Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğal güzellikler içerisinde, konaklamanın yanı sıra çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı en fazla iki katlı yapılardan oluşan en az 60 odalı konaklama tesisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motel
B
Pansiyon
C
Tatil Köyü
D
Hostel
E
Apart Otel
Soru 2

1930-1950 yılları arasında istatistiksel süreç kontrol kavramını kalite verimliliğinin iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için oluşturarak geliştiren, geleneksel işletme anlayışını ve uygulamalarını işletmelerin “beş ölümcül hastalığı” olarak nitelendirerek eleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deming
B
Crosby
C
Juran
D
Ishikavva
E
Taguchi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi konaklama işletmelerinde muhasebe departmanının görevlerinden biri değildir?

A
Muhasebe kayıtlarında alınan sonuçlara göre gerekli yönetim tedbirlerinin alınmasına yardımcı olmak
B
Müşterilere sunulan mal ve hizmetin (oda, yemek vb.) maliyet hesaplarını yapmak
C
Otel işletmesinde varlıklar ve kaynaklarla ilgili olan ve para ile ifade edilen değer hareketlerini sürekli olarak kayıt altına almak ve kontrolünü yapmak
D
Otel faaliyetlerine ve otel imajına uygun olarak bir şirket kültürü oluşturmak
E
işletme bölümlerinin her birinin gelir ve giderlerini belirlemek
Soru 4

İlk kervansarayımız olan Rıbat-ı Mahi kim tarafından yaptırılmıştır?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Gazneli Mahmut
C
Kül Tigin
D
Sultan Mesut
E
Mete Han
Soru 5

Bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylere ne ad verilir?

A
Tedarikçi
B
iç müşteri
C
Dış müşteri
D
Dağıtıcı
E
Kalite çemberi
Soru 6

Ürünün kullanım ömrü içerisinde kendisinden beklenen tüm fonksiyonları yerine getirip getirmediğinin ölçüsü olan kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayanıklılık
B
Hizmet görme yeteneği
C
Uygunluk
D
Performans
E
Güvenilirlik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kalitenin amaçlarından biridir?

A
işletmenin devamlılığını sağlamak
B
Üretim hızını artırmak
C
Sorunlar ortaya çıkınca çözümler üretmek
D
Verimliliği artırmak
E
Stokları artırmak
Soru 8

Gençlik turizmine hizmet veren, misafirlerin yemeklerini bizzat hazırlayabilecekleri olanaklara sahip en az 10 odalı işletmelere ne ad verilir?

A
Kamping
B
Motel
C
Dağ evi
D
Hostel
E
Pansiyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Maliyetlerin azaltılması
B
Kalitede homojenliğin sağlanması
C
iyi çalışanların elde tutulması
D
Müşteri sadakatinin sağlanması
E
Fiyat rekabetinden kaçınma
Soru 10

Bir örgütün içindeki çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?

A
Örgüt kültürü
B
Toplam kalite yönetimi
C
Kalite çemberi
D
Kalite standartı
E
işletme davranışı
Soru 11

Bir örgütün süreçlerinde ve sistemlerinde ortaya çıkan problemleri ve bu problemlerin doğmasına neden olan temel sebepleri belirlemeye yardımcı olan kalite geliştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol çizelgesi
B
Histogram
C
Çetele diyagramı
D
Dağılım diyagramı
E
Balık kılçığı diyagramı
Soru 12

Otel odasının kiralanması, tamircinin arabayı tamir etmesi, kuru temizlemecinin kıyafetleri temizlemesi aşağıdaki hizmet türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Spor ve sanat hizmetlerine
B
Kâr amacı güden hizmetlere
C
Eğitim hizmetlerine
D
Kâr amacı gütmeyen hizmetlere
E
Sağlık hizmetlerine
Soru 13

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede, sebep sonuç ilişkisi kurmada kullanılan planlama ve yönetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matris diyagramı
B
Yakınlık diyagramı
C
Ağaç şemalar
D
Ok diyagramı
E
Süreç karar program tablosu
Soru 14

Hizmet akışı, zamanlama, uygunluk, beklentiler, iletişim, geri besleme ve etkin yönetim gibi boyutlar hizmet kalitesinin hangi boyutu kapsamında değerlendirilir?

A
Doğal boyutlar
B
Çevresel boyutlar
C
Fiziksel boyutlar
D
Süreçsel boyutlar
E
Davranışsal boyutlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı yönetimin temel özelliklerinden biridir?

A
Maliyeti düşürmek için satış sonrası hizmetleri kaldırmak
B
işletme içi oryantasyonu sağlamak
C
Ürün ve hizmetleri müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde düzenlemek
D
Tüm çalışanların “çalışan kraldır” anlayışına sahip olmalarını sağlamak
E
Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunu yöneticilere sormak
Soru 16

Gelecekte ulaşılmak istenen durumun ya da varılmak istenen noktanın resmini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rekabet
B
Strateji
C
Performans
D
Misyon
E
Vizyon
Soru 17

İşletmelerde üretilen ürünlerin kalite özellikleri arasındaki farkların dağılımının izlenebilmesi açısından en uygun kalite geliştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol çizelgesi
B
Histogram
C
Pareto analizi
D
Balık kılçığı diyagramı
E
Akış diyagramı
Soru 18

Kalite çemberi kurulduktan sonra faaliyeti yürütecek sorumlular tarafından etkinlikler saptanır. Bir çemberin çalışmasında çeşitli basamaklar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu basamaklardan biri değildir?

A
Planlama yapılması
B
Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
C
Sorunların saptanması
D
Sorunun analizi
E
Problemin ortaya konulması
Soru 19

Bir işletmenin verimlilik, etkinlik, kalite gibi konularda ortaya çıkan çeşitli sorunlarını görüşmek, tartışmak ve çözümlemek amacıyla tamamen gönüllülük ilkesine dayanarak oluşturulan ve düzenli olarak toplanan küçük çalışma gruplarına ne ad verilir?

A
Takım çalışması
B
Stratejik grup
C
Pareto grubu
D
Çözüm grupları
E
Kalite çemberi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kalite geliştirmede kullanılan yeni araçlardan biridir?

A
Balık kılçığı diyagramı
B
Dağılım diyagramı
C
Ağaç şemalar
D
Pareto analizi
E
Çetele diyagramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...