Kentleşme ve Konut Politikaları 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kentleşme ve Konut Politikaları 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ile birlikte tarım ve toprak reformu konusunda ortaklaşa rapor hazırlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asya Gıda ve Tarım Teşkilatı
B
Avrupa Birliği
C
Uluslar Arası Çalışma Fonu
D
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
E
Avrupa Gıda ve Tarım Teşkilatı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresinin gelirlerinden biri değildir?

A
Gelir ve kurumlar vergisinden alınan vergiler
B
Faiz gelirleri
C
Yurt dışından sağlanacak krediler
D
idare tarafından açılan kredilerin geri ödemeleri
E
Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek
Soru 3

I. New York-Northeastern New Jersey Bölgesi
II. Chicago-Northwestern Indiana Bölgesi
III. Miami-Eastern Florida Bölgesi
Yukarıdakilerden hangileri ABD’de bulunan Standart Birleşik Alanlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Hem kır kültürünü hem de kent kültürünü reddederek kimliksiz” bir kültür olarak ortaya çıkan kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kültür
B
Lümpen kültür
C
Ekonomik kültür
D
Alt kültür
E
Üst kültür
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye başkanmm katılamadığı encümen toplantılarına başkanlık eder?

A
Genel sekreter
B
Meclis başkanı
C
Belediye başkanı yardımcısı
D
ilçe belediyesi başkanı
E
il belediyesi başkan yardımcısı
Soru 6

Merkez köy projelerinin uygulanmasının prensip olarak benimsendiği beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 7

19. yüzyılda Londra’da oluşan “West Ham Çevrekenti” aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Planlanmış Çevrekent
B
Sanayi-Yatakhane Çevrekenti
C
Planlanmamış Çevrekent
D
Eğitim Çevrekentine
E
Dilim Teorisine Göre Çevrekentlere
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yeni kuruluşların çevrekentleri tercih etme nedenlerinden biri değildir?

A
Üretilen malların dağıtımının daha kolay olması
B
Üretim için gerekli olan enerjinin daha kolay sağlanması
C
işçi maliyetlerinin daha düşük olması
D
işverenlerin çevrekentlerde daha vasıflı eleman bulacaklarına inanması
E
Tek katlı ve büyük binaların yapımının daha kolay olması
Soru 9

Büyükşehir belediyesi bütçesini onaylayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vali
B
Kaymakam
C
Başbakan
D
Maliye bakanı
E
Büyükşehir belediye başkanı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir?

A
imar ve iskân Bakanlığı Başkanı
B
ilçe Belediye Başkanı
C
Büyükşehir Belediye Başkanı
D
Toplu Konut idaresi
E
Kamu Ortaklığı idaresi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de planlama için ayrılmış bölgelerden biri değildir?

A
Antalya Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Orta Anadolu Bölgesi
D
Orta Karadeniz Bölgesi
E
Çukurova Bölgesi
Soru 12

Sağlık hizmetleri kapsamına giren çevre ve halk sağlığı, iş yerlerinin sağlık açısından denetimi, kentin alt yapı tesislerinin yapılmasının “district” tarafından yürütüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzlanda
B
ABD
C
Fransa
D
İngiltere
E
Kanada
Soru 13

Aşağıdaki şehirlerden hangisi kamu kesiminde çalışma açısından kentleşmeye etki eder?

A
Kırıkkale
B
İzmit
C
Ankara
D
Zonguldak
E
Karabük
Soru 14

Gecekondu önleme ve tasfiye çalışmalarında bir araç olarak 'nüve konut' kavramını ortaya atan beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci
B
Üçüncü
C
Dördüncü
D
Beşinci
E
Altıncı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kent planlamasının, planın formüle edilmesi evresinde yer almaz?

A
Altyapı tesislerinin gösterilmesi
B
Mali kaynaklarının gösterilmesi
C
Sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin gösterilmesi
D
Çeşitli amaçlar için ayrılan imar bölgelerinin gösterilmesi
E
Birinci, ikinci, üçüncü derecede ulaştırma sistemlerini, kamuya ait bina ve alanlarının gösterilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevrekentlere yerleşmeyi etkileyen ekonomik nedenlerden biri değildir?

A
Çalışma şekillerinin değişmesi
B
Ulaşımın kolaylaşması ve hızlanması
C
Vergi oranlarının düşük olması
D
Konut satış fiyatının ve kiralarının düşük olması
E
Ailelerin daha büyük evlere ihtiyaç duyması
Soru 17

Her bakımdan çöküş içerisinde olup harabe haline gelmiş kentlere ne ad verilir?

A
Metropolis
B
Tyrannopolis
C
Eopolis
D
Astropolis
E
Nekropolis
Soru 18

“Katılma” yolunun başarısız olması halinde uygulanan büyükşehir alan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel Amaçlı Büyükşehir Alanları
B
isteğe Bağlı Büyükşehir Alan Birlikleri
C
Büyükşehir Gelişim Alanı Birlikleri
D
Büyükşehir Alan Federasyonları
E
Büyükşehir Belediye Meclis Alanları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de büyükşehir alanlarının tanımını açıklamakta kullanılan kavramlardan biridir?

A
Standart Büyükşehir Çalışma Alanı
B
Standart Kent Çalışma Alanı
C
Standart Çevrekent Çalışma Alanı
D
Standart Megalopolis Çalışma Alanı
E
Standart Metropolitan Çalışma Alanı
Soru 20

Toplumun yaşama standartlarına, sosyal yapısına, örf ve adetlerine uygun, düşük maliyetli ve brüt inşaat alanı yüz metrekareyi geçmeyen konutlara ne ad verilir?

A
Arsa ofisi
B
Nüve konut
C
Kooperatif
D
Toplu konut
E
Sosyal konut
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...