Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kültürün tercih ettiği düşünce ya da davranış kurallarına göre belirlenen davranış modeline ne ad verilir?

A
Gelenek
B
Değer
C
inanç
D
Norm
E
Örf
Soru 2

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmesi, barınması ve örtünmesi hangi ortak insan etkinliğidir?

A
Etkileşim
B
Geçinme
C
Toplumsal yaşam
D
iki cinsiyetlilik
E
Zamanı kullanma
Soru 3

Sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya gelmesine ne ad verilir?

A
Senaryo
B
Kodlama
C
Bağlam
D
Geri besleme
E
Kodaçımı
Soru 4

Sesli işaretlerle oluşturulmuş ve sözcükler şeklinde kullanılan kodlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim Kodu
B
Giyim Kodu
C
Sözel Kod
D
Ses Kodu
E
Sözsüz Kod
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Basil Bernstein’ın ileri sürdüğü sınırlandırılmış kodun özelliğidir?

A
Konuşmacının sözcük dağarcığı ve sözlü mesajlarının yapısının dar olması
B
Konuşmacının, mesajın taşıdığı tüm anlamı sözel koda yüklemesi
C
Konuşmacının, sözsüz kodlardan az yararlanması
D
Konuşmacının, bağlamsal göstergelerden az yararlanması
E
Konuşmacının karşılıklı bağımlılık temeline dayalı toplumsal ilişkilere ihtiyacının olmaması
Soru 6

Bir sözcüğe ya da isme eklenen duygusal ya da coşkusal çağrışımlara bağlanan ikinci anlam düzeyine ne ad verilir?

A
Düzanlam
B
Yananlam
C
Geniş kapsamlı anlam
D
Öz biçem
E
Dar kapsamlı biçem
Soru 7

İletişimde söz kullanılmadan anlam aktarma etkinliğine ne ad verilir?

A
Doğrudan iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Açık iletişim
D
Dolaylı iletişim
E
Sözsüz iletişim
Soru 8

Kültürlerarası mesafe biçemlerinden her türlü dokunmayı içeren etkileşim bölgesine ne ad verilir?

A
Kişisel mesafe
B
Mesleki mesafe
C
Sosyal mesafe
D
Gizli mesafe
E
Duygusal mesafe
Soru 9

Mekân ve kültür ilişkisini anlatan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişisel alan bütün kültürlerde aynıdır.
B
Makam odaları doğu kültürlerinde görkemlidir.
C
Makam odaları batı kültürlerinde sade ve işlevseldir.
D
Japon kültüründe nesnelerin aralarındaki mesafe kapladığı hacimden çok anlamlıdır.
E
Amerikalı, kapıyı gizlilik ya da yaklaşılabilirliğin göstergesi sayar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi paradil öğesidir?

A
Konuşanların birbirine bakış biçemi
B
Sözcüğün yan anlamı
C
Konuşanların birbirine mesafesi
D
Sesin tonu
E
Konuşmacının seçtiği sözcükler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kültürün bireye yaklaşımı ile ilgili sözlü iletişim biçemidir?

A
Dar kapsamlı
B
Duygusal
C
Bağlamsal
D
Geniş kapsamlı
E
Araçsal
Soru 12

Her iletişim davranışı farklı bireyler tarafından farklı tarzda, stilde kullanılır. Bütün insanlarda ortak olarak var olan bu sözlü ve sözsüz iletişim davranışına iletişimde ne ad verilir?

A
Analitik iletişim
B
Kültürel iletişim
C
Yönetici iletişim
D
Açıklayıcı iletişim
E
iletişim biçemi
Soru 13

Kültürlerarası iletişim disiplininin temelleri aşağıdaki eğitim alanlarından hangisinde atılmıştır?

A
Turizm eğitimi
B
Sağlık eğitimi
C
Yabancı dil eğitimi
D
Felsefe eğitimi
E
Matematik eğitimi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim sürecinde öz saygısı yüksek olan bireyin davranış özelliklerinden biri değildir?

A
Başkalarının olumsuz yorumlarına karşı kendini koruması
B
Başkaları hakkında daha olumlu düşünmesi
C
Başkalarından daha çok kabul görmesi
D
Başkaları tarafından izlendiğinde daha etkin olması
E
Başkalarına kendinden daha fazla değer vermesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası beceriklilik için farklı bağlam ve durumlarda uygun davranış biçemlerini seçebilme becerisini ifade eder ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin yaratıcı yönünü vurgular?

A
Algılama
B
ileti oluşturma ve seçme
C
Davranışsal esneklik
D
Kendini uygun bir biçimde ifade etme
E
Etkileşimi yönetme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası karşılaşma alanı olan turizmde kültürel özelliklerin farkında olunması gereken altkültür öğelerinden biri değildir?

A
Ticaret
B
Cinsiyet
C
Meslek
D
Etnik
E
Dini
Soru 17

Bilişsel kapasitenin yetenekten önce geldiği kültürlerarası iletişim yeterliği türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavrama yeterliği
B
Toplumsal yeterlik
C
Bireylerarası yeterlik
D
Dil yeterliği
E
Temel yeterlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin kullanım alanlarından biri değildir?

A
Muhasebe
B
Turizm
C
Sağlık
D
Eğitim
E
Hukuk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kültüründe yerleşik düşüncedir?

A
Uzun süreden beri bir iş yerinde çalışma sebebi öğrenme güçlüğüdür.
B
iş yeri kutsaldır ve ekmek teknesi olarak adlandırılır.
C
Emek, anlaşılan bedelle işverene satılır.
D
Çalışanın kişiliği değil yazılı kurallar önemlidir.
E
Kıdem, liyakatin bir bileşeni değildir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde uygunluğun öğelerinden biri değildir?

A
Miktar
B
Nitelik
C
ilişkinlik
D
Çabukluk
E
iletişim biçemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...