Kültür Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kültür Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının nedenlerinden biridir?

A
Fatih’in İstanbul’u fethetmesi
B
Helen imparatorluğu’nun büyümesi
C
Pers saldırıları
D
Roma kentlerinde alt yapının sağlam olmayışı
E
Kavimler Göçü
Soru 2

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mimar Sinan’a ait değildir?

A
Süleymaniye Külliyesi
B
Süleymaniye Camii
C
Sultanahmet Camii
D
Mihrimah Sultan Camii
E
Selimiye Camii
Soru 3

Avrupa’da XIX. yüzyılda, Avrupa dışındaki kıtalarda yaşayan insanların ve kültürlerin incelenmesini esas alarak doğan yeni bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arkeoloji
B
Sosyoloji
C
Antropoloji
D
Sosyal psikoloji
E
Psikoloji
Soru 4

Hat sanatının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hat sanatı, bir yazı sanatıdır.
B
Hat sanatı, Arap harfleriyle yapılan bir İslam ve Osmanlı sanatıdır.
C
Hat sanatı sanatçılarına hattat denir.
D
Hat sanatı, aynı zamanda güzel yazı sanatıdır.
E
Nakkaş, bir hat sanatı ustasıdır.
Soru 5

Roma Katolik kilisesinin resmi dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalyanca
B
Latince
C
Anglo-Sakson dili
D
Fransızca
E
Keltçe
Soru 6

Mesnevi adlı ünlü eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlana
B
Yunus Emre
C
Nizamülmülk
D
Battal Gazi
E
Hacı Bektaş
Soru 7

“Venüs’ün Doğuşu” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Rafaelli
B
Leonardo da Vinci
C
Michaelangelo
D
Botticelli
E
Erasmus
Soru 8

Kültürlerin yayılmasında ve etkileşiminde dilin önemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yabancı dillere duyulan hayranlık (Tanzimat Döneminde Fransızcaya olduğu gibi) o kültürün yerleşmesinde rol oynamıştır.
B
Kültürün zenginleşmesinde dilin önemli bir işlevi olmuştur.
C
Geçmişte, baskın imparatorluk dilleri baskın kültürün oluşmasında etkili olmuştur.
D
Devletlerin dili yaygınlaştıkça ve güçlendikçe o devlet kültürü baskın rol oynamaya başlamıştır.
E
Diller arası alışveriş kültürel zenginleşmede önemli bir rol oynamamıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültür ve ulusal kimlik konusunun özelliklerinden biridir?

A
Kökenlerin sorgulanmasının ulusal kültürel kimlikle ilgili olmaması
B
Ulusal kültürel kimliğin, öteki kültürleri asla küçümsememesi ve onları örnek alması
C
Resmi ideolojilerin ulusal kültürel kimliğin oluşumunda önemli rol oynaması
D
insanoğlunun “kimiz, kimlerdeniz” gibi sorularının ulusal kimlikle ilgili olmaması
E
Resmi ideolojilerin ulusal kültürel kimliği etkilememesi
Soru 10

ilk çivi yazısı nerede kullanılmıştır?

A
Mezopotamya
B
Mısır
C
Anadolu
D
Atina
E
İran
Soru 11

Matrakçı Nasuh ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kanuni’nin ünlü veziridir.
B
Osmanlı şairidir.
C
Osmanlı astronomi bilginidir.
D
Ünlü bir Osmanlı minyatür sanatçısıdır.
E
Mimar Sinan’ın yanında yetişmiş bir mimardır.
Soru 12

Avrupa Topluluğu içinde üye ülkeler arası sınırları kaldıran antlaşmaya ne ad verilir?

A
Paris Antlaşması
B
Schengen Antlaşması
C
Lozan Paktı
D
Helsinki Sözleşmesi
E
Roma Paktı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mozart’ın eserlerinden biridir?

A
Yaradılış Oratoryosu
B
Mevsimler
C
Noel Oratoryosu
D
Figaro’nun Düğünü
E
Carmen
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1983 seçimleriyle iktidara gelen Turgut Özal Dönemi’nde uygulanan politikalar arasında yer alır?

A
Televizyonlarda şov programlarının yayından kaldırılması
B
Özel televizyon kanallarına ve radyolara kuruluş izni verilmesi
C
Siyasi mültecilerin yargılanması
D
Serbest rekabete dayalı ekonomiden vazgeçilmesi
E
Piyasa ekonomisine önem verilmemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü kültürü ve uygarlıklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Uygarlıklarının doğuş ve yükselişlerini içermesi
B
Birbirleriyle mutlaka alışverişe geçmiş olmaları
C
Sık değişime uğramış olması
D
Facialar ve kıyımlar içermesi
E
Siyasal anlamda hep var olmaları
Soru 16

Yirminci yüzyılda zaman ve mekâna dair fizik anlayışını değiştiren teoriye ne ad verilir?

A
Rölativite (izafiyet) Teorisi
B
Bilgisayarın icat edilmesi
C
Ekstrasoler Gezegenler Teorisi
D
Mors alfabesi buluşu
E
Fotoğraf makinesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin eserlerinden biridir?

A
Makalat
B
Divân-ı Kebir
C
Mesnevi
D
Risalet-ün Nushiyye
E
Siyasetname
Soru 18

Modernleşme ve modernlik düşüncesi aşağıdaki hangi kavramla özdeşleştirilemez?

A
Girişimci olma düşüncesini benimsememe
B
ilerleme ve gelişme düşüncesine bağlılık
C
Teknolojik ve endüstriyel gelişmeye duyulan güven
D
Akılcılığa, bilime ve bilgiye güven duyma
E
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
Soru 19

İslam filozofu İbn-i Rüşt, Endülüs Emevi kültürü sayesinde, Batı düşüncesini hangi alanlarda etkilemiştir?

A
Siyaset
B
Doğa
C
Akıl, mantık ve felsefe
D
Hukuk
E
ilahiyat felsefesi
Soru 20

XVIII. yüzyıla girilirken İngiltere’nin (Britanya Krallığı) siyasi, ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1688’de ikinci İngiliz Devrimi gerçekleşir.
B
İngiltere’de merkantilizmin sonuçları ekonomiyi zayıflatmıştır.
C
Britanya Krallığı sömürgeleriyle iyice güçlenir.
D
Kralın yetkilerini azaltan bir anayasa hazırlanır ve bir parlamento oluşturulur.
E
1649’da Birinci İngiliz Devrimi gerçekleşir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...