Kongre ve Etkinlik Yönetimi 2016-2017 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Kongre ve Etkinlik Yönetimi 2016-2017 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Toplantı Pazarının Dernek kapsamında yer alır?

A
Birlikler
B
Şirketler
C
Kamu kurumları
D
Spor, Sanat, Sosyal Amaçlı Örgütler
E
Sendikalar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi otellerde toplantı hizmetlerinde “Konuk ya da PKO tarafından yaptırılmış oda rezervasyonuna katılımcıların gelmemesi durumunda otele ödenecek tazminat”a verilen addır?

A
Blokaj
B
No-show
C
Over-booking
D
Extension
E
Early-checkout
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Profesyonel Kongre Organizatörünün (PKO) otel seçimini etkileyen en az faktördür?

A
Diğer konaklama işletmelerine olan uzaklığı
B
Konaklama işletmelerinin havaalanlarına olan uzaklığı
C
Havalandırma gibi teknik hizmetlerin varlığı
D
Modern ve rahat odalar ile rekreasyonel etkinliklerin varlığı
E
Tesisin ve personelin deneyimi
Soru 4

Toplantı organizasyonundan sonra, otelde yapılan toplantı organizasyonu ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısında hangi kriterler göz önünde bulundurulmaz?

A
Gerçekleşen ve beklenen gelirin karşılaştırılması,
B
Bloke edilen ve kullanılan odalar ile fazla kalan ve erken ayrılanların sayısı,
C
Profesyonel kongre organizatörü ile delegeler arasındaki diyalog
D
Toplantı grubuna hizmet verecek yeterli personel olup olmadığı,
E
Toplantı sırasında tedarikçi firmalarla yaşanan sorunlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planının temel aşamalarından değildir?

A
Pazar araştırması
B
Hedef pazarın seçimi ve malların/hizmetlerin konumlandırılması,
C
Müşteri memnuniyet analizinin oluşturulması,
D
Amaçların ve hareket planın oluşturulması
E
Pazarlama planının kontrolü ve değerlendirmesi
Soru 6

Bir işletmenin uzun dönemde pazardaki mücadelesini nasıl kazanacağını belirlemek amacıyla ortaya çıkarılan hareket planına ne ad verilir?

A
Pazarlama Planı
B
Pazarlama Stratejileri
C
Pazarlama Yönetimi
D
Pazarlama
E
Hedef Pazarın Tayini
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, otellerde toplantı sırasında yapılması gereken faaliyetlerden değildir?

A
PKO ile toplantıya ilişkin sözleşmenin imzalanması.
B
Toplantı salonlarının hazırlanması
C
Konaklama hizmetleri
D
Mönü ve fiyat listelerinin hazırlanması
E
Toplantı salonlarının teknik olanakların kullanımı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Profesyonel kongre organizatörlerinin, yapmaları gereken temel görevlerinden değildir?

A
Teklif hazırlamak
B
Gelir ve gider bütçesini hazırlamak,
C
Otelle toplantılar için anlaşma yapmak,
D
Delegelerin ulaşımını sağlamak,
E
Kongre delegelerinin akademik danışmanlığını yürütmek.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin temel sorumluluğu “Otellerde toplantı ile ilgili sözleşme imzalandıktan sonra, toplantı tarihinde toplantı programında yer alan hizmetlerin, sözleşmeye uygun olarak sunumu ve programın sürdürülmesini” sağlamaktır.

A
Toplantı Müdürü
B
Toplantı Satış Müdürü
C
Otel Müdürü
D
Ön büro Müdürü
E
Profesyonel Kongre Etkinlik Organizatörü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, otellerde toplantı öncesinde yapılması gereken faaliyetlerden değildir?

A
Toplantı sözleşme ve formlarının hazırlanması
B
Mönü ve fiyat listelerinin hazırlanması
C
Müşteri / profesyonel kongre organizatörü ile görüşme
D
Hesabın kapatılması ve faturalandırma
E
Toplantı organizasyonuna ilişkin yazışmaların yapılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç üretim faktörleri olarak bilinmektedir?

A
Çalışanlar
B
Müşteriler
C
Tedarikçiler
D
Yöneticiler
E
İşverenler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarında performans değerlendirme amaçları arasında yer almaz?

A
Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
B
Yapılan işin kontrolünün sağlanması
C
Çalışanların motivasyonlarının artırılması
D
Gerekli iş gücünü niteliklerinin belirlenmesi
E
Ücretlendirme politikalarının belirlenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik hizmetlerinde yararlanılan çalışma türleri arasında değildir?

A
Çalıştığı saat başına ücret alan çalışanlar
B
Stajyer olarak çalışanlar
C
Acenta çalışanları
D
Doğrudan ya da dolaylı olarak sözleşmeli tarafların çalışanları
E
Geçici çalışanlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir ihtiyaç ortaya çıktığında başlayan ve bu ihtiyaç karşılandığında son bulan bir faaliyeti anlatan kavramdır?

A
Eğitim
B
Yetiştirme
C
Geliştirme
D
Oryantasyon
E
Alıştırma
Soru 15

İnsan kaynakları açısından kongre ve etkinlik hizmetleri için diğer sektörlerden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Etkinliklerde insan kaynakları planlamasının en önemli adımı, amaçların belirlenmesidir
B
Etkinliklerde insan kaynakları planlaması hem mevcut hem de uzun vadeli planlama açısından önemli bir konudur
C
İnsan kaynakları planlamasında yönetsel deneyim ve yargılamaya bağlı tahmin yöntemlerinden yararlanılabilir
D
Etkinliklerde insan kaynakları planlaması yapılırken maddi ve maddi olmayan kaynakların nasıl yönlendirileceğine karar verilir
E
Etkinliğin aşamalarına bağlı olarak farklı niteliklerde farklı sayılarda iş gücüne ihtiyaç duyulması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kongre ve etkinlik hizmetlerinde insan kaynakları planlaması yapılırken tanımlanması gereken işlevsel alanlardan değildir?

A
Güvenlik
B
Yönetim
C
Teknolojik altyapı
D
Catering
E
Temizlik ve atık yönetimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işe alma sürecinde yararlanılan işletme içi kaynaklardandır?

A
İşletmenin iş gücü ihtiyacına yönelik duyuruda bulunması
B
Mevcut çalışanların vereceği referanslar
C
Eğitim kurumları
D
İşletme çalışanlarının yükseltme
E
İşgücü tedariğine yönelik özel ya da resmi kurumlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kongre ve etkinlik hizmetlerinde iş ve kariyer imkânlarının yeterince değerlendirilmemesinin nedenlerinden değildir?

A
Kişilerde aranan özelliklerin açıkça ortaya konmaması
B
Sektörün “geçici çalışma” alanı olarak görülmesi
C
Kongre ve etkinlik hizmetlerine yönelik eğitim olanaklarının oldukça sınırlı olması
D
İş ve kariyer imkânlarının sınırlı olması
E
Sektörle ilgili bilgi eksikliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kongre ve etkinliklerde çalışan bireylerde aranan beşeri yeteneklerdendir?

A
Teknik yetenekler
B
Kişiler arası ilişki
C
Bilişsel beceriler
D
Teknoloji kullanma bilgisi
E
Deneyim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kongre ve etkinlik hizmetlerinde çalışan bireylerde aranan özelliklerden değildir?

A
Tutarlı olmak
B
Zor koşullara dayanıklılık
C
İçe dönüklük
D
Başkalarının başarılarını takdir etme
E
Detaylara dikkat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...