Kültür Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Kültür Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kral Şarlman’ın önemli politikası olarak düşünülebilir?

A
Avrupa’nın biçimlenmesinin başlatılması
B
Batı Roma imparatorluğu’nun yıkılmasını sağlaması
C
Kavimler göçünü engellenmesi
D
Eski antik ve Pagan kültürünü yaşatması
E
Hıristiyanlaşma politikasına karşı direnmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültür ve ulusal kimlik konusunun özelliklerinden biridir?

A
Ulusal kültürel kimliğin, öteki kültürleri asla küçümsemesi ve onları örnek alması
B
Resmi ideolojilerin ulusal kültürel kimliğin oluşumunda önemli rol oynaması
C
Kökenlerin sorgulanmasının ulusal kültürel kimlikle ilgili olmaması
D
insanoğlunun “kimiz, kimlerdeniz” gibi sorularının ulusal kimlikle ilgili olmaması
E
Resmi ideolojilerin ulusal kültürel kimliği etkilememesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının nedenlerinden biridir?

A
Kavimler Göçü
B
Helen imparatorluğu’nun büyümesi
C
Pers saldırıları
D
Roma kentlerinde alt yapının sağlam olmayışı
E
Fatih’in İstanbul’u fethetmesi
Soru 4

Montaigne’in ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mona Lisa
B
Ütopya
C
Hamlet
D
Denemeler
E
ilahi Komedya
Soru 5

Yazdığı seyahat anılarıyla Batıda oryantalizmin oluşmasını başlatan ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marco Polo
B
Victor Hugo
C
Erasmus
D
Rafaelli
E
Leonardo da Vinci
Soru 6

Ortaçağ’ın başında Arapların “Diyar-ı Rum” olarak adlandırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Balkanlar
C
Anadolu
D
Anadolu’nun Ege kıyıları
E
Avrupa
Soru 7

Batıda Avicenna adıyla anılan ve Batının Aristoteles’i keşfetmesine katkıda bulunan İslam filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
El Harezmi
B
Farabi
C
ibn-i Rüşt
D
Gazali
E
ibn-i Sina
Soru 8

Viking kültürünün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Romanesk üslupta yapılar inşa etmişlerdir.
B
Savaşçı ve istilacı bir kavim değildir.
C
Vizigotlardan maden işçiliğini öğrenmişlerdir.
D
Pagan inanca sahiptirler ve kiliselere saldırmışlardır.
E
Çivi yazısı kullanmışlardır.
Soru 9

Bir topluluğun ya da bireyin kendi kültürünün değerlerini yüce ve tek kabul ederek farklı kültürleri kendi değer sistemiyle yargılamasına ne ad verilir?

A
Faşizm
B
Mizojini
C
Etnosentrizm
D
Aşağılama
E
Seksizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Battalname’nin tanımına uygundur?

A
Dede Korkut Masallarında yer alan bir kahraman
B
Selçuklularda özellikle BizanslIlara karşı savaşan gazilerle ilgili destansı eserler
C
Divan edebiyatı türü
D
Mevlana’nın eseri
E
Hacı Bektaş Veli’nin eseri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Miken uygarlığına ait kentlerden biri değildir?

A
Tyrins
B
Mykene
C
Atina
D
Priene
E
Theben
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi Hacı Bektaş Veli’ye aittir?

A
Danişmentname
B
Risalet-ün Nushiyye
C
Battalname
D
Makalat
E
Seyahatname
Soru 13

Eserlerinde perspektifi ilk kez deneyen Rönesans dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Donatello
B
Leonardo da Vinci
C
Masaccio
D
Machievelli
E
Botticelli
Soru 14

ilk çivi yazısı nerede kullanılmıştır?

A
Anadolu
B
Atina
C
Mısır
D
İran
E
Mezopotamya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’dan geçen, egemen kültürlerden biri değildir?

A
Bizans kültürü
B
Orta Asya kültürleri
C
Cumhuriyet kültürü
D
Osmanlı kültürü
E
Haçlı kültürü
Soru 16

İlahi Komedya’nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aquinali Thomas
B
Shakespeare
C
Giovanni Boccacio
D
Goethe
E
Dante Alighieri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi resim sanatındaki yeniliklerle ilgilidir?

A
Romanesk sanat en önemli sanat ekolüdür.
B
Yağlı boya ve tuval kullanılır.
C
ilk kez ahşap üzerine resim yapmaya başlanır.
D
Portre yapımına son verilir, peyzaj çalışılır.
E
Resimde oran simetri ölçü kavramları terk edilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültür tarihi ve edebiyat ilişkileri açısından doğru ve yerinde bir saptama değildir?

A
Edebiyat eserleri insanlık kültürünün benzer yanlarından çok farklılıklarını dile getirmiştir.
B
Çeviri edebi eserler insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmıştır.
C
Edebiyat bugün kitlelere ulaştığı biçimiyle insanlığın ortak hafızasından parçalar taşıyamaz.
D
Edebiyat eserleri kültürlerarası iletişimde kültür köprüsü görevindedir.
E
Edebiyat yazılı iletişim ve kültürün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in özelliğidir?

A
Din adamı olması
B
Sistematik felsefenin kurucusu olması
C
Tragedya’yı yazması
D
Fizikçi olması
E
Helen Kralı olması
Soru 20

Sanat tarihi geleneğinde mimari mezar anıtlarına ne ad verilir?

A
Künbet
B
Cami
C
Darülhadis
D
Darülkura
E
Kervansaray
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...