Kentleşme ve Konut Politikaları 2017-2018 Final Sınavı

Kentleşme ve Konut Politikaları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının kent sistemi içerisinde özellikle ilgilendiği alanlardan biri değildir?

A
Katı atık yönetimi
B
Nüfus
C
Enerji
D
Ulaşım
E
Arazi kullanımı
Soru 2

County ile kentin ortaklaşa yapmak zorunda oldukları görevlerin genellikle county tarafından yürütülmesi eğiliminin bulunduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Asya ülkeleri
B
Anglo-Sakson ülkeleri
C
Orta Doğu ülkeleri
D
Uzak Doğu ülkeleri
E
Afrika ülkeleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’deki büyükşehir alan tanımlarından biridir?

A
Metropolitan Beşeri Alanı
B
Standart Metropolitan istatistik Alanı
C
Metropolitan Kültürel Alanı
D
Metropolitan Ekonomik Çalışma Alanı
E
Standart Fiziki Alan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kent ile kent dışı yerleşme alanlarını birbirinden ayıran farklılıklardan biri değildir?

A
Hayat stili
B
Nüfusun bileşimi
C
insan ilişkileri
D
Sosyal yapı
E
Toprak verimliliği
Soru 5

“Kademeli ve Fonksiyonel Kentleşme” ilkesinin benimsendiği beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çevrekentlere yerleşmenin ekonomik nedenlerinden biri değildir?

A
Konut satış fiyatının düşük olması
B
Ulaşımın zorlaşması ve yavaşlaması
C
Çalışma şekillerinin değişmesi
D
Konut kiralarının düşük olması
E
Vergi oranlarının düşük olması
Soru 7

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin organlarından biri değildir?

A
Büyükşehir belediye başkan yardımcısı
B
Büyükşehir belediye meclisi
C
Büyükşehir belediye encümeni
D
Büyükşehir belediye başkanı
E
Büyükşehir belediyesi örgütü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye başkanmm katılamadığı encümen toplantılarına başkanlık eder?

A
il belediyesi başkan yardımcısı
B
Genel sekreter
C
ilçe belediyesi başkanı
D
Belediye başkanı yardımcısı
E
Meclis başkanı
Soru 9

Plansız şekilde genellikle hazine arazisi üzerine izinsiz yapılan binaların toplandıkları bölgeye ne ad verilir?

A
Çevrekent
B
Kent merkezi
C
Gecekondu
D
Nekropolis
E
Eopolis
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çevrekentler ile kent merkezleri arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A
Çevrekentlerde oturanların büyük bir kısmının kendi evlerinde oturması
B
Yaşlıların genellikle kent merkezlerinde yaşamayı tercih etmesi
C
Çevrekentlerde yaşamanın kent merkezinde yaşamaya oranla daha maliyetli olması
D
Çevrekentlerin kent merkezine oranla genellikle daha yeni binalardan oluşması
E
Çevrekentlerdeki nüfus yoğunluğunun kent merkezlerine göre daha yoğun olması
Soru 11

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, İstanbul metropolitan alanının ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm yolu bulmak, yeni gelişme merkezleri belirleyerek aşırı kentleşme ve merkezleşmenin yükünü azaltmak amacı taşıyan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ege Bölgesi Kalkınma Projesi
B
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi
C
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Projesi
D
Orta Anadolu Bölge Projesi
E
Doğu Marmara Bölgesi Projesi
Soru 12

Çok merkezli gelişme teorisine göre aşağıdakilerden hangisi çevrekent alanlarından biri değildir?

A
Planlanmış çevrekent alanı
B
Merkezi iş ve ticaret alanı
C
Basit el sanatlarının yapıldığı alan
D
Ağır sanayi alanı
E
Orta gelirlilerin yaşadığı alan
Soru 13

Hem kır kültürünü hem de kent kültürünü reddederek kimliksiz” bir kültür olarak ortaya çıkan kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kültür
B
Lümpen kültür
C
Ekonomik kültür
D
Alt kültür
E
Üst kültür
Soru 14

Merkez köyleri, tarım toplumunun yapı değişiminde temel unsur olarak kabul eden beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 15

Başlangıçta 30 metrekarelik bir oda ve eklerini kapsayan, zamanla tip projenin belirlendiği diğer odaların eklenmesine açık olarak inşa edilen konut parçasına ne ad verilir?

A
Nüve konut
B
Lüks konut
C
Sosyal konut
D
Toplu konut
E
Halk konutu
Soru 16

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ile birlikte tarım ve toprak reformu konusunda ortaklaşa rapor hazırlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asya Gıda ve Tarım Teşkilatı
B
Avrupa Birliği
C
Avrupa Gıda ve Tarım Teşkilatı
D
Uluslar Arası Çalışma Fonu
E
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
Soru 17

Gecekonduların yapıldıkları arazinin mülkiyeti ile ilgili sorunlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Ekonomik sorunlar
B
Siyasal sorunlar
C
Kentçilik sorunları
D
Kültür sorunları
E
Sosyal sorunlar
Soru 18

Ülkenin kalkınmasını sağlamak için, kamu için emredici, özel kesim için özendirici ve yol gösterici olan belgeye ne ad verilir?

A
Ekonomi Planı
B
Sosyal Plan
C
Kültürel Plan
D
Kalkınma Planı
E
Eğitim Planı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresinin gelirlerinden biri değildir?

A
idareye yapılan bağış ve yardımlar
B
Yurtdışından sağlanacak krediler
C
Faiz gelirleri
D
Kurumlar vergisi
E
Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Arsa Ofisi Kanunu'nun amaçlarından biri değildir?

A
Belediye, özel idare ve vakıf teşkilatı tarafından satışa çıkarılacak arazi ve arsaların elverişli olanlarının satış ihalelerine katılmak
B
Üçüncü şahıslara verilen arsalar üzerinde; satış, kira ve irtifak hakkı tesisi şartlarına uygun konut veya tesisler yapılmasını sağlamak
C
Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere arsa tanzim satışları yapmak, kiralamak veya irtifak hakkı tanımak
D
Türkiye şartlarına uygun malzeme, inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerini geliştirmek
E
Konut inşasına veya sanayi ve turizm tesisleri kurmaya elverişli bulunan yerlerde arazi ve arsalar satın almak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...