğru olup olmadığının kontrolü rassal sayılardan dolayı zor olabilir çünkü_____
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeyi doğru şekilde tamamlamaktadır?

A
oluşturulan belirli rassal sayılara bağlı olarak farklı çıktı değerleri elde edilmektedir
B
rassal girdiler için iyi seçilmiş sabit değerler girmek sistem gereksinimlerine ters olabilir
C
sipariş miktarından fazla şekilde birkaç sabit talep denenemez
D
farklı rassal talepler için çıktıları takip ederek rassal talep kontrol edilememeketdir
E
diğer kullanıcıların sonuçlarıyla rassal değerlerle karşılaştırma yapılamamaktadır
5 numaralı soru için açıklama 
Modeldeki mantığın doğru olup olmadığını rassal sayılardan dolayı kontrol etmek zor olabilir. Bunun nedeni, oluşturulan belirli rassal sayılara bağlı olarak genellikle farklı çıktı değerlerinin elde edilmesidir. Bu yüzden, kurulan mantığın sadece doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, zaman zaman rassal girdiler için iyi seçilmiş sabit değerler girmek iyi olabilir
Soru 6

Senaryo Yönetici için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Girdilerde tek bir veri veya iki farklı verinin değişmesine bağlı olarak sonuçların nasıl değiştiğini analiz etmek mümkündür.
B
32 girdi verisine kadar değişiklik yapılmasına ve sonuçlarının karşılaştırmalı bir tablo ile değerlendirilmesine imkân vermektedir.
C
Senaryo Yöneticisi’nin kullanımı Veri Tabloları’na göre daha karmaşıktır.
D
Senaryo oluşturmak için Düzenle tuşu tıklanır.
E
Senaryo Yöneticisi penceresi, Gözden Geçir › Veri Araçları adımları kullanılarak açılır.
6 numaralı soru için açıklama 
32 girdi verisine kadar değişiklik yapılmasına ve sonuçlarının karşılaştırmalı bir tablo ile değerlendirilmesine imkân vermektedir.
Soru 7

Farklı çiçek fiyatı ve çiçek satan mağaza sayısının birlikte toplam kârı nasıl etkilediğini görmek istenildiği bir işlemde Excel menüsünde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A
Veri
B
Veri Araçları
C
Durum Çözümleyici
D
Satır Giriş Hücresi
E
Sütun Satış Hücresi
7 numaralı soru için açıklama 
Excel menüsünden Veri → Veri Araçları → Durum Çözümleyici açılır penceresinden Veri Tablosu’nu seçiniz. Bu sefer, hem Satır giriş hücresi hem de Sütun giriş hücresi seçilecektir. Satır giriş hücresi, girdilerin ve çıktıların başlangıç listesinde B4 hücresinde yer alan çiçek satan mağaza sayısı olacaktır. Sütun giriş hücresi, daha önce olduğu gibi çiçek satış fiyatını gösteren B6 hücresidir.
Soru 8

Senaryo Yönetici için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Girdilerde tek bir veri veya iki farklı verinin değişmesine bağlı olarak sonuçların nasıl değiştiğini analiz etmek mümkündür.
B
32 girdi verisine kadar değişiklik yapılmasına ve sonuçlarının karşılaştırmalı bir tablo ile değerlendirilmesine imkân vermektedir.
C
Senaryo Yöneticisi’nin kullanımı Veri Tabloları’na göre daha karmaşıktır.
D
Senaryo oluşturmak için Düzenle tuşu tıklanır.
E
Senaryo Yöneticisi penceresi, Gözden Geçir › Veri Araçları adımları kullanılarak açılır.
8 numaralı soru için açıklama 
32 girdi verisine kadar değişiklik yapılmasına ve sonuçlarının karşılaştırmalı bir tablo ile değerlendirilmesine imkân vermektedir.
Soru 9

Benzetim modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Karar verici, işlem tablolarının sahip olduğu benzetim araçlarını kullanabilir.
B
Karar verici, yapılan öngörüler ve farklı senaryoların analizi ile gelecek için doğru kararlar vererek, işletmenin işlevlerini sürdürebilmesini sağlayabilir.
C
Alternatif kararları değerlendirmek için karşılaştırma yapılır.
D
Aynı ürünü üreten bir ürün bazında tüm ülkeler ile rekabet içerisindedir.
E
Karar verici, gelecek ile ilgili senaryoları dikkate alırken durumda bir belirsizlik yoktur.
9 numaralı soru için açıklama 
Karar verici, gelecek ile ilgili senaryoları dikkate alırken öngörüler ve farklı senaryoların analizi ile gelecek için doğru kararlar vererek, işletmenin işlevlerini sürdürebilmesini sağlayabilir. Özellikle karara ilişkin bazı parametrelerinin ancak olasılık dağılımları ile modellenebildiği problemlerde senaryo analizi ve benzetimin sunacağı çözümler yöneticiler için önemli bir yere sahiptirler.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işlem tablolarına yönelik doğru bir ifadedir?

A
İşlem tablolarındaki hücrelere değerler işlenemez
B
Her bir hücreye yönelik referans bir isim verilmesi mümkün değildir
C
İşlem tabloları veri tablolarının kullanılabilmesi için gereklidir
D
İşlem tablolarında sadece girdi değerlerin yer alacağı hücreler belirlenir
E
İşlem tablolarında belirlenen hücreler formül içeremez
10 numaralı soru için açıklama 
Veri tablolarının kullanılabilmesi için ilk olarak işlem tablosunun hazırlanması gerekir. Bu amaçla, girdilerin ve çıktı değerlerin yer alacağı hücreler belirlenir. Bu hücreler, değerleri veya formülleri içerebilir. Bu hücreleri, kolay kullanılabilecek referans bir ad ile tanımlayabilirsiniz. Daha sonra analiz etmek istediğiniz farklı girdi değerlerinin listesini hazırlayarak, denemeler yapabilirsiniz.
Soru 11

Hazırladığınız veri tablolarında değerlerin problem hesaplama ayarlarında kaynaklı sabit olduğu durumlarda problem hesaplama ayarlarının kontrol edilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A
Formüller
B
Hesaplama Seçenekleri
C
Hesaplama
D
Hesaplama Geçmişi
E
Şimdi Hesapla
11 numaralı soru için açıklama 
Zaman zaman hazırladığınız veri tablolarında değerler, çalışma içerisinde sabit olabilir. Bu bir şeyleri yanlış yaptığınız anlamına gelir. Buna karşın büyük bir olasılıkla problem hesaplama ayarlarından kaynaklanmaktadır. Bunun kontrol etmek amacıyla, Formüller sekmesinde, Hesaplama Seçenekleri aşağıya açılır oku tıklayınız. Eğer varsayılan ayarlama, Otomatik değilse, Hesaplama bölümünde yer alan Şimdi Hesapla butonunu veya veri tablosu hesaplamasını doğru bir şekilde yapmak için F9 tuşunu tıklayınız (Şimdi Hesapla veF9 tuşu çalışma sayfasındaki her şeyi yeniden hesaplayacaktır. Hesaplama Tablosu seçeneği yalnızca aktif sayfada yeniden hesaplama yapar). Veri Tabloları Dışında Otomatik seçeneğinin var olmasının bir gerekçesi vardır. Karmaşık benzetim modeli içeren veri tabloları için yeniden hesaplama süresi çok fazla zaman alabilir. Varsayılan ayarlama seçeneğinin aktif olduğu durumda, çalışma sayfasında herhangi bir şey değiştirildiğinde hesaplamalar yeniden yapılır. Bu yüzden Formüller → Hesaplama Seçenekleri yana açılır penceresinde Veri Tabloları Dışında Otomatik seçeneğinin seçili olması durumunda veya Hesapla butonlarından biri veya F9 tuşu tıklanmadığında, veri tablolarında yeniden hesaplama yapılmayacaktır. Buna karşın, boş bir hücre seçiliyken Sil (Delete) tuşu tıklanarak model yeniden çalıştırılabilir.
Soru 12

Senaryo Yöneticisi üzerinden bir senaryo raporu oluşturmak için işlem süresince aşağıdakilerden hangisi kullanılan bir menü öğesi değildir?

A
Veri
B
Veri Araçları
C
Senaryo Veri Girişi
D
Durum çözümleyici
E
Ekle
12 numaralı soru için açıklama 
İşlem tablolarının hazırlığı için kullanılan Senaryo Yöneticisi, Veri Tabloları’ndan daha basittir. Bütün gerekli olan, girdilerin veya çıktıların yer alacağı başlangıç listesinin hazırlanmasıdır. İlgili hücrelere, uygun veri değeri ve formül bilgisi girilmelidir. Senaryo Yöneticisi diyalog penceresini görmek için işlem tabloları menüsünden Veri → Veri Araçları → Durum çözümleyici açılır penceresinden Senaryo Yöneticisi seçilir. Bir senaryo oluşturmak için sadece Ekle tuşunu tıklayın. Refere edilen bu hücre, işlem tablosu hazırlanırken oluşturulan girdilerin listesi olmalıdır. Bu aşamada ayrıca, Senaryo adlandırılması yapılmalıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi karar vericilere yönelik doğru bir ifadedir?

A
Karar vericiler, küreselleşmeye bağlı olarak tüm ülkeler ile rekabet içerisindedir
B
Geleceğe dönük planlama ve planların uygulamaya geçmesi sürecinde elinde kullanabileceği veri miktarı kısıtlıdır
C
Farklı senaryolar ile detaylı bir şekilde analiz etmek için işlem tablolarını kullanmaktan kaçınırlar
D
Yapılan öngörüler ve farklı senaryoların analizi ile gelecek için doğru karar verme yükümlülüğünü paylaşabilirler
E
Senaryo analizi ve benzetimin sunacağı çözümler yöneticiler için sınırlı katkı sunabilmektedir
13 numaralı soru için açıklama 
Karar vericiler, küreselleşmeye bağlı olarak örneğin aynı ürünü üreten bir ürün bazında tüm ülkeler ile rekabet içerisindedir. Karar verici, geleceğe dönük planlama ve planların uygulamaya geçmesi sürecinde elindeki verileri kullanarak, vereceği sipariş ve buna bağlı yatırımları farklı senaryolar ile detaylı bir şekilde analiz etmek için işlem tablolarının sahip olduğu benzetim araçlarını kullanabilir. Karar verici, yapılan öngörüler ve farklı senaryoların analizi ile gelecek için doğru kararlar vererek, işletmenin işlevlerini sürdürebilmesini sağlayabilir. Özellikle karara ilişkin bazı parametrelerinin ancak olasılık dağılımları ile modellenebildiği problemlerde senaryo analizi ve benzetimin sunacağı çözümler yöneticiler için önemli bir yere sahiptirler.
SONUÇLAR
13 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x