KBRN Savunma ve Güvenlik 2018-2019 Vize Sınavı

KBRN Savunma ve Güvenlik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Asetilkolinesteraz enzimine bağlanarak beyin tarafından gönderilen sinyallerin iletilmesini engelleyen ve molekül yapıları genel olarak organofosforlu bileşiklere dayanan kimyasal savaş ajanları aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi içinde yer alır?

A
Öldürücü olmayan kimyasal ajanlar
B
Yakıcı ajanlar
C
Boğucu ajanlar
D
Sinir ajanları
E
Kan zehirleyici ajanlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal saldırıya maruz kalındığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A
Yakınlarda ölü ve yaralı hayvanların olması
B
Çok parlak bir ışık görülmesi
C
Çevrede sebepsiz olarak rahatsızlanan insanların bulunması
D
Bir duman bulutu veya etrafı kaplayan sisin var olması
E
Rahatsız edici veya olağan dışı bir kokunun hissedilmesi
Soru 3

ilk kez 1774 yılında izole edilen, acıbadem kokulu ve renksiz bir sıvı olan kimyasal savaş ajanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarin
B
Kloropikrin
C
Hardal gazı
D
Fosgen
E
Hidrojen siyanür
Soru 4

Toksik etkileri sonucunda canlıları; öldürme, yaralama veya temel yaşam fonksiyonlarını bozarak etkisiz hale getirme gibi özelliklere sahip kimyasal maddelere genel olarak ________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kimyasal savaş ajanı
B
kimyasal molekül
C
kitle imha silahı
D
kimyasal silah
E
kimyasal savaş silahı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yüksek dereceli zehirli kimyasal maddeler arasında yer almaz?

A
Klor
B
Hidrojen klorür
C
Paration
D
Sülfirik asit
E
Amonyak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi B grubu biyolojik savaş ajanlarının ortak özelliklerinden biridir?

A
Düşük ölüm oranları ile sonuçlanması
B
Kişiden kişiye kolayca bulaşabilmesi
C
Halk sağlığı için özel hazırlıklar gerektirmesi
D
Çok kolay yayılabilmesi
E
Ülke güvenliği açısından yüksek risk oluşturması
Soru 7

Biyolojik savaşın tarihçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihte veba, çiçek, tifüs ve şarbon hastalığını da içeren birçok farklı hastalık etkeni Biyolojik Savaş Ajanı olarak kullanılmıştır.
B
Güney Amerika’da yerliler mızrak ve oklarının ucunu dışkıya ya da çürümüş ete batırmak suretiyle biyolojik silah örneklerini kullanmışlardır.
C
Son yıllarda patojen olmayan mikroorganizmaların genetiğinin değiştirilmesi ile yeni öldürücü mikroorganizmalar elde edilmiştir.
D
Kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı ilk kez 1975 yılında, 40 ülkenin Cenevre Protokolünü imzalaması ile yasaklanmıştır.
E
Biyolojik savaş neticesinde, Avrupa’da ortaya çıkan veba salgınında (1348-1352) 4 yıl içerisinde 25-30 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi vektörler ile yayılma yönteminin özelliklerinden biridir?

A
Vektörlere birçok çeşit biyolojik savaş ajanı yüklenebilir.
B
Vektörler hedef bölgesine bırakıldıktan sonra kontrol edilebilirler.
C
Vektörler aşırı soğuk ve aşırı sıcak havalardan etkilenmezler.
D
Vektörler kimyasal ilaçlardan etkilenmezler.
E
Vektörler konakçıyı kendisi bulurlar.
Soru 9

Virüslerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kendi enerji kaynaklarını kullanırlar.
B
Antibiyotiklerle tedavi edilirler.
C
Pek çok virüse karşı aşı geliştirilmiştir.
D
Yaşamak için canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar.
E
Boyut olarak bakterilerden büyüktürler.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik savaş ajanlarının genel özelliklerinden biridir?

A
Etkili bir saldırı için çok fazla miktarda biyolojik savaş ajanına ihtiyaç duyulması
B
Üretim maliyetlerinin düşük olması
C
Bulaşıcılık özelliğinin olmaması
D
Kuvvetli yağışlarda etkilerinin artması
E
Tespit edilmelerinin kolay olması
Soru 11

Aşağıdaki radyonüklidlerden hangisinin yarılanma süresi doğru olarak verilmiştir?

A
Karbon-14: 24.000 yıl
B
Uranyum-238: 4,47 milyar yıl
C
Sezyum-137: 137 gün
D
İyot-131: 30 yıl
E
Plütonyum-239: 5.730 yıl
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hava ve su yolu ile toprak ve yiyecek maddelerine geçerek insanların çeşitli yollarla radyasyon dozu almasına neden olan radyasyon kaynaklarından biri değildir?

A
Tüketilmiş uranyum kullanımı
B
Nükleer santral kazaları
C
Kayıp kaynakların neden olduğu bulaşmalar
D
Cep telefonu kullanımı
E
Nükleer silah denemeleri
Soru 13

Patlamadan sonra ilk 1 dakika içerisinde meydana gelen, alfa, beta ve gama ışınları ile parçalanan nötronun etkisinin görüldüğü, gama ışınlarının yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar halinde yayıldığı, kısa bir süre için tesirli ve öldürücü olan etki, nükleer silahların aşağıdaki etkilerinden hangisini tanımlamaktadır?

A
Basınç etkisi
B
Ani nükleer radyasyon etkisi
C
Gama etkisi
D
Isı etkisi
E
Elektromanyetik pals etkisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir nükleer kazaya ilişkin resmi duyum alınması durumunda yapılması gereken tedbirlerden biri değildir?

A
Tüm havalandırma sistemlerini, pencere ve kapıları kapatmak
B
Mümkün olduğu kadar binaların iç kesimlerine geçmek, uygun ve korumalı ise bodrum katlarında kalmak
C
Yetkililer tarafından yapılacak açıklamalara ve direktiflere uymak
D
Açıkta bırakılan su ve gıdaları güvenli olduğu açıklanana kadar tüketmemek
E
Dışarıdan içeriye girmeden önce ayakkabıları bol su ile yıkamak
Soru 15

Radyasyon ve madde arasındaki etkileşimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Akciğerlerin 1 Sv’lik alfa radyasyonuna maruz kalması ile 1 Sv’lik beta radyasyonuna maruz kalmasının riski farklıdır.
B
Atomlardan geçen yüklü parçacıklar gerçekte elektronları atomdan kopartmaksızın da enerji verebilirler; bu işleme füzyon denir.
C
Eşit miktarda soğurulmuş dozlar, eşit biyolojik etkilere neden olur.
D
İyonlaştırıcı radyasyonun madde içine girme derinliği radyasyonun enerjisi ile ters orantılıdır.
E
Alfa ve beta parçacıkları elektriksel olarak yüklü olmaları nedeniyle malzemedeki elektronlar ile elektriksel etkileşmeler sonucunda enerji aktarırlar.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kitle İmha Silahı kategorisinde yer almaz?

A
Patlayıcılar (Büyük araç bombaları)
B
Radyasyon yayma düzenekleri
C
Zararlı düzenekler
D
Kimyasal maddeler
E
Nükleer düzenekler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kitap bombaların fark edilmesine yardım eden özelliklerden biri değildir?

A
Adres bölümünde zata, kişiye özel ibareleri olabilir.
B
Posta ile veya özel kargo ile gönderilir.
C
Genellikle sabah çok erken saatlerde teslim edilir.
D
Patlayıcı maddenin kokusu algılanabilir.
E
Kitabın dengesi bozuk olabilir.
Soru 18

KİS veya KBRN içerikli maddelerin yanına yerleştirilen veya birlikte kullanılan yapısı bombaya ait düzenek ve kurgular ile konvansiyonel bir silah hâline getirilmesi sonucu, insanları öldürmek veya ciddi hastalıklara neden olacak şekilde kimyasal/biyolojik veya radyoaktif maddenin serbest bırakılması amacıyla bileşenlerin bir araya getirildiği patlayıcıya ne ad verilir?

A
Kirli Bomba
B
Ses Bombası
C
E-Bomba
D
Sis Bombası
E
Göz Yaşartıcı Bomba
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi püskürtme düzenekleri oluşturulurken yararlanılmaz?

A
Delici aletler
B
Buhar aletleri
C
Pervane motorları
D
Yangın söndürme aletleri
E
Basınç yüklenmiş hava depoları
Soru 20

Hararet ve şok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak büyük hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz hâldeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bomba
B
patlama
C
patlayıcı madde
D
patlatma
E
patlama yeri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x