Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplum ve topluluk kavramlarını birbirinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak Amaç
B
Kural
C
Kurum
D
Uzlaşma
E
Sayı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi etnomerkezci bir düşünme tarzı değildir?

A
Kendi kültürünü ve farklı kültürü tarafsız kıyaslama
B
Kendi kültürünü farklı kültürden üstün tutma
C
Kendi kültürünü diğer kültüre kıyasla normal değerlendirme
D
Farklı kültüre karşı sakınma mesafesi koyma
E
Farklı kültürü kendi kültürünün merkezinden bakarak değerlendirme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime bir örnektir?

A
Anlatmak
B
Yazmak
C
Söylemek
D
Konuşmak
E
Göstermek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin sembol fonksiyonu ile ilişkili değildir?

A
Nesne
B
Ses
C
Yaş
D
Temas
E
Hareket
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yükselen bir değerdir?

A
Bayrak
B
Organ bağışı
C
Vatan
D
Aile
E
Namus
Soru 6

“İletişim süreci gerçekleşirken içinde bulunulan fiziki ortamı, zamanı ve sosyal ilişkiler ağını” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ileti
B
Mesaj
C
Kanal
D
Bağlam
E
Kod
Soru 7

İnsanlar, kültürler ve toplumlar hakkındaki basmakalıp fikirlere ne ad verilir?

A
Stereotip
B
Ötekileştirme
C
Yabancılaşma
D
Ön yargı
E
Etnomerkezcilik
Soru 8

Kültürlerarası kavramını ilk ortaya koyan ve tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruy Gonzales de Clavijo
B
Fred L.Strodtbeck
C
Ruth Benedict
D
Edward T. Hail
E
Evliya Çelebi
Soru 9

Geert Hofstede uluslar arası bir şirketin farklı kültürlere mensup çalışanlarının değer yönelimlerini araştırarak ________ kuramını geliştirmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
enformasyon sistemler
B
değer yönelimi
C
kültürel boyutlar
D
görecelik
E
kültür
Soru 10

Aşağıdaki normlardan hangisine aykırı davranan bireyler toplum tarafından dışlanırlar?

A
Örf
B
Alışkanlık
C
Görenek
D
Adet
E
Moda
Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisi güç aralığının büyük olduğu kültürlerde görülmez?

A
Kadının bireysel ihtiyaçlarını giderirken eşinden izin alması
B
Çocuğun aile büyüklerine koşulsuz itaat etmesi
C
Erkek çocuğun kız kardeşlerine iş buyurması
D
Kız çocuğunun annesini rol model alması
E
Çocuğun katılmadığı fikirlere itiraz etmesi
Soru 12

Anlamın koda yüklenmesi için duyu organlarının enformasyonları alıp işlemesi gerekir.
Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi her enformasyonun islenmemesinin nedenlerinden biridir?

A
Kodlama
B
Algı süzgeci
C
Enformasyon kirliliği
D
Bağlam
E
Uyaranın yokluğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğu kültürlerinin bilişsel davranış kalıplarından biri değildir?

A
Bütüncül
B
Tamamlayıcı
C
ilişkisel
D
Analitik
E
Sezgisel
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamlı kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Çok miktarda tamamlanmamış bilgiye sahip olunması
B
iletişim sürecinde sözsüz sembollerden yaygın olarak yararlanması
C
iletişim sürecinde iletilerin az miktarda enformasyon içermesi
D
“Leb demeden leblebinin” anlaşılması
E
iletişim sürecinde ayrıntılı enformasyon içeren ileti gönderilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi monokronik kültürlerde görülmez?

A
Zamanı tasarruf etme
B
Etkinliklerin ne kadar sürede tamamlanabileceğini hesaplama
C
Beklenmedik durumlara yüksek uyum sağlama becerisi
D
Planlamaya uzun zaman ayırma
E
Zaman dilimlerini tek bir etkinlik için kullanma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi giyim kodlarının anlamında doğrudan etkili olmaz?

A
Fiyat
B
Cinsiyet
C
Statü
D
Yaş
E
Mekan
Soru 17

Bir insanı severken birden nefret etmek aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Algılanan insanın değişmesi
B
Algının değişmesi
C
Kültürün değişmesi
D
Kodlamanın değişmesi
E
Gerçeklerden uzaklaşılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültürel boyutlar kuramının belirlediği temel sorunlardan biri değildir?

A
Birey ile grup arasındaki ilişkiler
B
Otorite ile ilişkiler
C
Bilinmeyen karşısında tutum
D
Erkek ya da kadın olarak dünyaya gelmenin toplumsal etkileri
E
Maddeden yararlanma
Soru 19

“ ________ altkültürlerde yüz yüze iletişimde elde edilen enformasyon medya dolayımlı enformasyondan daha üstün tutulur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sanayileşmiş
B
Çağdaş
C
Kentsel
D
Kırsal
E
Urban
Soru 20

Kültürün sözsüz bileşenlerini açıklamak ve iletişim üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla geliştirilen kurama ________ sistemleri kuramı denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
davranış
B
enformasyon
C
iletişim
D
kültür
E
sosyal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...