Kültür Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Kültür Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültür tarihinin konularından biri değildir?

A
Toplumsal grup ve çevrelerin yaşam tarzları
B
Üretim ve tüketim nesneleri
C
Giyim tarzları
D
Mobilya tarzları
E
Olayların kronolojik olarak incelenmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Homeros’un yazdığı ya da derlediği “Ilyada ve Odisseia”nrn özelliklerinden biridir?

A
Sokrates'in savunmasını anlatan ünlü bir eser olması
B
Helen kültürünün ilk tragedya eserlerinden olması
C
Batı edebiyat kültürünün başlangıç eseri kabul edilmesi ve kurgusu, anlatı dili, söz sanatları açısından birçok dünya yazarını etkilemiş olması
D
Sanat eserleri çözümlemesine öncülük eden bir eser olması
E
İlkçağ doğa felsefesinin önemli kitaplarından olması
Soru 3

Urartular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hititler ve Asurluların himayesinde yaşamışlardır.
B
M.Ö. 13 . yüzyılla M.Ö. 9 . yüzyıl arasında Doğu Anadolu'ya yerleşmişlerdir.
C
Demir metalini kullanmaya başlayarak isilahlar yapmışlardır.
D
Askeri alanda önemli başarı göstermişlerdir.
E
M.Ö. 9 . yüzyılda başkentleri Tuşba (Van) olan bir devlet kurmuşlardır.
Soru 4

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi UNESCO Deklarasyonu içinde yer alır?

A
Kültürler somut bir biçimde korunamaz.
B
Yeryüzü kültürleri evrensel kültür olarak kabul edilemez.
C
Yeni bir kültürü keşfetmek ve ondan etkilenmek kültürel etkileşimdir.
D
Kültürel çeşitlilik insanlığın ortak mirasıdır.
E
Kültürel çeşitlilik kültür açısından zenginlik sayılmamalıdır.
Soru 5

Bilgi, idea, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin oluşumu konularındaki düşünceleriyle Hıristiyanlık üzerinde etkili olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Platon
C
Sokrates
D
Homeros
E
Sophokles
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir kültür ve uygarlığın oluşabilmesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

A
Bir yönetim sisteminin oluşturulması
B
Belli bir iş ve emek olması
C
Bir üretim olayının gerçekleşmesi
D
Bir dil ve din birliğinin sağlanması
E
Bir kentin varlığının olması
Soru 7

Ticaretin gelişmesi sonucunda alışverişi kolaylaştırmak için elektron sikkeyi üreten, başkenti Sardes olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elamlar
B
Sümerler
C
Frigyalılar
D
Helenler
E
Lidyalılar
Soru 8

Kültürlenme sürecinde bir kültürün, başka bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?

A
Kültürel çatışma
B
Kültürel kimlik
C
Kültürlenme
D
Ulusal kültürel kimlik
E
Çok kültürlülük
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürel etkileşimin sonuçlarından sayılabilir?

A
Egemen imparatorluk kültürü, kendi kültürünü yayma politikasıdır.
B
Kültürler etkilenmelerle melez özellik kazanırlar.
C
Göçler zorluklarla yaşandığı için yeni bir kültürün keşfedilmesine yardımcı olamamaktadır.
D
Toplumlarda çok kültürlü oluşumlara rastlanmaz.
E
Nüfus hareketleri ve göçlerin kültürel etkileşimde etkili olduğu söylenemez.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi manastırların özelliklerinden biri değildir?

A
Keşişlerin, rahiplerin görev yapması
B
Din görevlilerinin ibadet ettiği mekânlar olması
C
İş bölümünün önemli olması
D
Genelde şehir merkezlerinde inşa edilmesi
E
Dini eğitim merkezi görevini görmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Leonardo da Vinci’nin ünlü eserlerinden biridir?

A
Venüs'ün Doğuşu
B
Son Akşam Yemeği
C
Prens
D
Musa Heykeli
E
Dünyanın Yaradılışı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre eserlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
İnsan-Tanrı-Evrenin birliği konusundaki düşüncelerinin olması
B
Sevgi ve barışı dile getirmesi
C
Yalın bir Türkçe kullanması
D
Sadelik ve yalınlık yerine derinlikli karmaşık anlatımı tercih etmesi
E
Duyguları abartısız ifade etmesi
Soru 13

1479 yılında İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan İtalyan Rönesans dönemi ressamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Botticelli
B
Gentile Bellini
C
Leonardo da Vinci
D
Rafaello
E
Michelangelo Buonarroti
Soru 14

Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği yerlere ne ad verilir?

A
Bimarhane
B
Darülkura
C
Darülhadis
D
Medrese
E
Künbet
Soru 15

Sanat tarihi geleneğinde mimari mezar anıtlarına ne ad verilir?

A
Kervansaray
B
Cami
C
Darülhadis
D
Darülkura
E
Künbet
Soru 16

Karolenj Rönesansı döneminde, ortaçağda el yazması kitapların üretildiği ve kopyalandığı atölyelere ne ad verilir?

A
Meandre
B
Kaligrafi
C
Ziggurat
D
Saray scriptoriumları
E
Kitsch
Soru 17

İngiltere halkına ve yönetimine yöneltilen eleştirileri konu alan Ütopya adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Shakespeare
B
Thomas More
C
Montaigne
D
Dante
E
Boccacio
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?

A
Mesnevi
B
Makalat
C
Risalet-ün Nushiyye
D
Siyasetname
E
Divân-ı Kebir
Soru 19

İlahi Komedya’nın yazarı kimdir?

A
Dante
B
Aziz Anselmus
C
Erasmus
D
Platon
E
Montaigne
Soru 20

Viking kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yazılı bir kültür geleneğine sahiptirler.
B
Silah yapımında oldukça geri kalmışlardır.
C
Denizcilikte dönemlerine göre ustadırlar.
D
Göçebe bir kavim değildirler.
E
Savaşçı bir kavim değildirler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...