Küresel Pazarlama 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Küresel Pazarlama 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası pazarlama yönelimlerinden biri olan etnosentrik (ethnocentric) yönelimin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge odaklılık
B
Dünya odaklılık
C
Müşteri odaklılık
D
Kendine odaklılık
E
Çok odaklılık
Soru 2

Malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışına ne ad verilir?

A
Küreselleşme
B
Daralma
C
içselleşme
D
Ulusallaşma
E
Yerelleşme
Soru 3

1995 yılında Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) yerini alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNICEF
B
BM
C
WTO
D
Dünya Bankası
E
IMF
Soru 4

Ticaret blokları içinde en basit olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak Pazar
B
Serbest Ticaret Anlaşması
C
Gümrük Birliği
D
Ekonomik Birlik
E
Politik Birlik
Soru 5

I. Döviz kontrolleri
II. ithalat kısıtlamaları
III. Millileştirme
IV. Vergi kontrolleri
Yukarıdakilerden hangileri politik riski oluşturan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6

I. Hükümet
II. Müşteriler
III. Çalışanlar
IV. Yerel halk
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin ilişkileri sayesinde politik riskini etkileyebileceği taraflardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

I. Teknoloji tabanlı birleşmeler
II. Üretim tabanlı birleşmeler
III. Dağıtım tabanlı birleşmeler
Yukarıdakilerden hangileri stratejik birleşme türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Montaj operasyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu stratejiyi tercih etmek için parça ve girdilerin taşıma maliyetlerinin, nihai mamulün taşıma giderlerine göre daha yüksek olması gerekir.
B
Montaj, ana şirketin yurt dışında kendi tesisini kurmasının yanı sıra oradaki yerel bir şirkete lisans verilmesi yoluyla da gerçekleştirilebilir.
C
Lisans verilmesi halinde, yurt dışında doğrudan yatırım yapma zorunluluğu ortadan kalkabilmektedir.
D
Firmanın hedef dış pazarın gereksinimlerine daha hızlı ve kolay cevap verebilmesini sağlar.
E
Düşük taşıma maliyeti sağlar.
Soru 9

I. Ürünün kendisi
II. Tespit edilen fiyat
III. Reklam
IV. Satış ve teşvik kampanyaları
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanabileceği temel araçlardandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Ürünün ticarete konu olacak şekilde değerinin serbestçe belirlenmesine ve fırsat eşitliğinin oluşturulmasına ne ad verilir?

A
Taklit
B
Ticarileştirme
C
Analiz
D
Denetim
E
Kontrol
Soru 11

Bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ortaya konan bulgular aracılığıyla mevcut ürünleri, sistemleri ve toplumsal hizmetleri nicel ve nitelik olarak geliştirerek toplumsal faydaya dönüştürme sürecine ne ad verilir?

A
Lojistik
B
Forward
C
Factoring
D
inovasyon
E
Leasing
Soru 12

İşletmelerin satışları ve kârlılığı üzerinde en doğrudan etkiye sahip olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler
B
Dağıtım
C
Fiyat (fiyatlama)
D
ithalat
E
Tutundurma
Soru 13

Bir ürünün, işletme tarafından dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılmasına ne ad verilir?

A
Damping
B
Lokavt
C
Leasing
D
Kota
E
Ambargo
Soru 14

İşletmelerin dış pazarlarda kısa vadede mümkün olan en yüksek kârı elde etmek amacıyla mümkün olan en yüksek fiyatı uyguladıkları fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam maliyete dayalı fiyatlama
B
Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
C
Pazarın kaymağını almaya yönelik fiyatlama
D
Transfer fiyatlaması
E
Marjinal maliyete dayalı fiyatlama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi aracıların bağlılığının sağlanması ve motive edilmesi için kullanılabilecek araçlardan biri değildir?

A
Maliyet aktarımı
B
Finansal ödüller
C
işletmenin desteği
D
Kurumsal bağlar
E
Psikolojik ödüller
Soru 16

Bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısına ne ad verilir?

A
Duyurum
B
Kanal uzunluğu
C
Halkla ilişkiler hizmetleri
D
Forfaiting
E
Leasing
Soru 17

I. Dünyanın her yanından alışveriş yapmak isteyen sanal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak dil düzenlemeleri yapılması gerekliliği
II. Sanal ortamda satın alınan ürünlerin farklı ülke pazarlarındaki müşterilere ulaştırılabilmesi için yerel teslimat bağlantıları kurulması gerekliliği
III. Dünyanın çeşitli bölgelerinde depolama tesisleri kurulması gerekliliği
IV. Yerel para birimleri üzerinden ödeme kabul eden güvenli ödeme bağlantıları geliştirilmesi gerekliliği
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası pazarlar söz konusu olduğunda internetin aracı olarak rolünü ve genel olarak e-ticaret uygulamalarını karmaşıklaştıran koşullardandır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel reklamlardaki yaratıcılığın önündeki kısıtlamalardan biri değildir?

A
Kültürel farklılıklar
B
Dil farklılıkları
C
Rakip firmalarda çalışan yönetici sayısı
D
Medya sınırlamaları
E
Yasal kısıtlamalar
Soru 19

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan tanıtım faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Patentleme
B
Lojistik
C
Lisanslama
D
Reklam
E
Markalama
Soru 20

2010 yılı verilerine göre; küresel reklam harcamaları içinde en büyük payı aşağıdaki sektörlerden hangisi almıştır?

A
Perakendecilik
B
Gıda, içecek, kişisel bakım ve sağlık
C
Medya ve telekomünikasyon
D
Otomotiv
E
Finansal hizmetler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...