Karar Modelleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Karar Modelleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Kazanç yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu yukarıda verilmiştir. Karar vericinin %70 iyimser a = (0,70) olduğu varsayımı altında uzlaşma ölçütüne göre, en iyi alternatifin beklenen değeri kaçtır?

A
185
B
204
C
317
D
370
E
378
Soru 2

Dört doğal durumu bulunan ve her birinin değeri sırasıyla 180, 240, 300 ve 360 olan bir karar alternatifinin eş olasılık ölçütüne göre, beklenen değeri kaçtır?

A
262
B
265
C
270
D
274
E
276
Soru 3

I. Stratejik kararlar
II. Statik kararlar
III. Taktik kararlar
IV. Tek kriterli kararlar
Yukarıdakilerden hangileri yönetim kademesine göre kararlar sınıfında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 4

________ bir karar probleminin çözümünde karar vericinin seçebileceği alternatiflerden, hareket biçimlerinden her biridir.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kriter
B
Doğal durum
C
Olasılıklar
D
Amaç
E
Seçenek
Soru 5

Karar ağacının çözüm sürecinde, her bir karar seçeneği için verilen (hesaplanan) sonuçların karşılaştırılıp aralarından en iyisinin (amaca en uygun) seçilip diğerlerinin göz ardı edildiği karar ağacı öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar düğümü
B
Bitiş düğümü
C
Dal
D
Sonuç
E
Şans düğümü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk ortamında karar verme durumunda en çok kullanılan ölçüttür?

A
En iyi beklenen değer ölçütü
B
En küçük olasılık ölçütü
C
En büyük olasılık ölçütü
D
İyimserlik ölçütü
E
Hırs düzeyi ölçütü
Soru 7

I. Bayes formülünün hesaplanmasında koşullu olasılıklardan yararlanılır.
II. Belirsizlik ortamında kullanılan karar verme yöntemlerinden biridir.
III. Bayes teoremindeki formül ile verilen bir olayın sonucu belli iken, bu sonucu meydana getiren nedenlerin olasılığı araştırılır.
Bayes Teoremi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnızll
C
İveli
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8


Maliyet yapılı bir karar problemine ilişkin strateji tablosu yukarıda verilmiştir. Bu tablodan faydalanarak en iyi beklenen değer ölçütüne göre, en iyi alternatifin beklenen değeri kaçtır?

A
129
B
132
C
138
D
145
E
186
Soru 9

x-y = 4 kısıtı altında MinZ = x2 + y2 + 2 probleminin amaç fonksiyonu değeri kaçtır?

A
6
B
8
C
10
D
12
E
16
Soru 10

f(x,y) = 3x2y + 2x fonksiyonunun Hessian matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 11

Bir karar probleminde (+rapordan sonra en yüksek B***=3,50 gerçekleşme olasılığı 0,60, (-rapordan sonra en yüksek B***=-2,60 gerçekleşme olasılığı 0,40 olarak veriliyor.
Buna göre, örneklem bilgisinden elde edilen kâr kaçtır?

A
0,9
B
1,06
C
1,24
D
1,48
E
1,76
Soru 12

f(x,y) = -x2y+ 3xy-3x fonksiyonunun (0,-1) noktasındaki Gradyan vektörü değeri ▽f(0,-1) aşağıdakilerden hangisidir?

A
(6,3)
B
(-6,-3)
C
(-6,3)
D
(6,-3)
E
(-6,0)
Soru 13

Örneklem bilgisinden elde edilen kâr 200 birim ve örneklem bilgisi olmadan elde edilen kâr 40 birim olarak hesaplandığına göre, örneklem bilgisinin beklenen değeri (EVSI) aşağıdakilerden hangisidir?

A
100
B
160
C
200
D
240
E
360
Soru 14

Sistem davranışını etkileyen ancak kendisi sistemden etkilenmeyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deterministik değişkenler
B
Rassal değişkenler
C
Dışsal değişkenler
D
İçsel değişkenler
E
Politika değişkenleri
Soru 15

Benzetim modeli için hazırlanan bilgisayar programının düzgün çalışıp çalışmadığının birtakım teknikler yardımıyla kontrol edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Model dönüştürme
B
Kavramsal model oluşturma
C
Deneysel tasarım
D
Uygulama
E
Doğrulama
Soru 16

n adet düğümden oluşan bir çizgede n düğüm döngü oluşturmayacak biçimde n-1 bağlantı kullanılarak birleştirildiğinde oluşturulan yapıya ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
n bağlantılı ağaç
B
tek bağlantılı ağaç
C
kapsayan ağaç
D
döngü
E
iki bağlantılı ağaç
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi benzetim çalışmasının ilk aşamasıdır?

A
Çıktıların elde edilmesi
B
Problemin tanımlanması
C
Modelin formüle edilmesi
D
Benzetim verilerine ilişkin kararlar alınması
E
Modelin geçerliliğinin sağlanması
Soru 18

14 düğümün yer aldığı bir en yüksek akış probleminde aktarma düğümü sayısı kaçtır?

A
9
B
10
C
11
D
12
E
14
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...