Karar Modelleri 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Karar Modelleri 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sistemde belirli bir zaman diliminde tamamlanan işlemlere ne ad verilir?

A
Faaliyet
B
Olay
C
Özellik
D
Varlık
E
Durum
Soru 2

Benzetim çalışmasında stokastik özellik gösteren değişkenlerin olasılık dağılımından rastgele sayılar seçme tekniğine ne ad verilir?

A
Monte carlo benzetimi
B
Kesikli olay benzetimi
C
Sürekli benzetim
D
Belirli benzetim
E
Olasılıklı benzetim
Soru 3

Bir işletme yöneticisi, işletmeyi hangi mekanizma aracılığıyla yönetir?

A
Karar verme
B
Araştırma-geliştirme
C
İstihdam
D
Pazarlama
E
Üretim
Soru 4

Dövizin yükselmesini engellemek isteyen merkez bankası döviz satmış, fakat yükselişi engellemekte yetersiz olmuştur. Bu karar aşağıdaki ilkelerden hangisini çiğnemektedir?

A
Karar verimli olmalıdır.
B
Karar etkili olmalıdır.
C
Karar uygulanabilir olmalıdır.
D
Karar zamanında verilmiş olmalıdır.
E
Karar bireysel alınmamalıdır.
Soru 5

Ayşe'nin, sınava yetişmek için kampüse hangi vasıta ile gideceğine karar vermesi gerekmektedir. Otobüs durağına koşmaya, 10 dakika içinde bir otobüs gelmezse taksi tutmaya karar verir. Bu karar problemi çözümüne dair karar ağacını oluşturduğumuzda, 10 dakika içinde otobüsün gelip gelmemesi, hangi karar ağacı öğesiyle temsil edilir?

A
Sonuç
B
Şans düğümü
C
Dal
D
Karar düğümü
E
Olasılık
Soru 6

Bir çizgede düğüm dışına akışın söz konusu olduğu düğüme ne ad verilir?

A
Tedarik düğümü
B
Talep düğümü
C
Akış düğümü
D
Yönlü düğüm
E
Yönsüz düğüm
Soru 7

Bir üretim hattından çıkan defolu ürün oranı nemli havalarda artmaktadır. Bu sistemi incelemek için ne tür bir benzetim modeli kullanılmalıdır?

A
Statik modelle benzetim
B
Monte Carlo benzetimi
C
Dinamik modelle benzetim
D
Belirli benzetim
E
Sürekli benzetim
Soru 8

Aşağıdaki karar türlerinden hangisi yapısına göre bir karar türüdür?

A
Operasyonel kararlar
B
Statik kararlar
C
Stratejik kararlar
D
Programlanmış kararlar
E
Grup kararları
Soru 9

Risk ortamında karar vermede doğal durumlar için olasılıkların belirlenmesi süreci çok önemlidir. Ortaya çıkma olasılığı düşük olan bir durum için yüksek bir olasılık değerinin atanması sonucu karşılaşılacak durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar doğrudur
B
Karar verilmez
C
Karar yanlıştır
D
Karar belirsizdir
E
Karar çelişkilidir
Soru 10

Bağımlı olaylardan birinin meydana geldiği bilindiğinde, ona bağlı olarak diğerinin meydana gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşik olasılık
B
Ayrık olay
C
Bağımlı olay
D
Ortaya çıkma olasılığı
E
Koşullu olasılık
Soru 11

A hisse senedinin %70 olasılıkla 100 TL, %20 olasılıkla 150 TL ve %10 olasılıkla 180 TL getiri sağlayacağı öngörülmektedir. B hisse senedinin ise %40 olasılıkla 90 TL, %40 olasılıkla 150 TL ve %20 olasılıkla 160 TL getiri sağlayacağı öngörülmektedir.
Buna göre her iki hisse senedinin beklenen getirileri arasındaki fark kaçtır?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 12

Örneklem bilgisinden elde edilen kâr ile örneklem bilgisi olmadan elde edilen kâr arasındaki farka ne ad verilir?

A
Örneklem bilgisinin beklenen değeri
B
Örneklem uzayının beklenen değeri
C
Tam bilginin beklenen değeri
D
Belirsizliğin beklenen değeri
E
Kar marjının beklenen değeri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi karar verme probleminin ek bilgiden yararlanılarak çözülebilmesi için ödenebilecek miktarın üst sınırını gösterir?

A
Risk ortamında beklenen kâr oranı
B
Eksik bilgi durumunda beklenen kar değeri
C
Bilgi öncesi analizinde beklenen kar değeri
D
Ek bilgiye ihtiyaç olup olmadığı
E
Tam bilginin beklenen değeri
Soru 14

Örneklem bilgisinin beklenen değeri (EVSI) hesaplama işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Örneklem bilgisinden elde edilen kâr ile örneklem bilgisi olmadan elde edilen kâr arasındaki farktır
B
Tam bilgi olduğunda beklenen kâr ile örneklem bilgisi olmadan elde edilen kâr arasındaki farktır
C
Örneklem bilgisi olmadan elde edilen kâr ile tam bilgi olduğunda beklenen kâr arasındaki farktır
D
İyimser ortamda beklenen kâr ile örneklem bilgisi olmadan elde edilen kâr arasındaki farktır
E
Örneklem bilgisinden elde edilen kâr ile tam bilgi olduğunda beklenen kâr arasındaki farktır
Soru 15

Karar vericinin örneklem bilgisi olmadan elde edebileceği en yüksek kâr 0,55 birim ve örneklem bilgisinin beklenen değeri 0,34 birim ise örneklem bilgisinden elde edilen kâr kaç birimdir?

A
0,55
B
0,34
C
0,89
D
0,21
E
0,68
Soru 16

Girdileri tesadüfi (rassal) olmayan benzetim modellerine ne ad verilir?

A
Statik benzetim modeli
B
Dinamik benzetim modeli
C
Belirli benzetim modeli
D
Kesikli olay benzetim modeli
E
Sürekli system benzetim modeli
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi karar türlerinin sınıflandırılmasında baz alınan kavramlardan bir tanesi değildir?

A
Karar verme ortamı
B
Yönetim kademesi
C
Kararın yapısı
D
Karar vericilerin sosyo-ekonomik durumu
E
Kararın bağlantı durumu
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x