Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Final Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekonomik faaliyetlerle kültürel farklılıklar arasındaki bağlantı hangi ortak insan etkinliğiyle doğrudan ilgilidir?

A
Mekânı kullanma
B
Zamanı kullanma
C
iki cinsiyetlilik
D
Geçinme
E
Etkileşim
Soru 2

Bağlamsal göstergelere karşı duyarlı olan ve karşılaştıkları herhangi bir durumla ilgili daha önceden edindikleri genel enformasyona ek olarak ayrıntı sayılabilecek küçük parçalarla ilgilenen kültürün üyeleri aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

A
Geniş Bağlamlı
B
Toplumsal Bağlamlı
C
Kişisel Bağlamlı
D
Sosyal Bağlantılı
E
Dar Bağlamlı
Soru 3

Son elli yılda “kültürlerarası iletişim” disiplinine ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik büyüme
B
Üniversiteleşme
C
Turizm
D
Küreselleşme
E
Sanayileşme
Soru 4

Kolayca yayılan ve kolayca terk edilen, yaptırımı olmayan en zayıf toplumsal norm türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelenek
B
Alışkanlık
C
Moda
D
Görenek
E
Adet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Sapir-Whorf hipotezini destekleyen ifadelerden biri değildir?

A
Diller dünya görüşünde farklılıklar yaratır.
B
Fenomen dünyasındaki kategoriler doğada yoktur.
C
Dilde üretilmiş sözcüklerin nesneleri kültürde önemli yer tutar.
D
Konuşulan diller düşünceyi etkiler.
E
Bütün dilleri kapsayan evrensel bir gramer vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin işlevlerinden biri değildir?

A
Gerçek duygu ve tutumları bildirmek
B
Anlam aktarmak
C
iletişim sürecinden zamanı kaldırmak
D
Sözlü iletileri tamamlamak ve genişletmek
E
Sözlü iletilerin anlamını güçlendirmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Basil Bernstein’ın ileri sürdüğü sınırlandırılmış kodun özelliğidir?

A
Konuşmacının, mesajın taşıdığı tüm anlamı sözel koda yüklemesi
B
Konuşmacının, sözsüz kodlardan az yararlanması
C
Konuşmacının, bağlamsal göstergelerden az yararlanması
D
Konuşmacının karşılıklı bağımlılık temeline dayalı toplumsal ilişkilere ihtiyacının olmaması
E
Konuşmacının sözcük dağarcığı ve sözlü mesajlarının yapısının dar olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dar kapsamlı sözlü iletişim biçeminin özelliklerinden biridir?

A
Mesajların şiirsel dille kodlanması
B
Belirsizlikten sakınma derecesi yüksek kültürlerde tercih edilmesi
C
Mesaj kodlanırken sorunu hafif göstermeye yönelme ya da suskunluğun tercih edilmesi
D
Belirsizlikten sakınma derecesi düşük olan kültürlerde tercih edilmesi
E
Etkileşim sürecinin amacına ilişkin değilmiş gibi görünen enformasyonlara yer vermesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürün bireye yaklaşımı ile ilgili sözlü iletişim biçemidir?

A
Araçsal
B
Geniş kapsamlı
C
Dar kapsamlı
D
Duygusal
E
Bağlamsal
Soru 10

Etkili iletişimin gerçekleşmesi ile ilgili en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin iletişim sözel kodların kullanılması ile gerçekleşir.
B
Etkin iletişim niyetlenilen, amaçlanan anlamın karşı tarafta yaratılması ile gerçekleşir.
C
Etkin iletişim ana dile hakim olunması ile gerçekleşir.
D
Etkin iletişim mesajın eksiksiz kodlanması ile gerçekleşir.
E
Etkin iletişim kültürün iyi bilinmesi ile gerçekleşir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi paradil öğesidir?

A
Konuşanların birbirine mesafesi
B
Konuşmacının seçtiği sözcükler
C
Konuşanların birbirine bakış biçemi
D
Sesin tonu
E
Sözcüğün yan anlamı
Soru 12

Döngüsel zaman algısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Zaman kazanılır, kaybedilir ve biriktirilir.
B
Bugünü gelecekte yaşamak mümkün değildir.
C
Bir iş bugün yapılmadıysa yarın yapılır, bir şey değişmez.
D
Zaman dilimler halinde bölünebilir ve kullanılabilir.
E
insan yaşamında deneyimin hiçbir anlamı ve gereği yoktur.
Soru 13

Turistin bir ülke hakkındaki imajı aşağıdakilerden hangisinin izleniminden etkilenmez?

A
Seyahat edilen ülkede konuşulan resmi dil
B
Seyahat edilen ülkede karşılaşılan insanlar
C
Seyahat edilen ülkenin yemek kültürü
D
Seyahat edilen ülkenin turistik tesislerinde mekân tasarımı
E
Turistin kendi ülkesinde seyahat ettiği ülke hakkında edindiği enformasyon
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim sürecinde öz saygısı yüksek olan bireyin davranış özelliklerinden biri değildir?

A
Başkalarından daha çok kabul görmesi
B
Başkaları hakkında daha olumlu düşünmesi
C
Başkalarına kendinden daha fazla değer vermesi
D
Başkaları tarafından izlendiğinde daha etkin olması
E
Başkalarının olumsuz yorumlarına karşı kendini koruması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin kullanım alanlarından biri değildir?

A
Muhasebe
B
Turizm
C
Sağlık
D
Eğitim
E
Hukuk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim yeterliğinin davranışsal bileşeninin temel öğelerinden biri değildir?

A
iletişim sürecinde karşısındakine saygı göstermek
B
Belirsizliğe karşı toleranslı olmak
C
Etnomerkezci olmak
D
Esnek olmak
E
Dil ve genel olarak iletişim becerilerini kullanmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yönetim ve kültürlerarası iletişimin konusu değildir?

A
Çalışma düzeni ve iş verimliliğini aksatan problemler
B
işletim sistemleri farklı öğrencilerin kültürden kaynaklı öğrenme zorlukları
C
Mahalle muhtarlarının göçmen ailelerle iletişim sorunları
D
Siyasi liderlerin altkültürlerle iletişim sorunları
E
Çok uluslu gıda sektöründe üretim ve pazarlama sorunları
Soru 18

Bilişsel kapasitenin yetenekten önce geldiği kültürlerarası iletişim yeterliği türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel yeterlik
B
Bireylerarası yeterlik
C
Kavrama yeterliği
D
Dil yeterliği
E
Toplumsal yeterlik
Soru 19

Batı kültürü mensuplarının iş yeri düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisini yanlıştır?

A
Aynı iş yerinde uzun süre çalışan öğrenme güçlüğü çekiyordur.
B
iş yeri ekmek teknesidir, kutsaldır.
C
iş yeri emeğin paraya çevrildiği yerdir.
D
Kıdem iş hayatında önemli değildir.
E
Tarafların kişiliği değil, yazılı kurallar önemlidir.
Soru 20

Bireyin birden fazla kültürün üyesi olması durumunda, bu kültürlerin mensuplarıyla iletişim sorunu yasamadığı kültürlerarası iletişim yeterliği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel kültür yaklaşımı
B
Sosyal davranışçılık yaklaşımı
C
Tipoloji yaklaşımı
D
Uluslararası birey yaklaşımı
E
Çok kültürlü birey yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...