Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir problemin matematiksel modeli içinde yer almaz?

A
Karar değişkenleri
B
Kısıtlar
C
Sağ taraf sabitleri
D
Teknik katsayılar
E
Tablolar
Soru 2

Karar değişkenlerinin negatif değer almaması için çözücüye hangi komutun verilmesi gereklidir?

A
Çöz- Negatif
B
Kısıtlanmamış Değişkenleri Pozitif Yap
C
=Sonuç-Pozitif
D
Basit LP
E
Değişkenleri negatif yap
2 numaralı soru için açıklama 
Negatif değere sahip üretim miktarının bir anlamı olmadığından, Çözücü’ye değişken hücrelerin negatif değer almaması gerektiğini bilgisi verilmelidir. Bunun için Kısıtlanmamış Değişkenleri Pozitif Yap kutucuğunu işaretlenmelidir.
Soru 3

Modeldeki parametrelerin değerlerindeki değişimlerin en iyi değeri nasıl etkilediğini belirlemeye ne ad verilmektedir?

A
Optimum Çözüm
B
Karar Verme
C
Kısıtlayıcı
D
Olurlu Çözüm
E
Duyarlılık Analizi
Soru 4

İlk iki amacın (f1 ve f2) en küçükleme son iki amacın (f3 ve f4) en büyükleme olduğu dört amaçlı problemde w1 birinci, w2 ikinci, w3 üçüncü ve w4 ise dördüncü ağırlığını göstermektedir.
Buna göre ağırlıklı toplam amaç birleştirme yöntemi uygulandığında oluşacak amaç fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
enkz= w1f1+ w2f2+ w3f3+ w4f4
B
enkz= w1f1+ w2f2- w3f3- w4f4
C
enkz= w1f1+ w2f2 -w3f3+w4f4
D
enkz= w1f1- w2f2 -w3f3- w4f4
E
enkz=-w1f1-w2f2+w3f3+w4f4
4 numaralı soru için açıklama 
İlk iki amaç en küçükleme olduğundan amaç fonksiyonu amaç fonksiyonu enkz=w1f1+ w2f2 biçiminde yazılır. Son iki amaç ise en büyükleme olduğundan amaç fonksiyonu enkz=-w3f3-w4f4 şeklinde olur. Ağırlıklı toplam amaç birleştirme yöntemi uygulandığında amaç fonksiyonu enkz= w1f1+ w2f2- w3f3- w4f4 biçiminde yazılır.
Soru 5

Yönetsel amaçlar doğrultusunda seçeneklerin oluşturulmasını, anahtar başarım ölçütlerine göre değerlendirilmesini ve
her bir seçeneğin ölçülebilen bütünleşik faydalarından hareketle amaca en uygun olan seçeneğin belirlenmesini gerektiren
karara ne ad verilir?

A
Yönetsel karar
B
Akılcı karar
C
Bilinçli karar
D
Öngörüsel karar
E
Tepkisel karar
5 numaralı soru için açıklama 
Yönetsel amaçlar doğrultusunda seçeneklerin oluşturulmasını, anahtar başarım ölçütlerine göre değerlendirilmesini ve her bir seçeneğin ölçülebilen bütünleşik faydalarından hareketle amaca en uygun olan seçeneğin belirlenmesini gerektiren karara akılcı karar denilmektedir.
Soru 6

Bir problemin yönetsel beklentilere uygun olarak bir çözüm yöntemi veya algoritmasına kavuşturulabildiği durumlarda kullanılan kararlara ne ad verilmektedir?

A
Yapılandırılmış kararlar
B
Yapılandırılmamış kararlar
C
Kısmen-yapılandırılmış kararlar
D
Akılcı kararlar
E
Bilinçli kararlar
Soru 7

Bir karar destek sisteminde analitik, benzetim ve optimizasyon araçlarından karar vericiyi yararlandırma işlevini yürüten modüle ne ad verilir?

A
Karar verici modülü
B
Model yönetimi modülü
C
Veri yönetimi modülü
D
Diyalog yönetimi modülü
E
Yöntembilgisi yönetimi modülü
7 numaralı soru için açıklama 
Bir karar destek sisteminde analitik, benzetim ve optimizasyon araçlarından karar vericiyi yararlandırma işlevini yürüten modüle model yönetimi modülü denir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 8

Yönetsel karar problemi sürecinin hangi aşamasında problemin kontrol edilebilir değişkenlerinin ve kontrol dışı parametrelerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkilerle yönetsel beklentileri ve eylem seçeneklerini temsil eden bir model ile ifade edilir?

A
Problemin tanımlanması
B
Veri derleme
C
Tasarım, Analiz ve Modelleme
D
Çözüm ve Seçim
E
Uygulama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Model yönetimi modülü 3 4 5
B
Veri yönetimi modülü
C
Diyalog yönetimi modülü
D
Yöntembilgisi yönetimi modülü
E
Kar-zarar modülü
Soru 10

aşağıdakilerden hangisi bul ve değiştir aracıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Bul aracı ile çalışma sayfası üzerindeki veriler aratılabilmektedir
B
Değiştir aracı ile de istenilen veriler çyeni değerler ile değiştirilebilmektedir
C
Giriş sekmesi altında bulunan Düzenleme grubundaki Bul ve Seç düğme grubundan ulaşılabilmektedir
D
veri arama ve düzenleme aracıdır
E
Farklı kaynaklardan veri alma işlemi bu araç yardımıyla yapılmaktadır
Soru 11

Excel, bazı tür karar probleminde optimal çözümü bulmak için yöneylem araştırmasında yaygın olarak kullanılan Basit LP (Simplex LP), Doğrusal olmayan GRG (GRG Nonlinear) ve Açılım (Evolutionary) gibi tekniklerin kullanımını sağlayan, __________ eklentisine sahiptir.
Yukarıdaki fadede boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi gelir?

A
Çözücü (Solver)
B
Makrolar ve VBA
C
Grafikler (Charts)
D
Formül Denetleme (Formula Auditing)
E
Durum Çözümlemesi (What-if Analysis)
Soru 12

Tekstil firmasında yöneticilik yapan bir işgörenin ara stoklardaki fazlalığının malzeme aktarım sistemindeki başarısızlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmak istemesi bu kişinin aşağıdaki yönetsel karar süreçlerinden hangisinde yer aldığı ortaya koyar?

A
Analiz ve Modelleme
B
Uygulama
C
Problemin tanımlanması
D
Tasarım
E
Uygulama
Soru 13

İçi nde model tanımları, modelle rin işlevleri ve yetenekleri ne il işk in bi lgi lerin saklandığı model yönetim modülü bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Model tabanı
B
Model tabanı yönetim sistemi
C
Modelleme dili
D
Model dizini
E
Modeli çözücü ve yürütücü
Soru 14

Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci günlük çözmesi gereken soru sayısıyla ilgili olarak ilk hedef cümlesini 200 sorudan az olmamak ikinci hedef cümlesini ise 400 soruyu geçmemek şeklinde kurmuştur. Aynı zamanda bu öğrenci birinci amacını ikinciden 3 kat daha fazla önemli görüyorsa bu öğrencinin günlük çözmesi gereken soru sayısıyla ilgili oluşturulabilecek amaç fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
enk z =0.75(s-1) + 0.25(s+2)
B
enk z =0.75(s+1) + 0.25(s+2)
C
enk z =0.25(s-1) + 0.75(s-2)
D
enk z =0.75(s+1) + 0.25(s+2)
E
enk z =0.25(s-1) + 0.75(s+2)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çok değişkenli bir modelde enküçüklenen amaçtır?

A
Üretimin stabil hale getirilmesi
B
Çalışma saatlerinin düşürülmesi
C
Karın arttırılması
D
Maliyetin düşürülmesi
E
Stok miktarının arttırılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi problemin işlem tablosunda modellenmesinde kontrol edilebilir durumları temsil eden ve modelin çözülmesi ile değerleri belirlenecek olan değişkendir?

A
Kısıtlar
B
Karar değişkeni
C
Amaç fonksiyonu
D
Değişken hücreler
E
Girdiler
Soru 17

I. Amaç fonksiyonunun ne olacağına model geliştirme aşamasında karar verilir
II. Modelin türüne at bilginin tanımlanması en iyi değeri bulma aşamasıdır
III. Kullanılması gereken kısıtların neler olacağına model geliştirme aşamasında karar verilir
IV. Olurlu çözüm değerleri, en iyi değeri bulma aşamasında tespit edilir.
V. Karar değişkenlerinin neler olması gerektiğine en iyi değeri bulma aşamasında karar verilir.
İşlemtablosunda modelleme ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 18

Toplantılar, ürün tasarımı amaçlı işbirlikleri, tedarik zinciri yönetimi, yöntembilgisi yönetimi uygulamaları gibi kurumsal dayanışmayı destekleyen karar destek sistemi sınıfı hangisidir?

A
Veri-yönelimli KDS
B
Belge-yönelimli KDS
C
Model-yönelimli KDS
D
İletişim-yönelimli ve grup KDS
E
Yöntembilgisi-yönelimli KDS, Veri Madenciliği ve Uzman Sistemler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Öklid uzak bağlantısının kullanıldığı TOPSIS basamağıdır?

A
Standart karar matrisinin oluşturulması
B
Ayırma ölçüsünün hesaplanması
C
Ağırlıklandırılmış standart karar matrisinin oluşturulması
D
İdeal çözüme olan göreli yakınlığın hesaplanması
E
İdeal ve eksi-ideal çözümlerin belirlenmesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x