Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanın akıl yürütmesine uygun kuralları, geçerli durum bilgileri ile işleme ve yorumlama yeteneğine sahip bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ofis otomasyon sistemleri
B
Uzman sistemler
C
Üst yönetim bilgi sistemleri
D
Kurumsal kaynak planlama sistemleri
E
Yönetim bilgi sistemleri
Soru 2

Bir karar destek sisteminde; analitik, benzetim ve optimizasyon araçlarından karar vericiyi yararlandırma işlevini hangi modül yerine getirir?

A
Yöntem bilgisi yönetimi modülü
B
Model yönetimi modülü
C
Veri yönetimi modülü
D
Diyalog yönetimi modülü
E
Veri ambarı
Soru 3

Problemin kontrol edilebilir değişkenlerinin ve kontrol dışı parametrelerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkilerle yönetsel beklentileri ve eylem seçeneklerinin açıkça ifade edilmesi yönetsel karar sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir?

A
Stratejik planlama
B
Problemin tanımlanması ve veri derleme
C
Çözüm ve seçim
D
Tasarım, analiz ve modelleme
E
Uygulama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çok amaçlı bir karar problemidir?

A
Otomobil satın alırken yakıt tüketimi, modeli ve rengine bakarak seçmek
B
Tedarikçi seçiminde tedarik fiyatı ve tedarik süresini göz önüne almak
C
Konu kiralamada kira bedeli ve şehir merkezine yakınlıklarını değerlendirmek
D
Özel okul seçerken öğretmenlerine ve fiyatına bakmak
E
Bir firmanın karını ve pazar payını en büyüklemek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi cok amaçlı bir karar problemidir?

A
Otomobil satın alırken yakıt tüketimi, modeli ve rengine bakarak seçmek
B
Tedarikçi seçiminde tedarik fiyatı ve tedarik süresini göz önüne almak
C
Konut kiralamada kira bedeli ve şehir merkezine yakınlıklarını değerlendirmek
D
Özel okul seçerken öğretmenlerine ve fiyatına bakmak
E
Bir firmanın kârını ve pazar payını en büyüklemek
Soru 6

Aşağıdaki Excel bileşenlerinden hangisi karar destek sistemlerinde Diyalog Yönetim Modülü geliştirmede yararlanılacak ActiveX Denetimlerinden biri değildir?

A
Diyalog Kutusu (Dialog Box)
B
Kullanıcı Formu (User Form)
C
Kaydırma Çubuğu (Scroll Bar)
D
Resim (Image)
E
Değiştirme Düğmesi (Toggle Button)
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi karar vericinin kendi karar destek sistemini geliştirmesinin avantajlarından biri değildir?

A
Geliştirmeye ayrılan zamanın ve geliştirme maliyetinin genellikle daha az olması
B
Karar destek sisteminin bakımı, güncellenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin etkinliğinin karar vericinin kontrolü altında olması
C
Karar vericinin probleme ilişkin yeni keşif ve analizler yapmasına fırsat vermesi
D
Karar destek sisteminin teknolojik özelliklerinin düzeyi ve kalitesinin yüksek seviyede bilgi sistemleri ve bilgisayar programlama uzmanlığından yararlanıyor olması
E
Karar destek sistemi için ayrıntılı bir isterler listesinin ve spesifikasyonlarının hazırlanmasına gerek kalmaması
Soru 8

Bir model yönetimi modülü, bir matematiksel modelin eniyi çözümünü (optimal çözüm) Basit LP (Simplex LP) ile bulmak için aşağıdaki Excel özelliklerinden hangisini kullanabilir?

A
Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) Menü Bileşeni
B
Hesaplama Seçenekleri (Calculation Options) Menü Bileşeni
C
Veri Çözümleme Eklentisi (Data Analysis Add-ln)
D
Hedef Ara (Goal Seek) Menü Bileşeni
E
Çözücü Eklentisi (Solver Add-ln)
Soru 9


Yukarıda Excel çalışma sayfasına yazılmış bir matematiksel model verilmiştir. D3 hücresinin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A
=TOPLA.ÇARPIM(B2:C2;C3:C4)
B
=TOPLA(B3:C3)
C
=TOPLA.ÇARPIM(B2:C2;B3:C3)
D
=5
E
=TOPLA.ÇARPIM(B3:C3)
Soru 10

$E$3:$E$5>=$G$3:$G$5
$E$7=$G$7
$E$10:$E$12Excel’in Çözücü (Solver) Eklentisinin Kısıtlar
(Kısıtlamalara Bağlıdır) penceresindeki ifade yukarıdaki şekildedir.
Bu ifadeye göre modelin kaç kısıtı bulunmaktadır?

A
3
B
5
C
6
D
7
E
9
Soru 11

A1 bir karar değişkeni hücresi ve A2 ve A3 model parametreleri iken, aşağıdaki Excel ifadelerinden hangisi işlem tablosu modelinin amaç veya hedef fonksiyonunda yer alıyorsa modelin çözme yönteminin Doğrusal Olmayan GRG olması gerektiği anlaşılır?

A
=KUVVET(A3,2)
B
=EĞER(A1>10,5*A1,10*A1)
C
=KAREKÖK(A3)
D
=5000*A2*A3
E
=1,000,000*A1–A2*A3
Soru 12

Aynı girdi değerleri ve başlangıç koşulları ile her zaman aynı çözümü döndüren arama yöntemleri ve algoritmalar için kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A
Yapay Zeka
B
Optimizasyon
C
Deterministik Arama
D
Yöneylem Araştırması
E
Tam Sayımlama
Soru 13

Karar analitiği, işletme analitiğinin en güçlü düzeyidir. Karar analitiğinin bu en üst düzeyi, yanında aşılması gereken güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Bu güçlüklerin aşılmasında bilinen en etkili yol optimizasyon-yönelimli bir karar destek sisteminin kullanılmasıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karar analitiğinin gerçekleşmesi sırasında aşılması gereken güçlüklerden biri değildir?

A
Optimizasyon problemlerinin modellenmesinde karşılaşılan güçlükler
B
Modellerin çözülmesinde karşılaşılan güçlükler
C
Problemlerin belirlenmesinde yararlanılacak yazılımların yetersizliği
D
Karar vericiyi analitikle buluşturacak etkili sistemlerin yokluğu
E
Model için gerekli verilerin bulunması ve modelle ilişkilendirilmesinde karşılaşılan güçlükler
Soru 14

I. Her düzeydeki karar vericileri veri keşfetme yöntemlerinden ve analitik olanaklardan yararlandırmak
II. Karmaşık soruların yanıtları ile analitik çalışanların yeteneklerini buluşturmak
III. Her türlü elektronik cihazdan (tabletler, akıllı telefonlar ve amaca yönelik tüm sayısal ortamlar) erişilebilir ve gerçek verileri kullanan analitik araçlar üzerinden işletme içi bilgi paylaşımı ve işbirliğini genişletmek
IV. Bilgi-işlem departmanlarından beklenen analizlerin çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak bilgi-işlem personelinin iş yükünü azaltmak
Yukarıda görsel analitik araçlarının sunduğu olanaklar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Sınıflandırma, veri madenciliği çalışmalarının en yaygın yöntemlerinden biridir. Verilerin hangi sınıfa, gruba veya kategoriye ait olduğunu belirlemeyi amaçlar.
Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırma algoritma veya yaklaşımlarından biri değildir?

A
Kaba küme yaklaşımı
B
Yapay sinir ağları
C
Simpleks algoritması
D
Genetik algoritmalar
E
Vaka-tabanlı akıl yürütme
Soru 16


Bir benzetim modelinin Excel’de çözülmesi sonucu elde edilen sonuçların grafiği verilmiştir. Grafiğe göre en uygun sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
280
B
300
C
200
D
140
E
120
Soru 17

Benzetim-tabanlı bir karar destek sisteminde, bir sistem için kurulmuş model çalıştırılarak istenilen eniyi çıktı değeri için eniyi girdi değerleri tespit edilmektedir. Model içerisinde verilerin analizinde veya belli bir mantık içerisinde yapılmak istenen işlemler işlemtablolarının sunduğu fonksiyonlar ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi benzetim modelinde kullanılan başlıca fonksiyonlardan biri değildir?

A
Matris determinantı alma
B
Bir değer kümesinin enküçük ve enbüyük değeri
C
Belli bir aralık için ortalama değer
D
Birikimli beta olasılık işlevi
E
Rasgele sayı üreteci
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir Uzman Sistem bileşeni olan Çıkarım Motoru’nun (Inference Engine) görevlerinden biri değildir?

A
Aktif kuralları ajanda birimine aktarmak
B
Hangi kuralın neden çalıştırıldığını açıklamak
C
Sonuçların nasıl raporlanacağını belirlemek
D
Gerekli olan aktif kuralı çalıştırmak
E
Kuralları uygun sırada çalıştırmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir uzmanda bulunması beklenen özelliklerden biri değildir?

A
Çabuk ve doğru problem çözebilmesi
B
Yöntem bilgisini yeniden yapılandırabilmesi
C
Gereğinde kurallara uymaması
D
Problemleri görmezden gelmesi
E
Deneyimlerden öğrenmesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x