Klasik Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Auguste Comte’un üç hal yasasına göre; “insanların her şeyin nedeninin tanrı olduğunu düşündüğü” aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel Aşama
B
Metafizik Aşama
C
Pozitif Aşama
D
Teolojik Aşama
E
Özel Aşama
Soru 2

Durkheim’a göre toplumsal olgu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal olgular bireyin üzerinde baskıcı ve sınırlayıcı bir niteliğe sahiptir.
B
Toplumsal olgular kendine özgü bağımsız bir gerçekliğe sahiptir.
C
Toplumsal olgular kolektif bir niteliğe sahiptir.
D
Toplumsal olgular kendilerini bireye zorla kabul ettirirler.
E
Toplumsal olgular bireylerin bilinçlerinde var olur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Marx’a göre; işçi sınıfının sınıf çelişkilerini anlamasının önündeki engellerden biri değildir?

A
Sınıf içi bölünme ve çelişkiler
B
Yaş, cinsiyet ve ırk temelinde sınıf içinde oluşan bölünmeler
C
Burjuva ideolojisinin birleştirici rolü
D
işçilerin kişilik özellikleri
E
işçilerin tüketici kimliklerinin ön plana çıkması
Soru 4

18 yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 19 yüzyılın ikinci yarısına kadar süren ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlarda yaşanan, birbiri ile ilişkili geniş çaplı değişimlerin bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransız Devrimi
B
Bilimsel Devrim
C
Endüstri Devrimi
D
Amerikan Devrimi
E
Sovyet Devrimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre; Protestan ahlakının başlıca tarihsel taşıyıcılarından biri değildir?

A
Totemizm
B
Jan Calvin
C
Pietizm
D
Metodizm
E
Baptistler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in tabakalaşma teorisine göre “olumsuz ayrıcalıklı sınıflar” içinde yer alır?

A
Memurlar
B
Girişimciler
C
Tüccarlar
D
Bankerler
E
Nitelikli işçiler
Soru 7

Weber sosyolojisine göre; statü temelli tabakalaşma aşağıdakilerden hangisine göre şekillenir?

A
Üretim ilişkilerine
B
Sınıf Biçimlerine
C
Mülkiyet ilişkilerine
D
Eğitim Biçimlerine
E
Tüketim Biçimlerine
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Weber sosyolojisinde; “ortak amaçları olan insanların bir araya geldiği ve toplum içinde gücü yansıtan yapı” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Kapitalizm
B
Parti
C
Sınıf
D
Rasyonelleşme
E
Statü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Simmel sosyolojisine göre; toplumlaşmanın alt süreçleri arasında yer almaz?

A
Uyumsallaştırma
B
içselleştirme
C
Dışsallaştırma
D
Kurumsallaştırma
E
Çıkar Biçimlendirmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Simmel’in toplumsal etkileşim biçimlerinden biri değildir?

A
Tahakküm
B
Çatışma
C
Olumsallık
D
Mübadele
E
Sosyallik
Soru 11

Simmel sosyolojisinde; “toplumsal eylemleri etkileşim sürecinde birbirine bağlı olarak görmemek. ayrık oldukları yanılgısına kapılmak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tortu
B
Etoloji
C
Ayrıklık Yanılgısı
D
Türem
E
Anomi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “azınlığın çoğunluğu yönetmesi anlamında kullanılan ‘elit’ ” terimini ilk dile getiren isimdir?

A
Auguste Comte
B
Vilfredo Pareto
C
George Simmel
D
Kari Marx
E
Max Weber
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Pareto sosyolojisinde “gerçek dayanağı ortadan kalkmış ilişkilerin ve olguların sürdüğünü varsayarak ona bağlılığını sürdürme eğilimi” olarak tanımlanan tortudur?

A
Uyuşma içgüdüsü
B
Kümelerin Sürekliliği
C
Cinsel Kalıntılar
D
Toplumculukla ilişkili Kalıntılar
E
Bireyin ve Bağımlılıkların Bütünlüğü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Pareto sosyolojinde “insanların davranışlarını rasyonel davranışlarmış gibi göstermede kullandıkları düşünsel meşrulaştırmalar ve ideolojiler” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Anomi
B
Tortular
C
Türemler
D
Cemaat
E
Cemiyet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Pareto sosyolojisindeki kalıntıların alt kategorilerinden biri değildir?

A
Bireyin ve Bağımlılıkların Bütünlüğü
B
Çatışma Gereksinimi
C
Toplumculukla ilişkili Kalıntılar
D
Cinsel Kalıntılar
E
Kümelerin Sürekliliği
Soru 16

“Tarih aristokrasiler mezarlığıdır” sözlerinin sahibi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vilfredo Pareto
B
Antonio Lukacs
C
Max Weber
D
Kari Marx
E
Antonio Gramsci
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Georg Lukacs’ın Marksizm’de hâkim olan evrimci pozitivizmi eleştirdiği eseridir?

A
Tarih ve Sınıf Bilinci
B
Hapishane Defteri
C
Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi
D
Sosyolojide Temel Fikirler
E
Çalışma ve Toplum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Gramsci’ye göre “her yeni ilerici sınıfın yeni toplumsal düzeni örgütlemek için ihtiyaç duyduğu” aydınlardır?

A
Mekanik Aydınlar
B
Geleneksel Aydınlar
C
Sosyalist Aydınlar
D
Organik Aydınlar
E
Burjuva Aydınlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Lukacs’a göre; “işçilerin yanlış olan ve bütünü kavrayamayan, ampirik gündelik bilinci”ne karşılık gelen kavramdır?

A
Doğal Bilinç
B
Atfedilen Bilinç
C
Bireysel Bilinç
D
Psikolojik Bilinç
E
Toplumsal Bilinç
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yönetici sınıf tarafından yönetilen kitlelerin rızasına dayalı olarak uygulanan kültürel bir önderlik” olarak tanımlanan kavramdır?

A
Sivil Toplum
B
Politik Toplum
C
Tortu
D
Türev
E
Hegemonya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x