Kentleşme ve Konut Politikaları 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Kentleşme ve Konut Politikaları 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyükşehir alanını tanımlama çabalarının başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
İngiltere
C
ABD
D
Fransa
E
Hollanda
Soru 2

Kuruldukları ülkenin egemenlik sınırları içerisinde bulunmakla birlikte gümrük sınırları dışında kalan; ülkenin ticari, mali ve iktisadi düzenlemelerinin buralarda ya tamamen ya da resmen uygulandığı yerlere ne ad verilir?

A
Serbest bölge
B
Katma bölge
C
Organize sanayi bölgesi
D
Kentleşme bölgesi
E
Kalkınma bölgesi
Soru 3

San Fransisco’da kurulmuş olan “Association of Bay Area Goverments” aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
isteğe Bağlı Büyükşehir Alan Birlikleri
B
Büyükşehir Alan Federasyonları
C
Özel Amaçlı Büyükşehir Alanları
D
Zorunlu Büyükşehir Alan Birlikleri
E
Merkezi Kent Odaklı Alan Birlikleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir alanında yürütülen koruyucu hizmetlerden biridir?

A
itfaiye hizmeti
B
Elektrik hizmeti
C
Taşıma hizmeti
D
Su hizmeti
E
Havagazı hizmeti
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi klasik kentleşmenin nedenlerinden biri değildir?

A
Çalışma olanaklarının artması
B
Göç etme eğiliminin artması
C
Serbest bölge uygulamalarının başlaması
D
Tarım tekniklerinin gelişmesi
E
Ulaşım tekniklerinin gelişmesi
Soru 6

Merkez köy projelerinin uygulanmasının prensip olarak benimsendiği beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 7

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk imar mevzuatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehremaneti
B
lslahat-ı Turuk
C
intizam-ı Şehir
D
Ebniye Nizamnamesi
E
iltizam Kanunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de planlama için ayrılmış bölgelerden biri değildir?

A
Marmara Bölgesi
B
Orta Karadeniz Bölgesi
C
Çukurova Bölgesi
D
Antalya Bölgesi
E
Orta Anadolu Bölgesi
Soru 9

Toplumun yaşama şartlarına, sosyal yapısına, örf ve adetlerine uygun, düşük maliyetli ve brüt inşaat alanı yüz metrekareyi geçmeyen konutlara ne ad verilir?

A
Toplu konut
B
Sosyal konut
C
Geçici konut
D
Lüks konut
E
Lojman
Soru 10

Gecekondu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konut inşasında insan gücüne çok az ödeme yapılır.
B
Her an yıktırılma tehlikesi vardır.
C
Üzerine inşaat yapılacak arsaya çok az ya da hiç ödeme yapılmamıştır.
D
inşaatlarda ucuz malzeme kullanılır.
E
Belediyeden ruhsat alınarak yapılmıştır.
Soru 11

Plansız şekilde genellikle hazine arazisi üzerine izinsiz yapılan binaların toplandıkları bölgeye ne ad verilir?

A
Gecekondu
B
Kooperatif
C
Çevrekent
D
Nekropolis
E
Merkez köyler
Soru 12

Büyükşehir belediyesi bütçesini onaylayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaymakam
B
Başbakan
C
Maliye bakanı
D
Büyükşehir belediye başkanı
E
Vali
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de büyükşehir alanlarının tanımını açıklamakta kullanılan kavramlardan biridir?

A
Standart Çevrekent Çalışma Alanı
B
Standart Kent Çalışma Alanı
C
Standart Büyükşehir Çalışma Alanı
D
Standart Metropolitan Çalışma Alanı
E
Standart Megalopolis Çalışma Alanı
Soru 14

Esas kentin veya yönetim sınırının dış tarafına bitişik bulunan ve tamamı bir arada bütün meydana getiren yerleşme alanlarına ne ad verilir?

A
Monosentrik kent
B
Akropolis
C
Slum
D
Gecekondu
E
Çevrekent
Soru 15

“Kademeli ve Fonksiyonel Kentleşme” ilkesini benimseyen beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci
B
Üçüncü
C
Dördüncü
D
Beşinci
E
Altıncı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kent sınıflandırması içinde yer almaz?

A
Geçirdikleri kronolojik evreler açından kentler
B
Fiziki sınırları açından kentler
C
Barındırdıkları nüfus açından kentler
D
Fonksiyonları açısından kentler
E
Kapladığı yeşil alanlar açısından kentler
Soru 17

Ülkenin kalkınmasını sağlamak için, kamu için emredici, özel kesim için özendirici ve yol gösterici olan belgeye ne ad verilir?

A
Ekonomi Planı
B
Sosyal Plan
C
Kültürel Plan
D
Kalkınma Planı
E
Eğitim Planı
Soru 18

Kamu Konut Fonu’nun denetiminden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplu Konut idaresi
B
Başbakanlık Teftiş Kurulu
C
Maliye Bakanlığı
D
içişleri Bakanlığı
E
Bayındırlık Bakanlığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fiziki gelişme açısından çevrekentlerden biri değildir?

A
Ortak merkezli çemberler teorisine göre gelişmiş çevrekentler
B
Planlanmamış çevrekentler
C
Sanayi ve ticaret çevrekentleri
D
Planlanmış çevrekentler
E
Dilim teorisine göre gelişmiş çevrekentler
Soru 20

Büyükşehir belediyesinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyükşehir belediye encümeni
B
Büyükşehir belediye meclisi
C
Büyükşehir belediye başkanı
D
Genel sekreter
E
Vali
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...