Klasik Mantık 2018-2019 Vize Sınavı

Klasik Mantık 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ama, fakat, mamafih, lâkin gibi kelimelerle yapılan önermelere ne ad verilir?

A
Bağlantılı
B
Özgülü
C
Çıkarmalı
D
Ekli
E
Sebepli
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi klasik mantığın birbirine bağlı üç alanından biridir?

A
Kavramlar mantığı
B
Sembolik mantık
C
Niceleme mantığı
D
Matematiksel mantık
E
Eylem mantığı
Soru 3

Mantık biliminin gelişmesi, XIX yüzyılın ikinci yarısında başlayan ________ çalışmalarıyla olmuştur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sembolik mantık
B
bilgi mantığı
C
niceleme mantığı
D
matematiksel mantık
E
önermeler mantığı
Soru 4

İki kavramdan her biri, diğerinin bazı bireylerini içine alırsa aralarında ne tür bir ilişki vardır?

A
Tam girişimlik
B
Eşitlik
C
Eksik girişimlik
D
Ayrıklık
E
Özlük
Soru 5

Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde; Sokrates ölümlüdür. hangi akıl yürütme biçimine bir örnektir?

A
Analoji
B
Tümevarım
C
Zincirleme Tasım
D
Çoklu tasım
E
Tümdengelim
Soru 6

Batıdaki mantık çalışmaları, Aristoteles’in eserlerinin aşağıdaki dillerden hangisine çevrilmesi ile başlamıştır?

A
Arapça
B
Latince
C
İngilizce
D
Fransızca
E
Yunanca
Soru 7

Akıllı hayvan kavramı insanın ________ özelliğidir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gerçeklik
B
ilintisel
C
özsel
D
somut
E
tikel
Soru 8

Bir şeyin doğruluğunu, başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürmeye ne ad verilir?

A
Yeterli neden ilkesi
B
Hipotez
C
Özdeşlik ilkesi
D
Çelişmezlik ilkesi
E
Akıl yürütme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bileşikliği açıkça belli olan önerme türlerinden biri değildir?

A
Ayrık koşullu
B
Kategorik
C
Bitişik koşullu
D
Bağlantılı
E
Sebepli
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

A
Yarın sınav var mı?
B
inşallah tatile giderim.
C
Bugün yağmur yağacak.
D
Eve gelirken ekmek al.
E
Aman Allahım!
Soru 11

Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi ne tür bir önerme olur?

A
Tikel olumlu
B
Tikel olumsuz
C
Tümel olumsuz
D
Tümel olumlu
E
Düz döndürmesi olmaz
Soru 12

Eğer bir kavram insanlık, dürüstlük gibi bir oluş tarzını ifade ediyorsa bu kavramlara ne ad verilir?

A
Somut
B
Soyut
C
Olumlu
D
Tekil
E
Tikel
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in mantık konularını incelediği Organon adlı yapıtını meydana getiren altı kitaptan biri değildir?

A
Sofistik Deliller
B
Kategoriler
C
Birinci Analitikler
D
Retorik
E
ikinci Analitikler
Soru 14

De Morgan’ın yapmış olduğu ayrıma göre insan olumlu bir kavram ise insan olmayan nasıl bir kavramdır?

A
Negatif
B
Tekil
C
Olumsuz
D
Kollektif
E
Distribütif
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tümel olumlu bir önermedir?

A
Bazı insanlar doktordur.
B
Hiçbir ölümlü insan değildir.
C
Hiçbir insan ölümlü değildir.
D
Kar beyazdır.
E
Bütün kediler iyi dosttur.
Soru 16

“Sevgilerin en büyüğü evlat sevgisidir.” hangi önerme türüne bir örnektir?

A
Koşullu
B
Karşılaştırmalı
C
Sınırlandırıcı
D
Nedenli
E
Ekli
Soru 17

Eskişehir Teknik Üniversitesi bir yıldır İki Eylül Kampüsü'nde hizmet veriyor. hangi önerme türüne bir örnektir?

A
Bağlantılı
B
Karşılaştırmalı
C
Çıkarmalı
D
Sınırlandırıcı
E
Özgülü
Soru 18

Yeterli neden ilkesine göre “Bu karga siyahtır.” önermesini aşağıdaki önermelerden hangisi temellendirir?

A
Siyah olmayan bir karga görülmemiştir.
B
Bütün kargalar gri değildir.
C
En az bir siyah karga vardır.
D
En az bir gri karga vardır.
E
Bütün kargalar siyahtır.
Soru 19

Tümel bir kavramın zihin dışındaki bireyleri dikkate alınırsa buna ne ad verilir?

A
içlem
B
Soyut
C
Nelik
D
Gerçeklik
E
Tikel
Soru 20

“Her kuş uçandır.” ve “Her uçan kuştur.” örneklerinde olduğu gibi kavramlardan her biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında ne tür bir ilişki vardır?

A
Eşitlik
B
Ayrıklık
C
Tam girişimlik
D
Eksik girişimlik
E
Totoloji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,57. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x