Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Vize Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde bireyler arasındaki güç farkı nedeniyle oluşan asimetrik ilişki aşağıdaki hangi ikili arasında bulunmaz?

A
Erkek - kadın
B
Zengin - Yoksul
C
Öğretmen - Öğrenci
D
Çalışan - işsiz
E
Çocuk - Çocuk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Geert Hofstede tarafından geliştirilen kültürel boyutlardan biri değildir?

A
Zaman yönelimi
B
Güç aralığı
C
Savunma
D
Belirsizlikten sakınma
E
Ortaklaşa Davranışçılık
Soru 3

Sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya gelmesine ne ad verilir?

A
Senaryo
B
Kodaçımı
C
Geri besleme
D
Kodlama
E
Bağlam
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi anlamayanı ve anlaşılmayanı dışlamak anlamına gelir?

A
ilgisizlik
B
Etnomerkezcilik
C
Ötekileştirme
D
Stereotip
E
Ön yargı
Soru 5

Kültürel boyutlar kuramına göre aşağıdaki kültürlerin hangisinde dayanışma yerine yarışma, takım oyunu yerine yarışa dayalı oyunlar oynama eğilimi daha yaygındır?

A
Ortaklaşa davranışçı kültürler
B
Bireyci kültürler
C
Dişil kültürler
D
Güç aralığının az olduğu kültürler
E
Belirsizlik derecesi yüksek kültürler
Soru 6

Çevreye uyum için gerekli olan bilgileri edinme sürecini ifade eden ortak insan etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddeden yararlanma
B
Oyun
C
Etkileşim
D
Toplumsal yaşam
E
Öğrenme
Soru 7

Sesli işaretlerle oluşturulmuş ve sözcükler şeklinde kullanılan kodlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ses Kodu
B
Giyim Kodu
C
Sözsüz Kod
D
Sözel Kod
E
iletişim Kodu
Soru 8

Bireylerarası ilişkilere yönelim açısından kültürlerarası farklılaşmayı, kültürlerin geniş ve dar bağlamlı olma niteliklerine dayanarak yorumlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward T. Hail
B
Geert Hofstede
C
James G. March
D
Johan P. Olsen
E
Daniel J. Levinson
Soru 9

Kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip olmayan bireylerin günlük yaşamlarında kültürlerarası durumlarla baş edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
inançlı olmak
B
Kendi kültürel kodlarından yararlanmak
C
Farklı sınıftan olmak
D
Farklı cinsiyetten olmak
E
Farklı statüye sahip olmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sabit bir süreç olması
B
Belirli bir bağlamda gerçekleşmesi
C
Bir sonuç doğurması
D
Uzlaşılmış kurallardan oluşması
E
Senaryolardan oluşması
Soru 11

Bir kültürün tercih ettiği düşünce ya da davranış kurallarına göre belirlenen davranış modeline ne ad verilir?

A
Değer
B
inanç
C
Örf
D
Gelenek
E
Norm
Soru 12

İletişime katılanlar arasındaki bireysel ilişkiler, onların sözsüz ifadeleri, fiziksel ve toplumsal ortamı da içeren bütün dolaylı mesajları ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşıt Gösterge
B
Bağlamsal Gösterge
C
Dış Gösterge
D
Anlamsal Gösterge
E
iç Gösterge
Soru 13

Yasalara kaynaklık eden norm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adet
B
Gelenek
C
Örf
D
Görenek
E
Moda
Soru 14

Bir başkasına iletmek için anlamın koda yüklenmesi işlemine ne ad verilir?

A
Kodlama
B
Anlatma
C
Kod Açma
D
Yükleme
E
Anlamlandırma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin konularından biri değildir?

A
Modernleşme
B
Algılama
C
Evrimleşme
D
Kültürleşme
E
Kültürel kimlik
Soru 16

Farklı kültürlerdeki bireylerin arasındaki belirsizlik ve kaygıyı azaltan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Entnomerkezci tutumlar
B
Ötekileştiren tutumlar
C
Ön yargılı tutumlar
D
Mesafeli ilişkiler
E
Yakın ilişkiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin işlevlerinden biri değildir?

A
Zihin ve duyguları etkilemek
B
Biyolojik gereksinimi etkilemek
C
Sosyal ilişkileri etkilemek
D
Niyeti aktarmak
E
Enformasyon aktarmak
Soru 18

Aşırı enformasyon yükünden kurtulmak için her defasında tek bir konu ile ilgili bütün enformasyonu alıp işleyen kültüre ne ad verilir?

A
Yazılı kültür
B
Altkültür
C
Geniş bağlamlı kültür
D
Dar bağlamlı kültür
E
Geleneksel kültür
Soru 19

Kültürün sözsüz bileşenlerini açıklamak ve iletişim üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla Hail tarafından geliştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göstergebilim Kuramı
B
Enformasyon Sistemleri Kuramı
C
Dilbilim Kuramı
D
Kültürel Boyutlar Kuramı
E
Etnomerkezcilik Kuramı
Soru 20

“Kuralları olan, çözümlenebilen ve araştırmacıların bireylerarası iletişimin kültürel kalıplarını kavramsal olarak ifade edebilecekleri” alana ne ad verilir?

A
Paradil
B
Kültürel karşılaşma
C
Bağlam
D
Kültür
E
iletişim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...