Karar Modelleri 2018-2019 Vize Sınavı

Karar Modelleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeni bir otomobil satın almak isteyen Ahmet Bey, pek çok model arasından dört farklı otomobil belirlemiştir. Dört otomobil arasından seçim yaparken ise fiyat, konfor, güvenlik ve yıllık bakım ücretlerini dikkate almıştır.
Yukarıda anlatılan satın alma karar problemi, karar verici sayısı ve kriter sayısına göre yapılan karar sınıflandırmalarından hangisinin kapsamındadır?

A
Bireysel karar-Tek kriterli karar
B
Bireysel karar-Çok kriterli karar
C
Grup karar-Çok kriterli karar
D
Bireysel karar-Dinamik karar
E
Grup karar-Tek kriterli karar
Soru 2

Dört doğal durumu bulunan ve her birinin değeri sırasıyla 180, 240, 300 ve 360 olan bir karar alternatifinin eş olasılık ölçütüne göre, beklenen değeri kaçtır?

A
262
B
265
C
270
D
274
E
276
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karşılaştıkları problemlerin çoğunun karmaşık yapıda olmasının nedenlerden biri değildir?

A
Problemin nitel ve nicel boyutlarının olabilmesi ve bu boyutlar arasındaki ilişkilerin her zaman açık bir biçimde ifade edilememesi
B
Problemin tek bir çözümünün olması
C
Problemin yaşandığı çevreye yönelik gelecekteki gelişmelerin belirsiz olması
D
Problemin işletmenin veya organizasyonun birden fazla bölümünü ilgilendirmesi
E
Karar problemine ilişkin ulaşılmak istenen amaç veya amaçların iyi tanımlanmamış olması
Soru 4


Maliyet yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu yukarıda verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak kötümserlik ölçütüne göre, en ry[ alternatifin beklenen değeri kaçtır?

A
2.070
B
2.100
C
2.140
D
2.300
E
2.325
Soru 5

I. Karar verici
II. Risk
III. Hedefler ve kriterler
IV. Sonuçlar
Yukarıdakilerden hangileri karar probleminin elemanlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

Karar vericinin doğal durumları tanımlayabildiği ve doğal durumların ortaya çıkmalarına ilişkin olasılıkları belirleyecek yeterli bilgiye sahip olduğu karar ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyonel karar ortamı
B
Belirlilik ortamı
C
Belirsizlik ortamı
D
Programlanmış karar ortamı
E
Risk ortamı
Soru 7

__________ ölçütünde, karar verici her zaman şanslı olduğu ve gelecekte ortaya çıkabilecek doğal durumlar içinden hep en iyisi ile karşılaşacağı varsayımı ile hareket eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hırs
B
iyimserlik
C
Uzlaşma
D
Risk
E
Kötümserlik
Soru 8


Kazanç yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu aşağıda verilmiştir. Karar vericinin %60 iyimser (a=0,60) olduğu varsayımı altında uzlaşma ölçütüne göre, en iyi alternatifin beklenen değeri kaçtır?

A
162
B
164
C
170
D
178
E
180
Soru 9

Bir karar probleminde karar sonuçları üzerinde etkili olan ancak karar vericinin kontrolü altında olmayan faktörler ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
doğal durumlar
B
amaç
C
sonuçlar
D
olasılıklar
E
hedefler
Soru 10


Kazanç yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tablodan faydalanarak iyimserlik ölçütüne göre, kaç numaralı alternatif en ry[ karar alternatifidir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

Bayes Teoremi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bayes Teoreminde kullanılan formül ile, verilen bir olayın sonucu belli iken bu sonucu meydana getiren nedenlerin olasılığı araştırılır.
B
Karar vermede çok önemli yeri olan sayısal bir analiz tekniğidir.
C
Thomas Bayes tarafından 18. yüzyılda geliştirilmiştir.
D
Belirsizlik ortamında kullanılan karar verme yöntemlerinden biridir.
E
Bayes formülünün hesaplanmasında koşullu olasılıklardan yararlanılır.
Soru 12

Bir fabrikada üretilen ürünlerin %40’ı birinci bantta, %35’i ikinci bantta ve %25’i üçüncü bantta paketlenmektedir. Bu bantlarda paketlenen herhangi bir ürünün hatalı olması olasılıklarının sırasıyla; %3, %5 ve %2 olduğu bilinmektedir. Ürün paketleri arasından rassal olarak seçilen bir ürünün hatalı paketlendiği görülmüştür. Bu hatalı paketlenen ürünün ikinci bantta paketlenmiş olma olasılığı kaçtır?

A
0,507
B
0,620
C
0,685
D
0,705
E
0,735
Soru 13


Kazanç yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tablodan faydalanarak en iyi beklenen değer ölçütüne göre, en iyi alternatifin beklenen değeri kaçtır?

A
164
B
196
C
210
D
224
E
230
Soru 14

Karar ağacı üzerinde kare sembolü ile temsil edilen öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olasılık düğümü
B
Şans düğümü
C
Sonuç düğümü
D
Karar düğümü
E
Bitiş düğümü
Soru 15

Bir karar ağacındaki şans düğümü aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

A

B

C

D

E

Soru 16


Kazanç yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu yukarıda verilmiştir. Karar vericinin kabul edebileceği en düşük kârın 47 birim (HD=47) olduğu bilindiğine göre, hırs düzeyi ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alternatif 1
B
Alternatif 2
C
Alternatif 3
D
Alternatif 4
E
Alternatif 1 ve Alternatif 4
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi risk ortamında karar verme ölçütlerinden biridir?

A
iyimserlik ölçütü
B
Kötümserlik ölçütü
C
Eş olasılık ölçütü
D
En büyük olasılık ölçütü
E
Uzlaşma ölçütü
Soru 18


Bir işletme halihazırda sahip olduğu ürün yelpazesine iki yeni ürünü daha eklemeyi düşünmektedir. işletme yöneticileri ürün yelpazesine iki ürünü birden ekleme, iki üründen birini ekleme veya hiçbirini eklememe seçeneklerine sahiptir. Ürünlerin başarıları müşterilerin gösterecekleri tepkilere bağlıdır. Daha önceden yapılan çalışmalara göre müşterilerin ürünlere gösterdikleri tepkiler 0,30 olasılıkla “iyi”, 0,45 olasılıkla “orta” ve 0,25 olasılıkla “kötü” olarak sınıflandırılmaktadır.
Yukarıdaki tahmini kazanç değerlerine ilişkin strateji tablosuna göre, işletme için en ivi alternatifin beklenen değeri kaçtır?

A
0
B
281
C
294
D
301
E
310
Soru 19

Bitiş düğümünde ortaya çıkan parasal tutara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yatırım
B
sonuç
C
kâr
D
zarar
E
hasılat
Soru 20


Maliyet yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu yukarıda verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak en büyük olasılık ölçütüne göre, kaç numaralı alternatif en ivi alternatiftir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...