Kültür Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Kültür Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü kültürü ve uygarlıklarının özellikleri arasında yer almaz?

A
Facialar ve kıyımlar içermesi
B
Uygarlıklarının doğuş ve yükselişlerini içermesi
C
Sık değişime uğramış olması
D
Siyasal anlamda hep var olmaları
E
Birbirleriyle mutlaka alışverişe geçmiş olmaları
Soru 2

“Venüs’ün Doğuşu” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Leonardo da Vinci
B
Michaelangelo
C
Erasmus
D
Rafaelli
E
Boticelli
Soru 3

Kültürlerin yayılmasında ve etkileşiminde dilin önemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geçmişte, baskın imparatorluk dilleri baskın kültürün oluşmasında etkili olmuştur.
B
Devletlerin dili yaygınlaştıkça ve güçlendikçe o devlet kültürü baskın rol oynamaya başlamıştır.
C
Diller arası alışveriş kültürel zenginleşmede önemli bir rol oynamamıştır.
D
Kültürün zenginleşmesinde dilin önemli bir işlevi olmuştur.
E
Yabancı dillere duyulan hayranlık (Tanzimat Döneminde Fransızcaya olduğu gibi) okültürün yerleşmesinde rol oynamıştır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk Anadolu kültürleri arasında yer almaz?

A
Hitit kültürü
B
Urartu kültürü
C
Lidyalıların kültürü
D
Frigya kültürü
E
Mikenlerin kültürü
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan’a ait değildir?

A
Süleymaniye Külliyesi
B
Süleymaniye Camii
C
Sultanahmet Camisi
D
Mihrimah Sultan Camii
E
Selimiye Camii
Soru 6

XVIII. yüzyıla girilirken İngiltere’nin (Britanya Krallığı) siyasi, ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1688’de ikinci İngiliz Devrimi gerçekleşir.
B
İngiltere’de merkantilizmin sonuçları ekonomiyi zayıflatmıştır.
C
Kralın yetkilerini azaltan bir anayasa hazırlanır ve bir parlamento oluşturulur.
D
Britanya Krallığı sömürgeleriyle iyice güçlenir.
E
1649’da Birinci İngiliz Devrimi gerçekleşir.
Soru 7

Roma Katolik kilisesinin resmi dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalyanca
B
Latince
C
Anglo-Sakson dili
D
Fransızca
E
Keltçe
Soru 8

Avrupa Topluluğu içinde üye ülkeler arası sınırları kaldıran antlaşmanın adı nedir?

A
Schengen Antlaşması
B
Paris Antlaşması
C
Lozan Paktı
D
Roma Paktı
E
Helsinki Sözleşmesi
Soru 9

Kültür olgusu, dil ve dil bilimleri ile olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil bilimlerinin amacı, tarım, mutfak ve beslenme kültürü ve teknikleri gibi bir kültürden öteki kültüre geçen öğeleri araştırmaktır.
B
Dil bilimleri çağdaş kültürlerin yayılmasında dilin rolünü ve işlevlerini ayrıntılı araştırır.
C
Kültür dille ve diller arası alışveriş zenginliğiyle biçimlenir.
D
Arkeolojik araştırmalarda bulunan yazıtlar o kültür hakkında önemli ipuçları verebilir.
E
Komşu kültürlerde ya da farklı kültürlerde kullanılan bazı sözcükler zamanla farklılıklarla yaşamaya devam eder.
Soru 10

Hat sanatının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hat sanatı, bir yazı sanatıdır.
B
Hat sanatı, Arap harfleriyle yapılan bir İslam ve Osmanlı sanatıdır.
C
Hat sanatı sanatçılarına hattat denir.
D
Hat sanatı, aynı zamanda güzel yazı sanatıdır.
E
Nakkaş, bir hat sanatı ustasıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mevlâna’nın eseridir?

A
Makalat
B
Divân-ı Kebir
C
Battalname
D
Şeb-i Arûs
E
Risalet-ün Nushiyye
Soru 12

Modernleşmeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Modernleşmeyle birlikte sömürgecilik ve emperyalizm yaygınlaşmıştır.
B
Modernizm sanat edebiyat alanından çok teknoloji alanını ilgilendiren bir kavramdır.
C
Modernleşme ile kapitalist üretim tarzı arasında ilişki kurulamaz.
D
Modernleşme süreci sömürgeciliği içermez.
E
Rönesans dönemi bir erken modernizm olarak görülmemelidir.
Soru 13

İnsanı, özü itibariyle, iyi ve yetkin bir varlık olarak görmeyen, onun merhametsiz, tatminsiz ve kötücül olduğunu düşünen 19. yüzyıl filozofu kimdir?

A
G. W. Friedrich Hegel
B
Emmanuel Kant
C
Friedrich W. Nietzche
D
Rene Descartes
E
Adam Smith
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1983 seçimleriyle iktidara gelen Turgut Özal Dönemi’nde uygulanan politikalar arasında yer alır?

A
Özel televizyon kanallarına ve radyolara kuruluş izni verilmesi
B
Serbest rekabete dayalı ekonomiden vazgeçilmesi
C
Piyasa ekonomisine önem verilmemesi
D
Televizyonlarda şov programlarının yayından kaldırılması
E
Siyasi mültecilerin yargılanması
Soru 15

Doğu Anadolu’ya (Van) yerleşen, askeri alanda başarılarıyla ve savaşçı özellikleriyle tanınan İlkçağ devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lidyalılar
B
Hititler
C
Frigler
D
Asurlular
E
Urartular
Soru 16

İslam filozofu İbn-i Rüşt, Endülüs Emevi kültürü sayesinde, Batı düşüncesini hangi alanlarda etkilemiştir?

A
Akıl, mantık ve felsefe
B
Doğa
C
Siyaset
D
ilahiyat felsefesi
E
Hukuk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mozart’ın eserlerinden biridir?

A
Noel Oratoryosu
B
Yaradılış Oratoryosu
C
Carmen
D
Figaro’nun Düğünü
E
Mevsimler
Soru 18

Yirminci yüzyılda zaman ve mekâna dair fizik anlayışını değiştiren teoriye ne ad verilir?

A
Bilgisayarın icat edilmesi
B
Fotoğraf makinesi
C
Rölativite (izafiyet) Teorisi
D
Ekstrasoler Gezegenler Teorisi
E
Mors alfabesi buluşu
Soru 19

Hacı Bektaş Veli’ye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Horasan kökenlidir.
B
Kişi ile Tanrının özdeş olduğu düşüncesindedir.
C
Divan-ı Kebir adlı eserin yazarıdır.
D
Yeniçeri ocağının da simgesi olmuş bir isimdir.
E
Türk sûfi ve Bektaşilik tarikatının piridir.
Soru 20

Matrakçı Nasuh ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kanuni’nin ünlü veziridir.
B
Osmanlı şairidir.
C
Osmanlı astronomi bilginidir.
D
Ünlü bir Osmanlı minyatür sanatçısıdır.
E
Mimar Sinan’ın yanında yetişmiş bir mimardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...