Küresel Pazarlama 2016-2017 Vize Sınavı

Küresel Pazarlama 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünyanın tek bir pazar olarak görüldüğü, anavatan ve ev sahibi ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklara odaklanıldığı uluslararası pazarlama yönelimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge odaklılık
B
Kendine odaklılık
C
Mikro odaklılık
D
Dünya odaklılık
E
Çok odaklılık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çok odaklı uluslararası pazarlama yöneliminin özelliklerinden biridir?

A
Yerel müşterilerin öncelikli olması
B
Her ev sahibi ülkenin kendine özgü olarak ele alınması
C
Küresel pazarı bölgelere ayırması
D
Dünyayı tek bir pazar olarak görmesi
E
Anavatan odaklı olması
Soru 3

I. Teknolojik çevredeki değişim
II. Ekonomik çevredeki değişim
III. Yasal ve politik çevredeki değişim
Yukarıdakilerden hangileri küresel pazarlamanın gelişiminde etkili olan (küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerdendir) unsurlardandır?

A
Yalnız!
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Küresel pazarlamada mevcut kuşağın gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye düşürmeden kendi ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ekonomik canlılık, adalet, sosyal uyum, çevrenin korunması ve kaynakların yönetimini konu alan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürdürülebilir kalkınma
B
Şirket sahipliklerinin değişmesi
C
Eski teknolojilerin kullanımı
D
Geleneksel standardizasyon
E
Şeffaf olmayan yönetim
Soru 5

I. Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olması
II. Sistematik hale gelmesi
III. Sorunun üzerinden belli bir zaman geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olması
IV. Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olması
Yukarıdakilerden hangileri pazara giriş engellerinin niteliklerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6

Bir ülkenin uluslararası finansal işlemlerinin kaydını tutan hesaplar sistemine ne ad verilir?

A
Satış gücü
B
Pazar demografiği
C
Ödemeler dengesi
D
Gayrisafi milli hasıla
E
Döviz kurları
Soru 7

Bir ülkenin sahip olduğu iletişim olanakları pazar demografiğinin alt unsurlarının hangisiyle ilgilidir?

A
Döviz kurlarıyla
B
Altyapısıyla
C
Nüfusla
D
iklimle
E
Tüketim modelleriyle
Soru 8

Bir ülkenin parasının değerini düşürmesi işlemine ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Leasing
C
Enflasyon
D
Revalüasyon
E
Factoring
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi korumacılık hareketlerinin gerekçelerinden biri değildir?

A
Paranın yurt dışında serbest dolaşımının sağlanması
B
Sermaye birikiminin teşvik edilmesi
C
Doğal kaynakların korunması
D
işsizliğin azaltılması
E
istihdam düzeyinin sürdürülmesi
Soru 10

I. Uluslararası parasal iş birliğini geliştirmek
II. Döviz kuru istikrarını sağlamak
III. Uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde gelişimini sağlamak
IV. Ödemeler dengesi zorlukları yaşayan üyelerine genel kaynaklarının geçici olarak kullanımını sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri Uluslararası Para Fonu'nun (IMF'nin) hedeflerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Kişilerin risk alma derecesi ile ilgili olan Hofstede Ulusal Kültür Boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirsizlikten kaçınma
B
Bireysellik - kollektivizm
C
Kısa ve uzun vadeye dönüklük
D
Erillik-dişilik
E
Güç uzaklığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi totaliter rejimin hâkim olduğu ülkelerden biridir?

A
Avustralya
B
Kuzey Kore
C
Yeni Zelanda
D
ABD
E
Kanada
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi politik risk analiz yöntemlerinden biri değildir?

A
Kantitatif yöntemler
B
Delphi tekniği
C
Bölge turu
D
Dewey tekniği
E
Entegre analiz
Soru 14

Bir ülkeye ilişkin bir ya da daha fazla üründe ticaret yasağı uygulanmasına ne ad verilir?

A
Yerelleştirme
B
Millileştirme
C
Ambargo
D
Transfer riski
E
El koyma
Soru 15

Düşük kontekst (bağlantılı) kültürlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ima kültürüdür.
B
Zaman bilinci, doğrusal ve kesindir.
C
Müzakere, uzun sürelidir ve taraflar birbirini tartar.
D
Yemek yeme, sosyal bir olaydır.
E
Kişinin sözü, kişiyi bağlar.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aday ülkeler arasındaki hedef pazar seçimi sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Ön eleme
B
Ülke seçimi
C
Detaylı eleme
D
Levitt analizinin yapılması
E
Aday ülkelerin belirlenmesi
Soru 17

Sınırlı taahhüt, düşük risk, esneklik gibi avantajlara sahip ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çapraz doğrudan yabancı yatırım
B
Dikey doğrudan yabancı yatırım
C
Dolaylı ihracat
D
Yatay doğrudan yabancı yatırım
E
Doğrudan ihracat
Soru 18

Lisans alan şirketin, lisans verene ödediği bedele ne ad verilir?

A
Franchisor
B
Franchisee
C
Amortisman
D
Royalti
E
Marka
Soru 19

I. Merkezi satın alma
II. iletişim
III. iş yardımı
Yukarıdakilerden hangileri franchising verenin franchise alana sağladığı desteklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

I. Dikey satın alma
II. Yatay satın alma
III. Ortak merkezli satın alma
IV. Şirket topluluğu
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası birleşme ve satın alma türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...