Kültür Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Kültür Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültür terimini insan zekâsının oluşumu ve geliştirilmesi anlamında ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Herder
C
Hobsbawm
D
Marx
E
Voltaire
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch'in kültürel katmanlarından biri değildir?

A
Toplumsal örgütler
B
Toplumsal örnekler
C
Kolektif davranışlar
D
Toplumsal roller
E
Tinsel roller
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gerek gündelik yaşamda gerekse sosyal bilimlerde geleneksel bilgi ve deneyimlerin daha somut bir biçimde kullanımlarının görülebileceği yerlere ilişkin örneklerden biri değildir?

A
Geleneksel giysilerimiz
B
Geleneksel tedavi yöntemleri
C
Geleneksel meslek ve zanaatlar
D
Geleneksel sokaklarımız
E
Geleneksel mutfağımız ve yemeklerimiz
Soru 4

“Habitus” kavramını geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Raymond Williams
B
Emile Dürkheim
C
Pierre Bourdieu
D
Roland Barthes
E
Karl Marx
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi normlar ve değerler arasındaki farkı belirtir?

A
Değerlerin dayatma gücü yokken, normların yaptırımı vardır.
B
Değerler normlara göre daha esnektir.
C
Değerler çok değişir, normlar değişmez.
D
Değerler toplum tarafından daha çok kabul görür.
E
Normlar değerlere göre daha çok insana hitap eder.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Arjun Appadurai’nin sosyo-kültürel küreselleşmeyi açıklamak için kullandığı mekân tipolojilerinden biri değildir?

A
Medya mekân
B
Kültür mekân
C
Tekno mekân
D
Finans mekân
E
Etno mekân
Soru 7

Tüketimin simgesel boyutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanlar yalnız gerçek ihtiyaçlarını gidermek için tüketirler.
B
Tüketim ürünleri, içerisinde bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri bir anlam sistemini somutlaştırır.
C
Tüketim ürünleri, kişinin toplumdaki konumunu ortaya koymak gibi simgesel bir amaca hizmet edebilir.
D
Mal ve hizmetler, duygularımızı ifade etme noktasında gösterge ve işaretlerden daha işlevsel bir rol üstlenebilirler.
E
Tüketim malları, maddi ihtiyaçları olmaktan çok toplumsal sınıflandırmaların imleyicileri olarak işlev görürler.
Soru 8

Kendilerinden başka bir şeye gönderme yapan eylemler ya da yapılara ne ad verilir?

A
Gönderge
B
Metafor
C
Gösterge
D
Eğretileme
E
Mit
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca sanatın hamisi veya destekçisi durumuna gelmemiştir?

A
Kilise
B
Sendikalar
C
Büyük şirketler
D
Aristokrasi
E
Burjuvazi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi T. W. Adorno’ya göre, popüler müziğin özelliklerinden biri değildir?

A
Özgün olmaması, bir parçada kullanılan bir detayın kolaylıkla bir diğerine adapte edilebilmesi
B
Gündelik çalışma temposundan sahte bir kaçış sağlayarak asıl olarak düzenin devamına yardım etmesi
C
Tekrar ve ritm unsurlarının etkisiyle, dinleyicinin günlük hayatın düzenine fiziksel olarak uyum sağlamasını kolaylaştırması
D
Sürekli tekrar öğesini kullanarak dinleyiciyi pasifleştirmesi
E
Dinleyicinin hayal gücünü açığa çıkartması
Soru 11

Dünyanın önde gelen ve sanata yön veren galerilerinden biri olan Saatchi Gallery’de sergi açmayı düşünmeyecek ya da koleksiyonuna girmeyi talep etmeyecek bir sanatçı yoktur. Belki eseriniz gerçekten Saatchi Gallery’nin salonunda sergilenmeyebilir ama bugün galerinin internet sitesinde kendinize ait bir portfolyo hazırlayabilir ve Saatchi Gallery’nin internet sitesine yüklediğiniz eserlerinizin olduğu linki gururla etrafınızdaki insanlara iletebilir, kendi tanıtımınızı yapabilirsiniz.
Bu metne göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
internetin yaygınlaşmasıyla galerilerin etkinlik alanı azalmıştır.
B
internet, sanat ürünlerinin tanıtımında kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir.
C
Günümüzde eserlerin iki şekilde de varolduğu söylenebilir: fiziksel ve dijital olarak.
D
internet, sanat ürünlerinin alımlandığı ortamlardan biridir.
E
Geleneksel sanat kurumlan yeni teknolojilerle etkinlik ortamlarını çeşitlendirmişlerdir.
Soru 12

Yirminci yüzyılın ilk yarısında mimar Walter Gropius öncülüğünde gelişen Bauhaus akımı, toplumsal ihtiyaçlara vurgu yapıyordu. Buna göre, sanat ürünü toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeli ancak estetik biçimi dışlamamalıydı.
Aşağıdakilerden hangisi Bauhaus akımının önermesini özetler?

A
Sanat ürünü, işlev ve estetik biçim arasındaki dengeyi yakalamalıdır.
B
Sanat üretiminde göz önünde bulundurulması gereken tek nokta işlevdir.
C
Sanat üretiminde öncelikli kaygı, estetik biçimdir.
D
Sanat ürününün işlevini, estetik biçimi belirler.
E
Sanat ürünü, estetik biçimiyle kendi işlevini yaratır.
Soru 13

Türk romanında 1950-1960 yılları arasında Anadolu’ya bakış farklı bir anlam kazanır. Köy Enstitüleri’nde yetişen yazarlar köyün meselelerini yakından bildikleri için bunları roman ve hikayelerine taşırlar. Bu yıllar arasında Anadolu’da vuku bulan konulardan ağalık, muhtar ve köylü problemleri, su ve toprak kavgaları, eşkıyalık, toprakların işlenemeyişi gibi konular ön plana çıkar.
Bu metne göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Bu dönemde Anadolu’da feodal yaşantı ve toprağa dair konular öncelikli sorunlar arasındadır.
B
Köy Enstitüleri’nde yetişen yazarlar, köyü ve kırsalı daha gerçekçi bir dille ortaya koymuşlardır.
C
Toplumsal gerçekçiliğe yönelme, sanattan çok düşüncenin öne çıkmasına neden olmuştur.
D
Söz konusu yıllar arasında Türk romanı kentten çok köye ve kırsala odaklanmıştır.
E
Söz konusu yıllar, Türk romanında yaklaşım bakımından farklı bir bakış açısına sahiptir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kültür hayatında etkili olmuş kurumsallaşma çalışmalarından biri değildir?

A
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B
Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kurulması
C
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D
Darülfünunun kurulması
E
1933 İstanbul Üniversitesi reformu
Soru 15

Aşağıdaki örneklerden hangisi kimlik oluşumunda bir özdeşleşme süreci içermez?

A
Zor duruma düşen bir kimseye yardım etme ihtiyacı duymamız
B
izlediğimiz bir filmdeki oyunculardan etkilenmemiz
C
Televizyonda milli futbol karşılaşması izlerken çok sayıda kişinin milli takım için heyecan duyması
D
Tek yumurta ikizlerinin kimi zaman çok farklı karakter yapısına sahip olabilmeleri
E
Yabancı bir ülkede bizimle aynı dili konuşan bir kişi ile karşılaştığımızda hissettiklerimiz
Soru 16

Yeni-bireycilik ya da neo-liberalizm ile hangi Türk siyasi figür eşleştirilebilir?

A
Necmettin Erbakan
B
Turgut Özal
C
Alparslan Türkeş
D
Cevdet Sunay
E
Bülent Ecevit
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu düşünürlerinden biridir?

A
Manuel Castells
B
Jean Baudrillard
C
Max Weber
D
Alain Touraine
E
Max Horkheimer
Soru 18

Fordist üretim biçiminin çökmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçinin üretime yeteri kadar katılmaması
B
Fordist üretim biçiminin dünyaya yayılamaması
C
Sistemin yeterince esnek olmaması
D
Seri üretim hattı kullanılıyor olması
E
Kadın işçi sayısının az olması
Soru 19

Sanal gerçeklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler kişiliklerini ve farklılıklarını vurgulayabilecekleri alanlar kurabilir.
B
Sanal gerçeklik toplumsal hiyerarşilerin çözülmesini sağlar.
C
Bilgisayar aracılığıyla tasarlanan ortamlarda insanların birbirleriyle etkileşim kurabilmelerini sağlar.
D
Toplumsal gerçekliği dönüştürme kapasitesine sahiptir.
E
Bireyin kendi zaman algısı ile kurulur.
Soru 20

Claude Lévi-Strauss bütün kültürlerin ikili karşıtlıklar üzerinden kurulduğunu vurgular.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu ikili karşıtlıklara örnek değildir?

A
Çiğ - Pişmiş
B
Eril-Dişil
C
Doğal olan - Doğal olmayan
D
Uhrevi - Manevi
E
Siyah - Beyaz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x