Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal güzellikler içerisinde, konaklamanın yanı sıra çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı tek ya da iki katlı yapılardan oluşan en az 60 odalı konaklama tesislerine verilen isimdir?

A
Tatil köyü
B
Motel
C
Hostel
D
Apart otel
E
Pansiyon
Soru 2

Sigorta şirketleri, borsa hizmetleri, döviz büroları aşağıda verilen hizmet sektörü sınıflarından hangisinin içerisinde yer alır?

A
Uzmanlık hizmetleri
B
Uluslararası hizmetler
C
Finansal hizmetler
D
Satış sonrası hizmetler
E
Eğitim hizmetleri
Soru 3

Fiziki olarak önbüro içerisinde yer alan, rezervasyonlu ya da doğrudan rezervasyonsuz olarak otele gelen müşterilerin giriş işlemlerini yerine getiren önbüro çalışanına ne ad verilir?

A
Danışma görevlileri
B
Önbüro yöneticisi
C
Gece denetçisi
D
Santral görevlisi
E
Resepsiyonist
Soru 4

Hizmetlerin bir sağlayıcıdan diğerine, bir müşteriden diğer müşteriye ya da bir andan başka bir ana değişebilir oluşu hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

A
Heterojen oluşu ile
B
Üretiminin ve tüketiminin eşzamanlı oluşu ile
C
Soyut oluşu ile
D
Depolanamama özelliği ile
E
Duyu organlarımızla algılanamaması ile
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yere göre sınıflandırılan otel işletmelerinden biridir?

A
Hosteller
B
Şirket otelleri
C
Havaalanı otelleri
D
Kongre otelleri
E
Lüks oteller
Soru 6

Müşterilere verilen hizmetin müşteri tarafından algılanması ve müşterinin bu hizmete dair algısal yargısını ortaya koyan kavrama ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
müşteri sadakati
B
algılanan performans
C
hizmet esnekliği
D
algılanan güven
E
empati
Soru 7

• Kalite amaçlarının oluşturulması
• Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürün özelliklerinin geliştirilmesi
• Tedarikçi ihtiyaçlarını karşılayan
kalite hedeflerinin oluşturulması
• Yeni sürecin işletim koşulları altında kalite hedeflerini karşılayabilmesinin onaylanması
Yukarıda verilen süreçler Juran üçlüsü olarak bilinen metodolojinin hangi aşamasını ifade etmektedir?

A
Kalite kontrol
B
Kalite pazarlama
C
Kalite planlaması
D
Kalite iyileştirme
E
Kalite ölçümleri
Soru 8

Kotler'e göre aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Kalitede homojenliğin sağlanması
B
Müşteri sadakatinin sağlanması
C
Fiyat rekabetinden kaçınma
D
iyi çalışanların elde tutulması
E
Maliyetlerin azaltılması
Soru 9

“Kayıp fonksiyon kuramı”nı geliştiren, bu katkısı ile hedef değerden uzaklaşıldığında bunun ürün ve süreç özelliklerinin bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan, hedef değere ulaşmak için ürün ya da üretim süreci üzerinde duran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ishikavva
B
Taguchi
C
Deming
D
Juran
E
Crosby
Soru 10

‘Müşteriye yardım etme ve hızlı hizmet verme istekliliği’ Parasuraman ve arkadaşları tarafından hizmet kalitesinin hangi boyutu kapsamında değerlendirilir?

A
Güven
B
Empati
C
Fiziksel özellikler
D
Heveslilik
E
Güvenilirlik
Soru 11

Toplam kalite yönetimi sistemi her şeyden önce kaliteye bakış açısı ile ilgili olup “kalite müşteri tatminidir” anlayışının kuruluşun iç süreçlerinde benimsenmesini sağlamalıdır.
Yukarıdaki ifadede toplam kalite yönetimi unsurlarından hangisine işaret edilmektedir?

A
Üst yönetimin liderliği
B
Misyon
C
Müşteri odaklılık
D
Vizyon
E
Takım çalışması
Soru 12

Bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylere ne ad verilir?

A
Kalite çemberi
B
iç müşteri
C
Dağıtıcı
D
Dış müşteri
E
Tedarikçi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetimi açısından gelecekte ulaşılmak istenen durumun ya da varılmak istenen noktanın resmini ifade eden kavramdır?

A
Vizyon
B
Performans
C
Misyon
D
Strateji
E
Rekabet
Soru 14

I. Örgüt kültürü değişmez.
II. Örgüt kültürü yazılı değildir.
III. Örgüt kültürü öğrenilir.
IV. Örgüt kültürü paylaşılır.
Örgüt kültürü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 15

Herhangi bir iş yerinde; aynı işi yapan veya aynı bölümde çalışanların, gönüllü olarak, yapılan iş ile ilgili çeşitli sorunların kaynakları ve nedenlerini, sorun çözme teknikleri konusunda eğitildikten sonra, birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak, araştırmak, bulmak, çözmek ve üst düzey yönetime sunmak amacıyla oluşturdukları gruplara ne ad verilir?

A
Örnek edinme
B
Kalite çemberi
C
Kıyaslama
D
Altı Sigma
E
Beyin fırtınası
Soru 16

I. Histogramlar, verilerin değerlerinin dağılımını gösteren diyagramlardır
II. Histogram “frekans dağılımı” olarak da isimlendirilir.
III. Her histogram en az iki özelliği ölçmektedir.
IV. Histogram, değişim aralığı geniş, büyük miktardaki veri için uygundur.
Histogramlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17


Yukarıda verilen diyagram hangi kalite geliştirme aracının bir örneğidir?

A
Histogram
B
Neden - etki diyagramı
C
Kontrol çizelgesi
D
Dağılım diyagramı
E
Çetele diyagramı
Soru 18

Düşünceleri veya sorunları hiyerarşik sıralama metoduyla gösteren şemalardır, ilgili oldukları gruplara göre fikirlerin sıralandığı bir tekniktir. Bunun için öncelikle beyin fırtınası veya nominal grup tekniği yardımıyla fikirler belirlenir. Sonra bu fikirler konularına göre gruplandırılır.
Yukarıdaki ifadede açıklanan kalite geliştirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişki diyagramı
B
Matris veri analiz diyagramı
C
Ok diyagramı
D
Ağaç şemalar
E
Matris diyagramı
Soru 19


Yukarıdaki akış diyagramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Histogram tipi akış diyagramı
B
Fonksiyonel akış diyagramı
C
Sembol tipi akış diyagramı
D
Yerleşim tipi akış diyagramı
E
işlem tipi akış diyagramı
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...