KBRN Savunma ve Güvenlik 2018-2019 Üç Ders Sınavı

KBRN Savunma ve Güvenlik 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Asetilkolinesteraz enzimine bağlanarak beyin tarafından gönderilen sinyallerin iletilmesini engelleyen ve molekül yapıları genel olarak organofosforlu bileşiklere dayanan kimyasal savaş ajanları aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi içinde yer alır?

A
Sinir ajanları
B
Öldürücü olmayan kimyasal ajanlar
C
Kan zehirleyici ajanlar
D
Boğucu ajanlar
E
Yakıcı ajanlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal saldırıya maruz kalındığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A
Çevrede sebepsiz olarak rahatsızlanan insanların bulunması
B
Rahatsız edici veya olağan dışı bir kokunun hissedilmesi
C
Bir duman bulutu veya etrafı kaplayan sisin var olması
D
Yakınlarda ölü ve yaralı hayvanların olması
E
Çok parlak bir ışık görülmesi
Soru 3

Virüslerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Boyut olarak bakterilerden büyüktürler.
B
Pek çok virüse karşı aşı geliştirilmiştir.
C
Yaşamak için canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar.
D
Kendi enerji kaynaklarını kullanırlar.
E
Antibiyotiklerle tedavi edilirler.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik savaş ajanlarının genel özelliklerinden biridir?

A
Üretim maliyetlerinin düşük olması
B
Bulaşıcılık özelliğinin olmaması
C
Kuvvetli yağışlarda etkilerinin artması
D
Etkili bir saldırı için çok fazla miktarda biyolojik savaş ajanına ihtiyaç duyulması
E
Tespit edilmelerinin kolay olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir nükleer kazaya ilişkin resmi duyum alınması durumunda yapılması gereken tedbirlerden biri değildir?

A
Mümkün olduğu kadar binaların iç kesimlerine geçmek, uygun ve korumalı ise bodrum katlarında kalmak
B
Açıkta bırakılan su ve gıdaları güvenli olduğu açıklanana kadar tüketmemek
C
Yetkililer tarafından yapılacak açıklamalara ve direktiflere uymak
D
Dışarıdan içeriye girmeden önce ayakkabıları bol su ile yıkamak
E
Tüm havalandırma sistemlerini, pencere ve kapıları kapatmak
Soru 6

Doğal radyasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğal İyonlaştırıcı radyasyon günlük yaşantımızda başlıca maruz kalınan ışınlanma türüdür.
B
Doğal radyasyon kaynakları, kozmik ışınları, yerküreden gelen gama ışınlarını, havadaki radon bozunum ürünlerini, yiyecek ve içeceklerde doğal olarak bulunan çeşitli radyonüklitleri içerir.
C
Doğal radyasyonun tamamı güneş tarafından oluşturulur.
D
Havada, gıda ve içeceklerde doğal radyoaktivite mevcuttur.
E
Dünya doğal yapısı itibariyle radyoaktiftir.
Soru 7

Hararet ve şok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak büyük hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz hâldeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
patlama yeri
B
patlayıcı madde
C
patlatma
D
bomba
E
patlama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi böceklerin biyolojik silah olarak kullanılma nedenlerinden biri değildir?

A
Çok değişik beslenme tiplerine sahiptirler.
B
Sıcakkanlı hayvanlardır ve vücut sıcaklıkları sabittir.
C
Biyolojik silah olarak fark edilmeleri ve tanımlanmaları güçtür.
D
Böceklerin birçoğu uçma yeteneğine sahiptir.
E
Üretilip çoğaltılmaları pek çok canlıya oranla daha kolaydır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kitle İmha Silahı kategorisinde yer almaz?

A
Nükleer düzenekler
B
Kimyasal maddeler
C
Patlayıcılar (Büyük araç bombaları)
D
Zararlı düzenekler
E
Radyasyon yayma düzenekleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal terör amaçlı kullanılabilecek ajanlar arasında yer almaz?

A
Virüsler
B
Kimyasal toksinler
C
Bakteriler
D
Funguslar
E
Antibiyotikler
Soru 11

Korku yaratmak, ekonomik zarar vermek ve devletlerin dengesini bozmak amacıyla biyolojik/kimyasal etmenler kullanılarak tarımsal hedeflere yönelik olarak yapılan kasıtlı saldırılara ne ad verilir?

A
GDO
B
Fotometre
C
Kan zehirleyiciler
D
Agroterörizm
E
Vektör
Soru 12

Bir ölçüm sisteminde elektriksel gürültü üzerinde tekrarlanabilir bir tepki yaratabilen olası en küçük ajan miktarına ne ad verilir?

A
Algılama limit değeri
B
Sensitivite
C
Tepki süresi
D
Kararlılık
E
Seçicilik
Soru 13

KBRN ajanlarının tespiti için geliştirilen ölçüm sistemlerinden yanlış pozitif alarm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tekrarlayan yanlış pozitif alarmlar, sonra ortaya çıkabilecek tehlikeli durumların dikkate alınmamasına yol açabilir.
B
Kaos ortamına ve paniğe yol açabilmektedir.
C
Kimyasal yapıları hedef ajanlarla benzer interfere maddelerin olduğu ortamlarda veya ajanların yapısında bulunan bir bileşiğe sahip moleküllerin olduğu ortamlarda gözlenmektedir.
D
İkincil bir ölçüm sistemi herhangi bir alarmı doğrulamak için kullanılabilir.
E
Ortamdaki ajan varlığında sistemin ikaz vermemesi durumu yanlış pozitif alarmdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi KBRN tespit sistemlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Yaygın olarak konuşlandırılabilmesi
B
İçinde bulunulan ortamın şartlarından etkilenmeden KBRN ajanlarının spesifik olarak tespit edebilmesi
C
KBRN ajanlarını kabul edilebilir bir süre içinde seçici olarak algılayabilmesi
D
Dekontaminasyon sağlaması
E
Uzun süre kesintisiz çalışabilmesi
Soru 15

Kırmızı ikaz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.
B
Savaş tehlikesi durumunda basın araçlarıyla duyuru/uyarı yoluyla yapılan ikazdır.
C
Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret eder.
D
3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur.
E
Saldırının kimyasal silahlarla yapıldığını işaret eder.
Soru 16

Ortamdaki KBRN ajanının türünün ve miktarının bilindiği durumlarda uygulanan KBRN korunma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
A tipi
B
B tipi
C
C tipi
D
D tipi
E
E tipi
Soru 17

Kullanılan ajanın ne olduğunun anlaşıldığı ve analizinin yapıldığı KBRN savunma bileşeni aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşhis
B
Risk yönetimi
C
Tespit
D
Tıbbi destek
E
İkaz
Soru 18

Nükleer silahların ani ve kalıntı etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla devlet tarafından inşa edilen sığınaklara ne ad verilir?

A
Genel sığınaklar
B
Geçici sığınaklar
C
Serpinti sığınakları
D
Özel sığınaklar
E
Basınç sığınakları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisiyle bakteriyolojik metotların savaşta kullanımına yasak getirilmiştir?

A
Versay Antlaşması
B
Cenevre Protokolü
C
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
D
Nükleer Silahların Yaygınlaşmasının Önlenmesi Antlaşması
E
Lahey Anlaşması
Soru 20

Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenlemeleri önermek aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A
Tarım ve Orman Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x