Kültür Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Kültür Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hitit kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hititler sadece Mezopotamya’dan aldıkları çivi yazısını kullanmışlardır.
B
Başkentleri Hattuşaş’tır.
C
Mısırlılarla Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır.
D
ilk Anadolu kültürünü oluşturan devletlerdendir.
E
M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Orta Anadolu’da varlığını göstermişlerdir.
Soru 2

Etnosentrizm sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük çaplı salgın hastalıklar
B
Melez kültürleri kabul etme
C
Yeni bir kültürü keşfetme ve ondan etkilenme
D
Yabancı düşmanlığı, yabancı korkusu
E
Ulusal ve yerel kültürel değerlere bağlı kalma
Soru 3

Hacı Bektaş-ı Veli’nin şeriat, tarikat, hakikat ve marifet adlarını verdiği ve bu kapılara bağlı kırk makamdan söz ettiği ünlü eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet
B
Battalname
C
Divan
D
Makalat
E
Poetika
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Romanesk Sanatın özelliklerinden biri değildir?

A
Mimari yapılarda masif duvarların ve ayakların tercih edilmiş olması
B
Eski Roma kültürü kökenli olması ve ondan etkiler taşıması
C
Roma mimarisini referans olarak kabul etmemesi
D
Karolenj ve Otto mimarisinin izlerini taşıması
E
Bölgesel farklılıklara rağmen, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ilk büyük sanat akımı olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda zaviye ve tekkelerde verilen eğitimin özelliklerinden biridir?

A
Tezhip sanatının öğretilmesi
B
Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha gibi hikayelerin incelenmesi
C
Tasavvuf geleneğinden kaynaklanan “manâ” eğitimi alanı olması
D
Hastaların tedavi edilmesi
E
insani ve tabii bilimlerin öğretiminin yapılması
Soru 6

Osmanlı kentlerinin oluşumunu sağlayan temel mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
imarethane
B
Mektepler
C
Darülhadis
D
Külliye
E
Medrese
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetim birimlerinden biri değildir?

A
Vilayet
B
Sancak
C
Kaza
D
Nahiye
E
Belde
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare’e ait eserlerden biri değildir?

A
Kral Lear
B
Othello
C
Ütopya
D
Romeo ve Juliet
E
Macbeth
Soru 9

Resim yapma yeteneğiyle tanınan, kendisinin at üstünde heykelini yaptıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan II. Mahmut
B
Sultan Abdülaziz
C
Fatih Sultan Mehmet
D
III. Ahmet
E
I. Mahmut
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi modernleşme sürecinde teknoloji ve sanayinin getirdiği değişimlerden biri değildir?

A
Liberalizm ve pazar ekonomisinin gücünü kaybetmeye başlaması
B
Altına endeksli para politikasının güdülmeye başlanması
C
Sanayileşen ülkelerde nüfus hareketlerinin hızlanması
D
Sanayileşme özellikle tekstil ve madencilik vb. alanlarında daha hızlı ilerle kaydedilmesi
E
Makineleşmenin hızlanması
Soru 11

Mozart’ın mehter müziğindeki davulların ve zillerin vuruşlarını melodik bir anlatımla vererek geniş bir hayal dünyası yarattığı opera eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macbeth
B
Zahide
C
Türk Operası
D
Arşın Mal Alan
E
Saraydan Kız Kaçırma
Soru 12

Ansiklopedinin kurucusu ve gerçekleştiricisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesquieu
B
Francis Bacon
C
Jean Jacques Rousseau
D
Diderot
E
Voltaire
Soru 13

19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesinde batılı formlarda şiir ve oyun yazan ilk edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Mustafa Reşit
C
Agah Efendi
D
Şinasi
E
Osman Hamdi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz bilim adamı Isaac Newton’un çalışmalarından biridir?

A
Işığın prizmadan geçirilmesi ve optik çalışmaları
B
Anayasa çalışmaları
C
Liberal ekonomi doktrinleri oluşturma
D
“Ulusların Zenginliği” adlı kitabın yazımı
E
Anlatı eserlerini kaleme alma
Soru 15

Kültür ürünlerinin (sinema, müzik, kitap basım ve yayın) kitlesel dolaşıma açılan bir metaya dönüşmesine ne ad verilir?

A
Kitle kültürü
B
Kültür endüstrisi
C
Çokkültürlülük
D
Popüler kültür
E
Kültürleşme
Soru 16

Kusursuz diksiyonu, listelerde aylarca kalan albümleri olan Sanat Güneşi ünvanlı sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bülent Ersoy
B
Zeki Müren
C
Müzeyyen Senar
D
Safiye Ayla
E
Semiha Yankı
Soru 17

Nelson Mandela ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1990’larda Güney Afrika’da Siyah Hareket’in lideridir.
B
Hindistandan bağımsızlık hareketini başlatan liderdir.
C
Lübnan asıllı Nobel ödüllü yazardır.
D
Arjantin askeri darbe lideridir.
E
Brezilya’yı bağımsızlığına kavuşturan liderdir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül darbesinin yarattığı travmalar ve sorunlar olarak edebiyat ve sanat eserlerinde incelenmiştir?

A
Askeri darbe demokrasisi
B
Serbest piyasa ekonomisine yönelik temalar
C
Yabancı TV dizilerinin katkıları
D
Küreselleşme
E
Yerel kimlikler, kadın kimliği, ayırımcılık, öteki, medya gibi temalar
Soru 19

İtalyancada “eser” anlamına gelen ve ses sanatıyla (şan sanatı) müzikal ve teatral formu barındıran sahne sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Opera
B
Bale
C
Pandomim
D
Tiyatro
E
Büyük prodüksiyon
Soru 20

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasındaki sınırları kaldıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra Paktı
B
Zürich Antlaşması
C
Helsinki Antlaşması
D
Paris Antlaşması
E
Schengen Antlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...