Karar Modelleri 2018-2019 Final Sınavı

Karar Modelleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Benzetim çalışmasında stokastik özellik gösteren değişkenlerin olasılık dağılımından rastgele sayılar seçme tekniğine ne ad verilir?

A
Monte carlo benzetimi
B
Kesikli olay benzetimi
C
Sürekli benzetim
D
Belirli benzetim
E
Olasılıklı benzetim
Soru 2

Dört doğal durumun bulunduğu ve her birinin değerinin de sırasıyla 94,88, 126 ve 108 olduğu bir karar alternatifinin eş olasılık ölçütüne göre beklenen değeri hangisidir?

A
104
B
112
C
108
D
116
E
124
Soru 3

Karar alternatifleri Doğal durumlar I II III Alternatif 1 750 200 350 Alternatif 2 620 380 500 Alternatif 3 150 460 845 Maliyet yapılı karar problemine yönelik strateji tablosu yukarıda verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak karar vericinin p iyimser olduğu varsayımı altında uzlaşma ölçütü kullanılarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi hangisidir?

A
Üçüncü alternatif
B
Birinci alternatif
C
İkinci alternatif
D
Birinci ve üçüncü alternatif
E
İkinci ve üçüncü alternatif
Soru 4

Çizge modellerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İki düğüm arasında bir yol varsa iki düğüm birbirine bağlıdır.
B
Yönlü olmayan bağlantıda olası iki düğüm arasında çift yönlü akış olanaklıdır.
C
Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan ve başlangıç noktasına geri dönüşe olanak sağlayan yapı bir döngüyü oluşturur.
D
Döngü içeren ve yönlü bağlantıyla birleştirilmiş düğümler bir ağaç yapısını oluşturmaktadır.
E
Bir çizge hem yönlü hem de yönsüz bağlantılardan oluşabilmektedir.
Soru 5

Aşağıdaki durum değişkenlerinden hangisi kesikli bir şekilde ifade edilemez?

A
Cep telefonu hattında kalan kontör
B
Anaokulundaki öğrenci sayısı
C
Müşterinin üzerindeki nakit miktarı
D
Boya kazanındaki su miktarı
E
Teknik servise gönderilen e-posta sayısı
Soru 6

Karar vericinin doğal durumları tanımlayabildiği ve doğal durumların ortaya çıkmalarına ilişkin olasılıkları geçmiş verilerden ve deneylerden hareketle belirleyecek yeterli bilgiye sahip oldukları karar ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirlilik ortamı
B
Belirsizlik ortamı
C
Risk ortamı
D
Doğal ortam
E
Risksiz ortam
Soru 7

Bir işletmecinin iş yerinde önemli bir makine arıza yapmıştır. İşletmeci makinanın onarımı için teknik servis veren firmaları araştırmıştır. Alternatif birkaç firma arasından bir tanesinin yöneticisini tanıyan bu işletmeci, tanıdığı bu kişiye eskiden başka bir makina tamir ettirmiş ve hizmetten çok memnun kalmıştır.
Bu nedenle öncelikle bu yöneticinin olduğu firma ile iletişime geçme kararı almıştır.
Bu tür bir karar verme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sezgisel karar verme
B
Tecrübeye dayanarak karar verme
C
Bilimsel yaklaşımla karar verme
D
Belirsizlik ortamında karar verme
E
Risk ortamında karar verme
Soru 8

I. Kesin sonuç ölçütü
II. En iyi beklenen değer ölçütü
III. En büyük olasılık ölçütü
IV. Hırs düzeyi ölçütü
Risk ortamında kullanılan karar verme ölçütleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II, III
D
II, III, IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Kazanç yapılı bir karar probleminde hesaplanan değerler sırasıyla 10, 17, 25, 32 ve 45’tir. Maliyet yapılı karar probleminde ise hesaplanan değerler 100, 120, 157, 85, 62’dir. Bu verilere göre en iyi beklenen değer ölçütünün kullanılması durumunda karar vericiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
10-62
B
10-100
C
45-85
D
45-62
E
45-120
Soru 10

Bayes teoreminin bir karar probleminin çözümünde kullanılmasında kaç aşama mevcuttur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

Karar ağacında, aşağıdakilerden hangisi karar düğümü, şans düğümü, bitiş düğümü, dal, sonuç ve olasılık öğelerini ayrı ayrı temsil etmek için kullanılmaz?

A
Kare
B
Daire
C
Düşey çizgi
D
Çizgi
E
Ağaç
Soru 12

Tam bilginin beklenen değerinin hesaplanması kaç aşamadan oluşur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 13

Bir önceki strateji tablosuna göre tam bilginin beklenen değeri nedir?

A
1
B
24
C
8
D
24.5
E
8.5
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi karar verme probleminin ek bilgiden yararlanılarak çözülebilmesi için ödenebilecek miktarın üst sınırını gösterir?

A
Risk ortamında beklenen kâr oranı
B
Eksik bilgi durumunda beklenen kar değeri
C
Bilgi öncesi analizinde beklenen kar değeri
D
Ek bilgiye ihtiyaç olup olmadığı
E
Tam bilginin beklenen değeri
Soru 15

İki düğümü birbirine bağlayan, birbirinden ayrı bir dizi bağlantıdan oluşan yapıya ne denir?

A
Yol
B
Akış
C
Düğüm
D
Döngü
E
Ağaç
Soru 16

n adet düğümden oluşan bir çizgede, n düğüm döngü oluşturmayacak biçimde n-1 bağlantı kullanılarak birleştirilmesi ile oluşturulan yapıya ne ad verilir?

A
Döngü
B
Ağaç
C
Kapsayan ağaç
D
Akış
E
Halka
Soru 17

A ve B gibi iki düğüm olsun ve iki düğüm karşılıklı akışın olduğunu gösteren yönsüz bir bağlantı ile bağlansın. A düğümünden B’ ye 4 birimlik, B’ den ise A’ ya 2 birimlik akış söz konusu ise bu durumda iki düğüm arasındaki akış kaç birim olacaktır ?

A
6
B
2
C
5
D
8
E
10
Soru 18

Aşağıdaki örneklerden hangisi en yüksek akış problem örneği değildir?

A
Boru hatları boyunca petrol, gaz, su gibi malzeme için en yüksek akışın belirlenmesi
B
Haberleşme sisteminde en yüksek bilgi akışının belirlenmesi
C
Ulaşım çizgesinin tasarımı
D
Bir hat boyunca en yüksek elektrik akışının belirlenmesi
E
Bir üretim merkezine tedarik ağından en yüksek malzeme akışının belirlenmesi
Soru 19

Yönlü Olmayan Bağlantı nedir?

A
İki bağlı düğümden birinden diğerine tek yönlü akış olduğunu gösteren bağlantı biçimidir.
B
İki bağlı düğümden akışın her iki yönde olduğunu gösteren bağlantı biçimidir.
C
En kısa yol bağlantılarının her zaman başlangıç noktasında sonlanmasıdır.
D
Çizge yapısının belirli bir yönde oluşmadığı yapıdır.
E
İki düğümü sadece bir yönde bağlayan çizgidir.
Soru 20

Kazanç yapılı bir problem ile karşı karşıya olan bir karar verici, öncelikle her karar alternatifi için strateji tablosunun satırlarında yer alan en büyük değerleri belirleyip, sonrasında belirlenen bu değerler içinden en büyük değere sahip karar alternatifi en iyi karar olarak seçiyorsa, süreçte hangi ölçütü kullanmıştır?

A
İyimserlik ölçütü
B
Kötümserlik ölçütü
C
Uzlaşma ölçütü
D
Eş olasılık ölçütü
E
Nötr davranma yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...