Kişisel Satış Teknikleri 2015-2016 Final Sınavı

Kişisel Satış Teknikleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışa gerek duyulan durumlardan biri değildir?

A
Ürünün maddi değerinin yüksek olması
B
Ürünün çok basit ve teknik olmayan bir yapıya sahip olması
C
Ürün için gösteri ve açıklamanın gerekmesi
D
Müşteriye özel üretimin söz konusu olması
E
Hedeflenen müşterilerin az sayıda ve belli bir coğrafi alana yoğunlaşmış olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin satış elemanını test ettiği veya denediği türdeki itiraz türüdür?

A
Maddi itirazlar
B
Tedarikçi ile ilgili itirazlar
C
Gizli itirazlar
D
Ürün ile ilgili itirazlar
E
Zamanlama ile ilgili itirazlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi misyoner satış elemanının üstlendiği görevlerden biri değildir?

A
Müşterilere hizmet sunma
B
iyi bir firma imajı yaratma
C
Müşterileri bilgilendirme
D
Sipariş alma
E
Tutundurma faaliyetlerine destek olma
Soru 4

Başarılı bir satış elemanının ses tonunu etkili kullanabilen ve doğru vurgulamalar yaparak dilbilgisi kurallarına dikkat eden kişi olması aşağıdaki satış anında satış elemanını başarıya götüren tutum ve davranışlardan hangisinin kapsamında yer alır?

A
Dikkatli ve takipçi olmak
B
Değişime açık olmak
C
Kendini müşterinin yerine koymak
D
Yaratıcı olmak
E
Düzgün konuşmak
Soru 5

I. Netlik (açıklık ve sadelik)
II. Doğru adres
III. Doğru yaklaşım
Yukarıdakilerden hangileri kişisel satışta iletişim etkinliğini artırabilmenin koşulları içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

İletişim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iletişim aktif bir süreçtir.
B
iletişim kurabilme becerisi konuşmak ve ikna etmek gibi bir dizi etkinliği içerir.
C
iletişim; göndericiden alıcıya anlaşılır biçimde bilginin aktarılmasıdır.
D
iletişimde karşı tarafın ne anladığı değil, söylemek istenilen şey önemlidir.
E
iletişimde en az iki taraf gereklidir.
Soru 7

İnsanları satın alma davranışına iten ana neden asağıdakilerden hangisidir?

A
Çevresinden etkilenmek
B
Bir ihtiyacını gidermek
C
Zevkini tatmin etmek
D
Bir sıkıntısını gidermek
E
Gösteriş yapmak
Soru 8

Ne istediğini bilen ve kullanığı ürünü tanıyan müşteri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinçli müşteri
B
Kararsız müşteri
C
inatçı müşteri
D
Mahcup müşteri
E
Uyanık müşteri
Soru 9

Etki-tepki stratejisinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri üzerinde pozitif etki yaratması
B
Çeşitli uyarıcılardan tahmin edilebilir cevaplar alınabilmesi
C
Karşılıklı iletişime olanak sağlaması
D
Standardize olmuş konuşmalara olanak sağlaması
E
Satış elemanlarının kapasitesini artırması
Soru 10

Satış elemanının müşterisine mantıklı nedenler sunarak onu ikna etmeye çalışması, satış elemanının sunumda aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurduğunu gösterir?

A
Öneriler yoluyla ikna etme
B
Güven yaratma
C
Eğlenceli sunum yapma
D
Akıl yürütme
E
Beden dili kullanma
Soru 11

I. Sunumun müşteriye uyarlanması
II. Önceden hazırlanmış konuşmaların kullanılması
III. Satış noktası malzemelerinin tespit edilmesi
Yukarıdaki başarılı bir sunum oluşturabilmek için satış elemanlarına önerilen koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
I - II - III
B
I - III - II
C
II - I - III
D
II - III - I
E
III - II - I
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kararsız müşterilerin özelliklerinden biri değildir?

A
Kolay karar verememeleri
B
Tereddütlerinin sebebinin genellikle korkaklık, kuşku ve bilgisizlik olması
C
Renk, model ve fiyat konularında kararsız olmaları
D
Kendi kararları konusunda kararsız olmaları
E
Başka fikirlerle ilgilenmemeleri
Soru 13

“Müşterinin bir ürünü satın almamak için gösterdiği nedenin, satın almasını gerektirecek bir nedene çevrilmesi” aşağıdaki hangi müşteri itirazlarını karşılama yöntemi kapsamında yer alır?

A
Soruya dönüştürme yöntemi
B
Kaçış yöntemi
C
Bumerang yöntemi
D
Telafi etme yöntemi
E
Konuyu geçme yöntemi
Soru 14

Gizli müşteri itirazları karşısında, satış elemanının aşağıdakilerden hangisini anlaması ve çözüm bulması durumunda satışın gerçekleşmesi sağlanabilir?

A
Müşterinin ailevi sorunları
B
Müşterinin stres kaynakları
C
Müşterinin satın almak istememesinin gerçek nedeni
D
Müşterinin kişiliği
E
Müşterinin iş hayatı sorunları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi itirazlarla baş etmenin tekniklerinden biri değildir?

A
Negatif olmak
B
itirazları anlamaya çalışmak
C
Karşılanan itirazları teyit etmek
D
itirazları önceden planlamak
E
Dinlemek
Soru 16

İtiraz karşılamada ilk kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşterinin kaygılarını gidermeye çalışmak
B
Müşteriyi can kulağı ile dinlemek
C
Müşteriye yanıt vermek
D
Müşteriye müdahale ederek sözünü kesmek
E
Müşterinin gerginliğini gidermeye çalışmak
Soru 17

Doğrudan kapama yaklaşımının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sipariş alarak kapama
B
Hangisi yaklaşımı
C
Varsayım yaklaşımı
D
Teknolojik kapama yaklaşımı
E
Sürekli evet yaklaşımı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarının müşterilere ürünü alıp almayacaklarını sormaktan çekinmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Satış elemanının satış konusunda bilgi ve beceri eksikliği olması
B
Satışın kontrolünün müşteride değil satış elemanında olması
C
Bazı satış elemanlarının sattıkları ürün ve hizmetlerin değerine kendilerinin de inanmıyor olmaları
D
Bazı satış elemanlarının müşteriden olumsuz yanıt almaktan korkmaları
E
Bazı satış elemanlarının kendilerine güvenlerinin olmaması
Soru 19

Satış elemanı diş fırçası satın alan bir müşteriye, diş macunu da satın almasını tavsiye etmesi durumunda, aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmaktadır?

A
Daha yüksek kalitede ürünler tavsiye etmek
B
Özel indirimli ürünleri tavsiye etmek
C
Daha çok miktarda ürün tavsiye etmek
D
Yeni ürünler tavsiye etmek
E
ilişkili ürünler tavsiye etmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası hizmetin temel unsurlarından biri olan güvenilirlik kapsamında yer almaz?

A
Verilen sözlerin yerine getirilmesi
B
Fiyatlandırma ve faturalamada dürüstlük
C
Firmanın hizmeti ilk defada doğru yapması
D
Personelin hizmet sunumunda istekli olması
E
Performansta tutarlılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x