Kültür Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Kültür Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi UNESCO Deklarasyonu içinde yer alır?

A
Kültürel çeşitlilik insanlığın ortak mirasıdır.
B
Yeryüzü kültürleri evrensel kültür olarak kabul edilemez.
C
Kültürler somut bir biçimde korunamaz.
D
Kültürel çeşitlilik kültür açısından zenginlik sayılmamalıdır.
E
Yeni bir kültürü keşfetmek ve ondan etkilenmek kültürel etkileşimdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ Avrupası'nın özelliklerinden biridir?

A
Avrupa'nın ekonomik açıdan ilk kez ferahlaması
B
Vatikan Devleti'nin kurulması
C
Felaketler ve zorluklar dönemi olması
D
Kıtlık ve bulaşıcı hastalık gibi felaketlerin sona ermesi
E
Tarımda kıtlık dönemi sona ermesi
Soru 3

Romalılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En büyük özellikleri “gravitas” dedikleri vakar ve ağırbaşlı bir ciddiyettir.
B
imparator Octavianus ile 'principi' denilen birinci sınıf vatandaşlar tarafından yönetilmeye son vermişlerdir.
C
Eyaletlerde, imparatorluk kültünü, yani Tanrı-Kral düşüncesini yaymışlardır.
D
Otoriteye karşı hizmet duygusu ve bağlılık taşımışlardır.
E
Her türlü iş, görev ve hizmette kesin ve değişmeyen dürüstlüğe önem vermişlerdir.
Soru 4

Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği yerlere ne ad verilir?

A
Darülhadis
B
Darülkura
C
Künbet
D
Medrese
E
Bimarhane
Soru 5

Hayali bir adada yaşayan bireylerin yaşamlarını konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölümün Zaferi
B
Deliliğe Övgü
C
ilahi Komedya
D
Ütopya
E
Romeo ve Jüliet
Soru 6

Osmanlı kentlerinin oluşumunu sağlayan temel mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
imarethane
B
Külliye
C
Mektepler
D
Darülhadis
E
Medrese
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı külliyelerinde “misafirhane” anlamına gelir?

A
Bimarhane
B
Bedesten
C
Tabhane
D
imarethane
E
Darüşşifa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iktisat kuramcısı Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı eserinin özelliklerinden biridir?

A
Demokrasi, eşitlik kavramlarını incelemesi
B
Devletçiliği öne çıkarması
C
Birey ile devlet arasındaki toplumsal sözleşmeyi ele alması
D
Ekonominin ve ekonomi politiğinin bir disiplin olarak ortaya çıkmasını ve sistematikleşmesini sağlaması
E
Serbest piyasa ekonomisini dışlaması
Soru 9

Mozart’ın mehter müziğindeki davulların ve zillerin vuruşlarını melodik bir anlatımla vererek geniş bir hayal dünyası yarattığı opera eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macbeth
B
Zahide
C
Saraydan Kız Kaçırma
D
Sihirli Flüt
E
Arşın Mal Alan
Soru 10

Jean-Jacques Rousseau’nun yeni bir toplumsal düzen tasarlayan, devlet ve birey ilişkilerini özgürlükler ve karşılıklı anlaşma ilkeleri çerçevesinde değerlendiren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal Sözleşme
B
Emile
C
insanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı
D
Denemeler
E
Kanunların Ruhu
Soru 11

Tasvir-i Hümayun sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsili taht resmi
B
Sarayın tasvir edilmesi
C
Fotoğrafa XIX. yüzyılda verilen isim
D
Devlet büyüklerinin (padişahların) duvarlara asılan portreleri
E
II. Mahmut’un sanatla ilgili çıkardığı ferman
Soru 12

İtalyan sinemasında salon filmlerinden koparak, işsizlik, umutsuzluk ve ahlaki çöküş gibi ekonomik ve toplumsal temalara yönelen sinema akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auteur sineması
B
Empresyonist sinema
C
Fantastik sinema
D
Bilim kurgu sinema
E
Yeni gerçekçilik
Soru 13

1947 yılında Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasına ve kurulmasına öncülük eden lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sukarno
B
Mandela
C
Mahatma Gandhi
D
Butto
E
Bourgiba
Soru 14

Pablo Picasso aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin öncü kurucularından olmuş ve bu çizgide eserler vermiştir?

A
Empresyonizm
B
Kübizm
C
Varoluşçuluk
D
Gerçeküstücülük
E
Dada
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Vedat ve Mimar Kemalettin gibi mimarlarımızın özelliklerinden biridir?

A
Modern teknolojiyi reddetmeleri
B
Postmodern mimariden etkilenmeleri
C
Doğu bloku mimari stili ilk kez Türkiye’de denemeleri
D
Avrupa Barok mimari anlayışını benimsemeleri
E
Modern teknoloji ile beraber Selçuklu ve Osmanlı mimari öğelerini yeniden kullanmaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi modernleşmeyle beraber gelişen pozitivist düşünceyi Osmanlı dünyasına da aktarabilmek için Voltaire gibi yabancı yazarlardan çeviriler yapmıştır?

A
Nurullah Berk
B
Şeker Ahmet Paşa
C
Abdullah Biraderler
D
Donizetti Paşa
E
Münif Paşa
Soru 17

Dünyanın mekânsal olarak küçüldüğünü ve ilk kez “küresel köye” dönüştüğünü ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Baudrillard
B
İtalio Calvino
C
Umberto Eco
D
Marshall McLuhan
E
Claude Lévi-Strauss
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bale sanatının özelliklerinden biridir?

A
Balenin aynı zamanda bir şan sanatı olması
B
Müzik eşliğinde dansla gerçekleştirilen bir sanat olması
C
Bale eserinin dramatik özelliği onun bir öyküye sahip olmasıyla ilintili olmaması
D
Her bale eserinin beste çalışmasıyla ilgili olmaması
E
Dramatik anlatımı içermeyen bir sanat olması
Soru 19

Aşağıdaki yazar - sanatçı ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A
Oğuz Atay - Bin Hüzünlü Haz
B
Latife Tekin - Sevgili Arsız Ölüm
C
Orhan Pamuk - Beyaz Kale
D
Kemal Tahir - Devlet Ana
E
Nuri Bilge Ceylan - Uzak
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan’a ait değildir?

A
Sultanahmet Camii
B
Süleymaniye Camii
C
Süleymaniye Külliyesi
D
Mihrimah Sultan Camii
E
Selimiye Camii
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...