Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İçme suyu, deniz suyu, mineralize termal sular veya çamur gibi maddeler ile ya da solunum yoluyla veya masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan konaklama işletmeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Termal turizm tesisi
B
Pansiyon
C
Otel
D
Kamping
E
Apart otel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün gelişimini etkileyen demografik değişikliklerden biridir?

A
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile ilgili seyahatlere talebin artması
B
Yaşam beklentilerinin artması
C
II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan nüfus artışının gerçekleşmesi
D
Ekonomide uzmanlaşmanın artması
E
Yeni ürün sayısının artması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir?

A
iyi çalışanların elde tutulması
B
Müşteri sadakati
C
Fiyat rekabetinden kaçınma
D
Maliyetlerin azaltılması
E
iletişimin azalması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konaklama hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Konaklama işletmelerinin mevsimsel olarak talep dalgalanmaları yaşaması
B
Konaklama işletmelerinde gerçekleşen hizmetlerin, çalışanlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı gerektirmesi
C
Konaklama işletmelerinin emek yoğun işletmeler olması
D
Konaklama işletmelerinde üretilen hizmetlerin depolanabilmesi
E
Konaklama hizmetlerinde, hizmetin sunulması ve müşterinin sunulan hizmeti tüketmesinin eş zamanlı olması
Soru 5

İlgi, beden dili, ses tonu, nezaket, isim ile hitap, dikkat, rehberlik, önerili satış ve sorun çözme gibi boyutlar hizmet kalitesinin hangi boyutu kapsamında değerlendirilir?

A
Fiziksel boyutlar
B
Süreçsel boyutlar
C
Davranışsal boyutlar
D
Çevresel boyutlar
E
Doğal boyutlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi etkileyen temel faktörlerden biri değildir?

A
Pazar
B
Para
C
Yaklaşım
D
Bilgi
E
işgücü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ekipman odaklı hizmetlere bir örnektir?

A
Eğitim hizmetleri
B
Çamaşırhane hizmetleri
C
Dişçilik hizmetleri
D
Sağlık hizmetleri
E
Restoran hizmetleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Deming’in işletmelerin “beş ölümcül hastalığı” olarak nitelediği unsurlardan biri değildir?

A
Uzun vadeli kâra odaklanılması
B
Yönetimin sık sık değişmesi
C
Amaç ve süreklilik yoksunluğunun olması
D
Performans, liyakat ve yıllık değerlendirmelerin yanlış veya eksik araçlarla yapılması veya hiç yapılmaması
E
Yönetimin, karar verme süreçlerinde daha az görülebilir veya örtük faktörleri ihmal ederek aşırı şekilde nicel (sayısal) verilere odaklanması
Soru 9

İstatistiksel kalite kontrol vasıtasıyla kalite yönetimine yaptığı katkılarla tanınan, neden sonuç analizi (balık kılçığı) olarak bilinen problem çözme tekniğini geliştirmiş araştırmacı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feigenbaum
B
Crosby
C
Juran
D
Ishikawa
E
Taguchi
Soru 10

Müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik bir şekilde üretme işine ne ad verilir?

A
Kurumsallaşma
B
Kıyaslama
C
Rekabet
D
Kültür
E
Kalite
Soru 11

Türkiye'de batı standartlarında inşa edilen ilk otel aşağıdakilerden hangisidir?

A
City Hotel
B
Rıbat-ı Mahi
C
Hotel d’Angleterre
D
Sheraton
E
Holiday Inn
Soru 12

Herhangi bir işletmenin verimlilik, etkinlik, kalite gibi konularda ortaya çıkan çeşitli sorunlarını çözümlemek amacıyla gönüllülük ilkesine dayanarak oluşturulan ve düzenli olarak toplanan küçük çalışma gruplarına ne ad verilir?

A
Kalite çemberi
B
Akış diyagramı
C
Histogram
D
Çetele diyagramı
E
Balık kılçığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

A
Kusursuzluğun veya mükemmelliğin işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılması
B
Yöneticilerin duygusal değerlendirmeleriyle geçmişe dönük analizler yapması
C
insanların yeteneklerini başarıyla değerlendiren, müşteri tatminini en yüksek düzeyde tutan bir “iş ve işletme kültürü” yaratılması
D
Yönetim ve çalışanların bir iş birliği çabası içinde birbirlerine bağlanması
E
Sürecin her öğesinin, her çalışanın birbirini etkilediği ve “ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi” çerçevesinde incelenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletme için çalışan herkes olarak nitelendirilir?

A
Müşteri tatmini
B
iç müşteri
C
Dış müşteri
D
Tedarikçi
E
Kalite çemberi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kıyaslamanın amaç ve yararlarından biri değildir?

A
En yüksek standartları belirlemek
B
Örgütsel performansı artırmak
C
Rekabet gücünü artırmak
D
Pazar analizini doğru yapmak
E
Sürekli gelişmeyi sağlamak
Soru 16

Kalite geliştirmede genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek, belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Çetele diyagramı
B
Pareto analizi
C
Beyin fırtınası
D
Balık kılçığı
E
Histogram
Soru 17

En önemli problemin belirlenmesi, bir bakışta önem sırasının görülebilmesi, bütün faktörler içinde ilgilenilen faktörün önem oranının görülebilmesi, görsel etki yoluyla ikna gücünü artırması ve karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla hazırlanabilmesi için tercih edilen kalite geliştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyin fırtınası
B
Pareto diyagramı
C
Histogram
D
Balık kılçığı analizi
E
Akış diyagramı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kalite geliştirmede kullanılan yeni araçlardan biridir?

A
Süreç karar program tablosu
B
Akış diyagramı
C
Pareto analizi
D
Kontrol çizelgesi
E
Çetele diyagramı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kalite gelişiminde kullanılan geleneksel araçlardan biridir?

A
Yakınlık diyagramı
B
ilişki diyagramı
C
Ağaç şemalar
D
Ok diyagramı
E
Dağılım diyagramı
Soru 20

Bir örgütün içindeki çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?

A
Kalite çemberi
B
Kalite
C
Toplam kalite yönetimi
D
Örgüt kültürü
E
Davranış
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...