KBRN Savunma ve Güvenlik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

KBRN Savunma ve Güvenlik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sinir ajanlarının vücutta yarattığı etkilerden biri değildir?

A
Göz bebeklerinde büyüme
B
Kusma
C
Aşırı terleme
D
Duygusal değişkenlik
E
Öksürük
Soru 2

Toksik etkileri sonucunda canlıları; öldürme, yaralama veya temel yaşam fonksiyonlarını bozarak etkisiz hale getirme gibi özelliklere sahip kimyasal maddelere genel olarak ________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kimyasal molekül
B
kimyasal savaş ajanı
C
kimyasal silah
D
kimyasal savaş silahı
E
kitle imha silahı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi BSA grubunda yer alan virüslerin özelliklerinden biridir?

A
Bakterilerden çok daha büyüktür.
B
Çekirdek, stoplazma ve hücre membranları vardır.
C
Gıda, sağlık, eczacılık ve kozmetik sektörlerinde faydalı kullanım alanları vardır.
D
Basit bölünme ile ürer.
E
İçine girdikleri hücrenin kaynaklarını kullanır.
Soru 4

Aşağıdaki elementlerden hangisinin temel yapı taşları atomlardan oluşmaz?

A
Demir
B
Karbon
C
Oksijen
D
Tahta
E
Hidrojen
Soru 5

Biyolojik savaşın tarihçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı ilk kez 1975 yılında, 40 ülkenin Cenevre Protokolünü imzalaması ile yasaklanmıştır.
B
Son yıllarda patojen olmayan mikroorganizmaların genetiğinin değiştirilmesi ile yeni öldürücü mikroorganizmalar elde edilmiştir.
C
Biyolojik savaş neticesinde, Avrupa’da ortaya çıkan veba salgınında (1348-1352) 4 yıl içerisinde 25-30 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
D
Tarihte veba, çiçek, tifüs ve şarbon hastalığını da içeren birçok farklı hastalık etkeni Biyolojik Savaş Ajanı olarak kullanılmıştır.
E
Güney Amerika’da yerliler mızrak ve oklarının ucunu dışkıya ya da çürümüş ete batırmak suretiyle biyolojik silah örneklerini kullanmışlardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kitap bombaların fark edilmesine yardım eden özelliklerden biri değildir?

A
Posta ile veya özel kargo ile gönderilir.
B
Patlayıcı maddenin kokusu algılanabilir.
C
Genellikle sabah çok erken saatlerde teslim edilir.
D
Kitabın dengesi bozuk olabilir.
E
Adres bölümünde zata, kişiye özel ibareleri olabilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin taraf olduğu kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası antlaşma, sözleşme ve rejimlerden biri değildir?

A
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
B
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi
C
Nükleer Silahların Önlenmesine Dair Antlaşma
D
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması
E
Wassenaar Düzenlemesi
Soru 8

Radyasyon ve madde arasındaki etkileşimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Akciğerlerin 1 Sv’lik alfa radyasyonuna maruz kalması ile 1 Sv’lik beta radyasyonuna maruz kalmasının riski farklıdır.
B
Alfa ve beta parçacıkları elektriksel olarak yüklü olmaları nedeniyle malzemedeki elektronlar ile elektriksel etkileşmeler sonucunda enerji aktarırlar.
C
Eşit miktarda soğurulmuş dozlar, eşit biyolojik etkilere neden olur.
D
Atomlardan geçen yüklü parçacıklar gerçekte elektronları atomdan kopartmaksızın da enerji verebilirler; bu işleme füzyon denir.
E
İyonlaştırıcı radyasyonun madde içine girme derinliği radyasyonun enerjisi ile ters orantılıdır.
Soru 9

Bir KBRN olayından sonra sağlık personelinin aşağıdaki temel görevlerinden hangisi ilk sırada yer alır?

A
Yaralıların ileri tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmek
B
Kullanılan ajanı tespit ve teşhis etmek
C
Yaralıları triyaj yoluyla sınıflandırmak
D
Yaralılara ilkyardım uygulamak
E
Yaralıların dekontaminasyonunu sağlamak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi böceklerin biyolojik silah olarak kullanılma nedenlerinden biri değildir?

A
Sıcakkanlı hayvanlardır ve vücut sıcaklıkları sabittir.
B
Böceklerin birçoğu uçma yeteneğine sahiptir.
C
Biyolojik silah olarak fark edilmeleri ve tanımlanmaları güçtür.
D
Çok değişik beslenme tiplerine sahiptirler.
E
Üretilip çoğaltılmaları pek çok canlıya oranla daha kolaydır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK tarafından geliştirilen nokta algılama sistemidir?

A
APD 2000
B
SAW
C
HAWK
D
MAM CDET
E
CAM
Soru 12

Korku yaratmak, ekonomik zarar vermek ve devletlerin dengesini bozmak amacıyla biyolojik/kimyasal etmenler kullanılarak tarımsal hedeflere yönelik olarak yapılan kasıtlı saldırılara ne ad verilir?

A
GDO
B
Kan zehirleyiciler
C
Agroterörizm
D
Fotometre
E
Vektör
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gaz fazında iyonize olmuş analit moleküllerinin kütle, yük ve mobilitelerine göre ayırt edilmesini sağlayan bir tekniktir?

A
Renk Değişimi (Kolorimetri) Yöntemi
B
Alev Fotometresi
C
Kütle Duyarlı Kimyasal Sensörler
D
İyon Mobilite Spektrometresi
E
Elektrokimyasal Yöntem
Soru 14

Bir ölçüm sisteminde elektriksel gürültü üzerinde tekrarlanabilir bir tepki yaratabilen olası en küçük ajan miktarına ne ad verilir?

A
Sensitivite
B
Seçicilik
C
Kararlılık
D
Algılama limit değeri
E
Tepki süresi
Soru 15

Antijen antikor reaksiyonlarını gösterebilmek için enzim kullanılan tüm teknikler en genel olarak enzim ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kültür
B
biyosensör
C
İmmunotest
D
spektroskopi
E
elektroforez
Soru 16

Sinir ajanının kullanıldığı bir saldırıda yaralılara aşağıdakilerden hangisi ilk olarak uygulanmalıdır?

A
Sodyum nitrit
B
Atropin
C
Cilt temizleme kiti
D
Antibiyotik
E
Amil nitril
Soru 17

Savunma planlamasına başlamadan önce ilk yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk yönetimi
B
Maliyet
C
Koordinasyon
D
Tehdit değerlendirmesi
E
Süreklilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez “Savaşta bakteriyolojik metotların kullanımına” yasak getirilmiştir?

A
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
B
Nükleer Silahların Yaygınlaşmasının Önlenmesi Antlaşması
C
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi
D
Versay Antlaşması
E
Cenevre Protokolü
Soru 19

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubunda sınıflandırılır?

A
Grup 5 Biyolojik Etkenler
B
Grup 4 Biyolojik Etkenler
C
Grup 3 Biyolojik Etkenler
D
Grup 2 Biyolojik Etkenler
E
Grup 1 Biyolojik Etkenler
Soru 20

Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirimi hususunda gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumlu kurum/kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFA Başkanlığı)
B
Tarım ve Orman Bakanlığı
C
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x