Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Final Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“En kötü kural, kuralsızlıktan iyidir.” anlayışı hangi kültürde geçerlidir?

A
Belirsizlikten sakınma derecesi düşük kültürde
B
Belirsizlikten sakınma derecesi yüksek kültürde
C
Güç aralığının büyük olduğu kültürde
D
Bireyci kültürde
E
Ortaklaşa davranışçı kültürde
Soru 2

Birbirine eğitim, gelir düzeyi, dünya görüşü ve yaşam biçimi açısından çok benzeyen, aynı zamanda diğerlerinden farklı oldukları bilinen bireylerin oluşturduğu, görece daha küçük gruba ne ad verilir?

A
Toplumsal sınıf
B
Toplumsal tabaka
C
Toplumsal statü
D
Toplumsal grup
E
Toplumsal yaşam
Soru 3

Birkaç haftadır birbirini görmeyen iki okul arkadaşının üniversite kantininde karşılaştıklarında konuşma biçemlerini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A
Fiziki ortam
B
Uzlaşılmış kurallar
C
Orada bulunma gerekçeleri
D
Bağlam
E
Coğrafi konum
Soru 4

Hangi düşünme biçimine sahip kültürlerin üyeleri elde ettikleri verilerle bulundukları ortamı kavramaya çalışırlar ve tek tek parçalar üzerinde düşünmezler?

A
Ötekinden Bağımsız
B
Ortamdan Bağımsız
C
Ortama Bağlı
D
Bağlama Bağlı
E
Kişiye Bağlı
Soru 5

Kültürlerarası mesafe biçemlerinden her türlü dokunmayı içeren etkileşim bölgesine ne ad verilir?

A
Gizli mesafe
B
Kişisel mesafe
C
Sosyal mesafe
D
Mesleki mesafe
E
Duygusal mesafe
Soru 6

Bernstein’a göre aşağıdakilerden hangisi konuşmada kullanılan kodlardandır?

A
Dilsel kodlar
B
İletişimsel kodlar
C
Kültürel kodlar
D
Sınırlandırılmış ve genişletilmiş kodlar
E
Anlamsal kodlar
Soru 7

Sözsüz iletişimde paradil aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A
Jest ve mimikler
B
Sesin temposu
C
Sesin tonu
D
Sesin tınısı
E
Sesin yüksekliği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim davranışlarından biri değildir?

A
Jest ve mimikler
B
Sohbet
C
Genel olarak yüz ifadesi
D
Bedensel duruş ve temas
E
Giyim ve görünüş
Soru 9

İletişimde söz kullanılmadan anlam aktarma etkinliğine ne ad verilir?

A
Dolaylı iletişim
B
Açık iletişim
C
Sözlü iletişim
D
Sözsüz iletişim
E
Doğrudan iletişim
Soru 10

Her iletişim davranışı farklı bireyler tarafından farklı tarzda, stilde kullanılır. Bütün insanlarda ortak olarak var olan bu sözlü ve sözsüz iletişim davranışına iletişimde ne ad verilir?

A
Kültürel iletişim
B
Açıklayıcı iletişim
C
iletişim biçemi
D
Analitik iletişim
E
Yönetici iletişim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bireyin yönelimiyle ilgili sözlü iletişim biçemlerinden biri değildir?

A
Kanal odaklı iletişim
B
Alıcı odaklı iletişim
C
Gönderen odaklı iletişim
D
Kültür odaklı iletişim
E
içerik odaklı iletişim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Gudykunst'un iletilerin kapsamlarına göre farklılaşan sözlü iletişim biçemlerinden biridir?

A
Doğrudan biçem
B
Kişisel biçem
C
Bağlamsal biçem
D
Kültürel biçem
E
Geniş kapsamlı biçem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası beceriklilik için farklı bağlam ve durumlarda uygun davranış biçemlerini seçebilme becerisini ifade eder ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin yaratıcı yönünü vurgular?

A
Kendini uygun bir biçimde ifade etme
B
Etkileşimi yönetme
C
ileti oluşturma ve seçme
D
Davranışsal esneklik
E
Algılama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim yeterliğini açıklamaya çalışan farklı yaklaşımlardan biri değildir?

A
Modern yaklaşım
B
Sosyal davranışçılık yaklaşımı
C
Öznel kültür yaklaşımı
D
Uluslararası birey yaklaşımı
E
Tipoloji yaklaşımı
Soru 15

Kültürel değişmenin temelinde aykırı fikirler ve davranışlar yatar. Kültürler, toplum içinde farklı fikir ve davranışların ortaya çıkması ve zamanla benimsenmesi nedeniyle sürekli olarak değişir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmeyi ve bunun sonucu olarak toplumsal değişmeyi sağlayan temel etkenlerden biridir?

A
Sözsüz iletişim
B
Fiziksel yeterlik
C
Sözlü iletişim
D
iletişim yeterliği
E
Sanat
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde uygunluğun öğelerinden biri değildir?

A
Miktar
B
ilişkinlik
C
iletişim biçemi
D
Çabukluk
E
Nitelik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası karşılaşma alanı olan turizmde kültürel özelliklerinin farkında olunması gereken altkültür öğelerinden biri değildir?

A
Dini
B
Ticari
C
Etnik
D
Cinsiyet
E
Meslek
Soru 18

Anadolu kültüründe gülümsemek memnuniyet ifadesi iken Japon kültüründe belirli bir gülümseme türü kızgınlığın işareti sayılır.Bu nedenle belirli sembolleri algılamak onları anlamlandırmak için yetmez; aynı zamanda o sembollerin kullanıldığı kültürde ne anlam taşıdığı da bilinmelidir.
Yukarıdaki açıklama hangi tür iletişim yeterliliğini ifade eder?

A
Temel yeterlik
B
Dil yeterliği
C
ilişkisel yeterlik
D
iletişim yeterliği
E
Toplumsal yeterlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kültüründe yerleşik düşüncedir?

A
iş yeri kutsaldır ve ekmek teknesi olarak adlandırılır.
B
Kıdem, liyakatin bir bileşeni değildir.
C
Çalışanın kişiliği değil yazılı kurallar önemlidir.
D
Emek, anlaşılan bedelle işverene satılır.
E
Uzun süreden beri bir iş yerinde çalışma sebebi öğrenme güçlüğüdür.
Soru 20

Kültürlerarası iletişim disiplininin temelleri aşağıdaki eğitim alanlarından hangisinde atılmıştır?

A
Turizm eğitimi
B
Sağlık eğitimi
C
Yabancı dil eğitimi
D
Felsefe eğitimi
E
Matematik eğitimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...