Küresel Pazarlama 2016-2017 Final Sınavı

Küresel Pazarlama 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran koşullardan biri değildir?

A
Demografik ve sosyo-kültürel çevredeki değişimler (yenilikler)
B
Merkeziyetçi politik yapıların güçlenmesi
C
Ekonomik çevredeki değişimler (yenilikler)
D
Teknolojik çevredeki değişimler (yenilikler)
E
Yasal ve politik çevredeki değişimler (yenilikler)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kaynakların tahsisi açısından sınıflandırılan ekonomik sistemlerden biri değildir?

A
Sosyalist ekonomiler
B
Durağan ekonomiler
C
Kapitalist ekonomiler
D
Pazar ekonomileri
E
Karma ekonomiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Dinamik olması
B
Kuşaktan kuşağa aktarılamaması
C
Öğrenilebilir olması
D
Adapte edilebilir olması
E
Paylaşılabilir olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden biri değildir?

A
Lisans anlaşmaları
B
Franchising
C
Ortak girişim
D
Montaj operasyonları
E
Sözleşmeli üretim
Soru 5

İşletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasına ne ad verilir?

A
Hedef pazar seçimi
B
Ürün konumlandırma
C
Fiyat analizi
D
Lojistik
E
Fayda analizi
Soru 6

Yerel pazarında ulaşım aracı olarak kullanılan elektrikli bisikletin dış pazarda bir eğlence aracı olarak pazarlanması hangi ürün-hizmet stratejisinin kullanıldığını gösterir?

A
Farklı ürün - aynı mesaj
B
Uyarlanmış ürün - aynı mesaj
C
Aynı ürün - aynı mesaj
D
Aynı ürün - farklı mesaj
E
Farklı ürün - farklı mesaj
Soru 7

I. Pazar araştırmaları
II. Ürün yeniliği
III. Süreç yeniliği
IV. Ticarileştirme
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası pazarlardaki yeni ürün yaratma stretejisindeki unsurlardandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I,II ve III
E
I,II, III ve IV
Soru 8

Kurumsal yönetim aktivitelerinin geçmişinde benzeri olmayan yeniliklerin zaman içindeki durumunu ve niteliğini ifade eden farklılıklara ne ad verilir?

A
Yenilik yönetimi
B
Patentleme
C
Yerelleştirme
D
Markalama
E
Ticarileştirme
Soru 9

Rakipleri pazardan uzak tutacak kadar düşük fiyat belirlemeyi amaçlayan fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyete dayalı fiyatlama
B
Transfer fiyatlaması
C
Tedbir amaçlı fiyatlama
D
Pazarın kaymağını almaya yönelik fiyatlama
E
Kalanlı fiyatlama
Soru 10

Uluslararası pazarlarda fiyat tabanını aşağıdaki faktörlerden hangisi belirler?

A
Maliyetler
B
Ekolojik koşullar
C
Reklamla ilgili unsurlar
D
Factoringle ilgili koşullar
E
Kişisel satışla ilgili unsurlar
Soru 11

Gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Tutundurma
B
Lojistik
C
Fiyat
D
Reklam
E
Kişisel satış
Soru 12

I. Enflasyon
II. Nakliye maliyetleri
III. Para birimi değişimleri
IV. Döviz kuru dalgalanmaları
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası pazarlardaki fiyatın yükselmesine neden olan faktörlerdendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Her bir dış pazarda ürünleri talep edilen tüm pazar bölümlerine ya da bölgelere ulaştırarak olabilecek en yüksek satış hacmini yakalamak ve makul düzeyde bir pazar payı elde etmek ile ilişkilendirilen dağıtım kanalı tasarımı faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri özellikleri
B
Maliyet
C
Kapsam
D
Rekabet
E
Kültür
Soru 14

Ev temizlik ürünleri ve çamaşır deterjanı üreten bir işletmenin, dış pazarlara açılma kararı verdiğinde aşağıdaki dağıtım politikalarından hangisini tercih etmesi daha doğru olur?

A
Yoğun dağıtım politikasını
B
Seçimli dağıtım politikasını
C
Sınırlı dağıtım politikasını
D
Niş pazarlara dağıtım politikasını
E
Stabil dağıtım politikasını
Soru 15

I. Finansal ödüller
II. Psikolojik ödüller
III. işletmenin desteği
IV. Kurumsal bağlar
Yukarıdakilerden hangileri aracıları motive etmek için kullanılabilecek yöntemlerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yerel pazardaki aracılardan biridir?

A
ithalat mümessilleri
B
Dağıtımcılar
C
Bayiler
D
Üretici işletmenin kendi perakende mağazaları
E
Dış pazardaki simsarlar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda satış tutundurma faaliyetlerinin sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Nüfusun büyük kesimlerinin kırsal alanlarda yaşadığı ülkelerde etkili olması
B
ilk kez karşılaşılan bir ürünü risk almadan deneme imkânı sağlaması
C
Medyaya sınırlı erişim olan ülke pazarlarında etkili sonuçlar doğurması
D
işletmelere maliyet artışı sağlaması
E
Tüketicilere somut bir getiri sağlaması
Soru 18

İşletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılan pazarlama iletişimi aracına ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Markalama
C
Lojistik
D
Patentleme
E
Lisanslama
Soru 19

Kodlanmış mesajı planlanan alıcılara ulaştıracak reklam mecrası ve/veya satış gücüne ne ad verilir?

A
Gürültü
B
Kültür
C
Bilgi kaynağı
D
Mesaj kanalı
E
Geri bildirim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda kişisel satış ve satış yönetimini etkileyen teknolojik faktörlerden biridir?

A
Doğrudan pazarlama uygulamaların önem kazanması
B
Pazarların gittikçe daha fazla parçalanması
C
Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının benimsenmesi
D
Pazarların küresel pazarlar haline gelmesi
E
Sanal satış ofislerinin kurulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...