Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir hücreye girilecek verilerle ilgili kısıtlamaları tanımlamada kullanılan excel özelliğine ne ad verilmektedir?

A
Veritabanı işlevleri
B
Dış veri al
C
Veri doğrulama
D
Bul ve değiştir
E
Özet tablo
1 numaralı soru için açıklama 
Bir hücreye girilecek verilerle ilgili kısıtlamaları tanımlamada kullanılan Excel özelliği veri doğrulamadır.
Soru 2

Kullanıcının bir veri girişi yapmasına olanak sağlayan ve kullanıcı tarafından girilen değeri döndüren bileşenler excelin hangi özelliğine yöneliktir?

A
Hazır form
B
Konuşma
C
Seçenek düğmeleri
D
Kullanıcı formu
E
Metin kutusu
2 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcının bir veri girişi yapmasına olanak sağlayan ve kullanıcı tarafından girilen değeri döndüren bileşenler Excel’in metin kutusu özelliğine yöneliktir.
Soru 3

aşağıdakilerden hangisi KDS'nin geliştirilmesinde benimsenecek yaklaşımlardan biri değildir?

A
Mevcut bir uygulamayı satın alıp gerekirse modifiye etme
B
Dışarıya belli bir ücret karşılığında yaptırma
C
Kurum-içinde karar verici dışındaki bilgi işlem profesyonelleri tarafından geliştirilmesi
D
Karar vericinin kendisinin geliştirmesi
E
rakip firmadan kopyalama
Soru 4

aşağıdakilerden hangisi Excel'in KDS geliştiriciler açısından önemli sayılabilecek özelliklerinden biri değildir?

A
sıralama
B
pivot tablo
C
otomatik filtreleme
D
bul ve değiştir
E
onay kutuları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi diyalog yönetimi modülüne yönelik özelliklerden biri değildir?

A
konuşma
B
Veri giriş ve Mesaj Kutuları
C
Excel Çalışma Sayfasının Hücre Yapısı
D
Liste Kutusu ve Birleşik Giriş Kutusu
E
özet tablo oluşturma
Soru 6

KDS’nin geliştirilmesinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi benimsenirse yanlış olur?

A
Karar vericinin kendisinin geliştirmesi
B
Kurum içinde karar verici dışındaki bilgi işlem profesyonelleri tarafından geliştirilmesi.
C
Dışarıya belli bir ücret karşılığında yaptırma.
D
Mevcut bir uygulamayı, modifiye edilse bile, asla kullanmama.
E
Uygulama sağlayıcılardan kiralama.
Soru 7

aşağıdakilerden hangisi diyalog modülü altında yer alan konuşma aracıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Excel hücrelerinde bulunan verilerin sözel olarak ifade edilmesi sağlanabilmektedir
B
Oku komut düğmesi kullanılarak Excel’in içeriği okuması sağlanabilmektedir
C
metin okuma işlemleri VBA ile de gerçekleştirilebilir
D
Range(Musteriler).Speakgibi bir ifade ile herhangi bir çalışma sayfasından okuma gerçekleştirilebilir
E
InputBox ve MsgBox başlıca iletişim araçlarındandır
Soru 8

aşağıdakilerden hangisi bul ve değiştir aracıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Bularacı ile çalışma sayfası üzerindeki veriler aratılabilmektedir
B
Değiştir aracı ile de istenilen veriler çyeni değerler ile değiştirilebilmektedir
C
Giriş sekmesi altında bulunan Düzenleme grubundaki Bul ve Seç düğme grubundan ulaşılabilmektedir
D
veri arama ve düzenleme aracıdır
E
Farklı kaynaklardan veri alma işlemi bu araç yardımıyla yapılmaktadır
Soru 9

KDS Mimarisini Oluşturma KDS Geliştirme Seçeneklerinin Değerlendirilmesi KDS’nin Bakımı ve Güncellenmesi KDS’yi Kurma, Test etme ve Kullanıma Sunma (Deployment) KDS’yi Planlama, Tasarlama ve Geçerliliğini Değerlendirme
Yukarıda KDS geliştirirken yerine getirilmesi gereken işlevler karışık olarak verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu işlevler doğru sıralanmıştır?

A
I- II- III- IV- V
B
II- III- I- V- VI
C
III- I- V- VI- II
D
V- I- II- IV- III
E
III- II- VI- V- I
Soru 10

Excel, bazı tür karar probleminde optimal çözümü bulmak için yöneylem araştırmasında yaygın olarak kullanılan Basit LP (Simplex LP), Doğrusal olmayan GRG (GRG Nonlinear) ve Açılım (Evolutionary) gibi tekniklerin kullanımını sağlayan, __________ eklentisine sahiptir.
Yukarıdaki fadede boş bırakılan bölüme aşağıdaki ifadelerden hangisi gelir?

A
Çözücü (Solver)
B
Makrolar ve VBA
C
Grafikler (Charts)
D
Formül Denetleme (Formula Auditing)
E
Durum Çözümlemesi (What-if Analysis)
Soru 11

Karar değişkenlerinin negatif değer almaması için çözücüye hangi komutun verilmesi gereklidir?

A
Çöz- Negatif
B
Kısıtlanmamış Değişkenleri Pozitif Yap
C
=Sonuç-Pozitif
D
Basit LP
E
Değişkenleri negatif yap
11 numaralı soru için açıklama 
Negatif değere sahip üretim miktarının bir anlamı olmadığından, Çözücü’ye değişken hücrelerin negatif değer almaması gerektiğini bilgisi verilmelidir. Bunun için Kısıtlanmamış Değişkenleri Pozitif Yap kutucuğunu işaretlenmelidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bütün kısıt koşullarını sağlayan çözümdür?

A
Negatif çözüm
B
Eniyi çözüm
C
Olursuz çözüm
D
Olurlu çözüm
E
Çözücü çözüm
Soru 13

__________ sistematik bir şekilde, amaç fonksiyonu hücresinde yer alan değeri eniyilemek için değişken hücrelerdeki değerleri değiştirir. Bu hücrenin, doğrudan veya dolaylı bir şekilde formüller aracılığıyla değişken hücrelerle arasında bağlantı olması gerekir.
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
Girdiler
B
Değişken hücreler
C
Çözücü (Solver)
D
Kısıtlar
E
TOPLA.ÇARPIM fonksiyonu
13 numaralı soru için açıklama 
Amaç fonksiyonu hücresi: Çözücü (Solver) sistematik bir şekilde, amaç fonksiyonu hücresinde yer alan değeri eniyilemek için değişken hücrelerdeki değerleri değiştirir. Bu hücrenin, doğrudan veya dolaylı bir şekilde formüller aracılığıyla değişken hücrelerle arasında bağlantı olması gerekir.
Soru 14

Bütünleşik Planlama Modeli için Değişkenler ve Kısıtlarla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Amaç (değeri) hücresi, Toplam maliyettir.
B
Kullanılan fazla mesai süresi ≤ İzin verilen maksimum fazla mesai süresidir.
C
Üretim ≤ Kapasite
D
Üretimden sonra eldeki stok miktarı ≥ Talep
E
Üretimden sonra eldeki stok miktarı = Talep
Soru 15

__________ aynı dönem içerisinde hem işçi almayı hem de işçi çıkarmayı, her ikisinin de ayrı bir maliyeti olduğu için engelleyecektir. Bir dönem içerisinde ya işe işçi alınacak ya da işten işçi çıkarılacaktır.
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?

A
İki değişkenli model
B
Karar değişkeni modeli
C
ÇözücüTablo modeli
D
Doğrusal programlama modeli
E
Eniyilemek modeli
15 numaralı soru için açıklama 
Doğrusal programlama modeli, aynı dönem içerisinde hem işçi almayı hem de işçi çıkarmayı, her ikisinin de ayrı bir maliyeti olduğu için engelleyecektir. Bir dönem içerisinde ya işe işçi alınacak ya da işten işçi çıkarılacaktır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müşteri talebinin sonradan karşılanmasına izin veren modelde kurulan fonksiyondur?

A
Amaç fonksiyonu
B
Kısıt fonksiyonu
C
Mutlak fonksiyonu
D
Eğer fonksiyonu
E
Duyarlılık fonksiyonu
Soru 17

Kontrol edilemeyen sabit değerli katsayılar olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaç fonksiyonu
B
Parametre
C
Karar değişkeni
D
Kısıt
E
Olurlu çözüm
Soru 18

Modeldeki parametrelerin değerlerindeki değişimlerin en iyi değeri nasıl etklediğinin belirlenmesi aşağıdakidakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A
Model geliştirmea şaması
B
Eniyide ğerb ulma aşaması
C
Duyarlılık analizi
D
Amaç fonksyonunub elirleme aşaması
E
Kısıtların belirlenmesi aşaması
Soru 19

I. Girdiler
II. Değişken hücreler
III. Amaç fonksyonu hücresi
IV Kısıtlar
V. Grafikler
Yukarıdakilerden hangileri işlem tablosu bileşenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
E
I, III, III ve V
Soru 20

İşlem tablosunda Çözücü Parametreler diyalog penceresinde yer alan Hedef ayarla hücre kutusuna aşağıdakilerden hangisi girilir?

A
Kısıtlanmamış Değişkenler
B
Kısıt
C
Problemin Amaç Fonksiyonu Değeri
D
Denklem Eşitsizlik Türü
E
Problem Çözme Yöntemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x