Kültür Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Kültür Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kervansarayın kökenini oluşturan, İslamiyet’in ilk dönemlerindeki ribatların daha cok kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Korunma, savunma ve ileri askeri hareketler
B
Halkın kültürel faaliyetlerini gerçekleştirme
C
Dini eğitimler verme
D
Ticari faaliyetlerde konaklama tesisi
E
idari işlerin yönetimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ'ı hazırlayan faktörler arasında gösterilemez?

A
Düşünce, sanat, din ve siyasette yeni yapılanmaların getirilmesi
B
Burjuvazi gibi yeni bir ticari sosyal sınıfın oluşması
C
Kapitalizmin, milliyetçiliğin ve akılcılığın yerleşmesi
D
Laikleşme sisteminin başlaması
E
Silahlanma teknolojisinin gelişmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi merkantilizm tanımına uygundur?

A
Sömürgelerden gelen kıymetli taşların ve madenlerin işletilmesine dayanan iktisadi düşünce
B
Kapitalizm ile eş anlamda kullanılan ifade
C
Makroekonomik sistemi dile getiren siyasi görüş
D
Kapitalizmin kentlere yerleşmesini dile getiren düşünce
E
Derebeylik dönemine ilişkin iktisat teorisi
Soru 4

Hitit Kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kentleri genelde sarp kayalıklar üzerinde inşa etmişlerdir.
B
Kent inşasında oldukça gelişmişlerdir.
C
Hitit kentlerinde iç ve dış kaleler bulunur.
D
Demir işçiliğine bu kültürde rastlanmamaktadır.
E
Kentlerde yönetim merkezi, mabetler ve halk ayrı noktalarda bulunur.
Soru 5

“Kilise tanrının temsilcisidir” düşüncesini ileri süren ve önemli bir etkisi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dante
B
Platon
C
Anselme
D
Aziz Augustinos
E
Şarlman
Soru 6

Hayali bir adada yaşayan bireylerin yaşamlarını konu alan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Shakeaspeare / Romeo ve Jüliet
B
Erasmus / Deliliğe Övgü
C
Dante / ilahi Komedya
D
Thomas More / Ütopya
E
Boccacio / Decameron
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların ürettiği paranın özelliklerinden biridir?

A
Başkentleri Gordion yakınlarında üretilmiş olması
B
Şart (Paktalos) çayından çıkarılan elektronla üretilmesi
C
Üretimde Hititlerin para birimini benimsenmesi
D
Üretimde Romalıların kullandıkları paranın örnek alınması
E
Lidyalılara Friglerden geçmiş olması
Soru 8

Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan İtalyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gentile Bellini
B
V. Pietro
C
Michelangelo
D
Donizetti
E
Boccacio
Soru 9

Mantık çalışmalarıyla ünlenen ve mantığın kurucusu kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksimandros
B
Arşimet
C
Platon
D
Ciceron
E
Aristoteles
Soru 10

Kültürlenme kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir kültürün bir başka kültürü etkisi altına alarak bir evrim ve değişim süreci yaratmasıdır.
B
Farklı kültürlerin birbirlerine karşı agresif (saldırgan) tutumlarıdır.
C
Baskın kültürlerin egemen olmasıdır.
D
Egemen güçlere ve egemen kültürlere bağımlı olmaktır.
E
Gelenek ve görenekleri koruma kültürüdür.
Soru 11

Aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Platon - Sokrates’in Savunması
B
Platon - Metafizik
C
Homeros - ilyada
D
Aristo - Poetika
E
Platon - Devlet
Soru 12

Latince ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A
Roma imparatorluğu döneminde kullanılan bir dildir.
B
Vatikan’ın resmi dilidir.
C
Eski Yunanca kökenli bir dildir.
D
Avrupa düşüncesinin doğmasında olmuştur. etkili
E
İtalyanca, Fransızca gibi diller Latin içinde yer alır. dilleri
Soru 13

Pagan bir inanca sahip olan, maden, ahşap, silah, gemi işçiliğinde dönemlerine göre oldukça ileri olan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galyalılar
B
Astrogotlar
C
Vizigotlar
D
Romalılar
E
Vikingler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürün melez özelliğini ifade eder?

A
Kültürlerin birbirleriyle çatışma durumu
B
Kültürün karmaşık, anlaşılması ve analiz edilmesi mümkün olmayan özelliği
C
Afrika kültürlerinin etkisi
D
Kültürlerin birbirlerini etkileme rekabeti
E
Kültürlerin tarih boyunca birtakım etkilenmelerle ve karşılıklı alışverişlerle ortak özellikler kazanması
Soru 15

Kültürlenmenin tek yönlü bir yol izleyerek ulusal ve yerel kültürlere karşı saldırgan (agresif) bir özellik kazanmasına ne ad verilir?

A
Kültürlerarasılık
B
Kültürlenme
C
Kültürel çatışma
D
Dil kültürü
E
Kültür emperyalizmi
Soru 16

Farklı dinden, farklı dilden ve farklı düşüncelerden kültür gruplarının varlığı aşağıdaki kültür özelliklerinden hangisini açıklar?

A
Elit (seçkinci) kültürlerin özelliğini
B
Yöresel kültürlerin özelliğini
C
Kültürün değişmez kurallarını
D
Kültürün birlik içinde çokluk özelliğini
E
Popüler kültür özelliğini
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin eseridir?

A
ilyada
B
Makalat
C
Battalname
D
Divan-ı Kebir
E
Risalet-ün Nushiyye
Soru 18

Anadolu Selçuklularında bölge ve dönemlere göre farklı adlarla anılsa da üstü koni veya piramit örtüyle kapatılan türbeler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
imarethane
B
Bimarhane
C
Kümbet
D
Arasta
E
Rumi
Soru 19

Aşağıdaki İslam filozoflarından hangisinin eserleri Endülüs Emevileri döneminde Batı dillerine çevrilmiş ve Batı üzerinde etkili olmuştur?

A
Katip Çelebi
B
El Harezmi
C
Gazali
D
Farabi
E
Ömer Hayyam
Soru 20

Risalet-ün Nushiyye'nin günümüz Türkçesindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset Kitabı
B
Şiir Divanı
C
Enel Hak Düşüncesi
D
Düğün Gecesi
E
Nasihatler Kitabı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...