Küresel Pazarlama 2017-2018 Final Sınavı

Küresel Pazarlama 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Faaliyet gösterilen her pazarın tek ve kendine özgü olarak ele alındığı, pazarı ve tüketici ihtiyaçlarını anlamak için sistematik pazarlama araştırmalarının yapıldığı uluslararası pazarlama yönelimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendine odaklı yönelim
B
Çok odaklı yönelim
C
Bölge odaklı yönelim
D
Üretici odaklı yönelim
E
Dünya odaklı yönelim
Soru 2

Aile geliri arttıkça yiyeceğe harcanan para miktarının azalacağını, ev ve evi idame ettirecek harcamaların kabaca sabit kaldığını; buna karşılık, diğer mal ve hizmetlere yapılan harcamaların arttığını savunan tüketim modeli teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Say Yasası
B
Maslovv’un ihtiyaç Hiyerarşisi
C
Adam Smith Görünmez El Teorisi
D
Havvthorne Araştırmaları
E
Engel Kanunu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’nin belirlediği ulusal kültür boyutlarından biri değildir?

A
Erillik-dişilik
B
Gelir dağılımı
C
Bireysellik - kollektivizm
D
Güç uzaklığı
E
Belirsizlikten kaçınma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pazar potansiyeli göstergelerinden olan ekonomik faktörlerden biri değildir?

A
Yatırım oranı
B
Gelir dağılımı
C
Büyüme oranı
D
Nüfus yoğunluğu
E
Gayrisafi milli hasıla
Soru 5

İhracatçının yabancı pazarlara girebilmek için veya dış çevre etmenleri zorunlu kıldığı için ürün üzerinde yapmak zorunda olduğu değişiklere ne ad verilir?

A
Zorunlu uyumlaştırma
B
Factoring
C
Leasing
D
Forward
E
Franchising
Soru 6

Küresel markalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genelde küresel markalarda şirket ismi ile marka ismi aynıdır.
B
Küresel markalar, kendi iç pazarlarında güçlüdürler.
C
Küresel markaların satışları bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılmamıştır, bölgeler arasında aşırı bir satış farklılaşması vardır.
D
Küresel markalar, çok fazla kategori arasında dağılmak yerine bir kategoriye odaklanmaktadırlar.
E
Küresel markalar, doğdukları ülkelerdeki değerleri yansıtmaktadırlar.
Soru 7

Bir ürünün tüketicinin gözünde istenilen imaja göre ayarlanmasına ne ad verilir?

A
Lisanslama
B
Patentleme
C
Ürün konumlandırma
D
Markalama
E
Leasing
Soru 8

Yönetim uygulama, süreç, yapı veya tekniklerini, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak yeni bir durumda gerçekleştirme ve yerine getirme çalışmalarına ne ad verilir?

A
Ürün yeniliği
B
Lojistik gelişim
C
Fiyat yeniliği
D
Tutundurma
E
Yenilik yönetimi
Soru 9

Bir ürünün dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna ne ad verilir?

A
Tarife
B
Tedbir
C
Kota
D
Damping
E
Caydırma
Soru 10

Alıcıların üründen elde ettiklerine inandıkları fayda ya da değer, aşağıdakilerden hangisini belirler?

A
Fiyat tavanını
B
Fiyat tabanını
C
Marjinal faydayı
D
Pareto optimumunu
E
Fırsat maliyetini
Soru 11

Ürünlerin aynı kurumsal çatı altında, bölümden bölüme ya da bir birimden dış satış kuruluşuna ulusal sınırlar arasında aktarılmasında kullanılan fiyatlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tedbir amaçlı fiyatlama
B
Pazarın kaymağını alma
C
Maliyete dayalı fiyatlama
D
Transfer fiyatlaması
E
Rekabetçi fiyatlama
Soru 12

Pazarın ödeyebileceği en yüksek fiyat ile pazara girip, ardından zaman içinde belirli bir hızla maliyete dayalı fiyatlamaya doğru geçişi içeren fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transfer fiyatlama
B
Talep eğrisinde hareket etmeye yönelik fiyatlama
C
Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
D
Psikolojik fiyatlama
E
Tedbir amaçlı fiyatlama
Soru 13

Ürünlerinin dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ürünlerinin imajını yükseltmek, ürünleriyle ilişkili hizmetlerin kalitesini artırmak, dağıtım maliyetlerini azaltmak gibi amaçlar güden bir işletme aşağıdaki dağıtım politikalarından hangisini tercih etmelidir?

A
Sınırlı dağıtım politikasını
B
Çoklu dağıtım politikasını
C
Çekme politikasını
D
Yoğun dağıtım politikasını
E
itme politikasını
Soru 14

I. Anlaşma
II. Risk alma
III. Finansman
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası dağıtım kanallarındaki aracıların gerçekleştirdiği işlevler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dağıtım kanallarının yapısını belirleyen ölçütlerden biri değildir?

A
Perakendecilik kalıpları
B
Maliyetler ve kâr marjları
C
Stok tutma
D
Markalama süreci
E
Giriş engeli olan kanallar
Soru 16

I. Ticaret şirketleri
II. ihracat şirketleri
III. Yerel simsarlar
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası dağıtım kanallarını oluşturan yerel pazardaki aracılar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Uluslararası pazarlarda kişisel satış ve satış yönetimini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi kapsam bakımından diğerlerinden ayrılır?

A
Pazarların gittikçe daha fazla parçalanması
B
Ulaştırma araçlarında hızlı gelişmelerin yaşanması
C
iletişim araçlarında hızlı gelişmelerin yaşanması
D
Sanal satış ofislerinin kurulması
E
Satış gücü otomasyon sistemlerinin gelişme göstermesi
Soru 18

Uluslararası iletişim sürecinde ürün mesajı iletmeyi planlayan uluslararası işletmeye ne ad verilir?

A
Kodlama
B
Bilgi kaynağı
C
Kod açma
D
Gürültü
E
Geri bildirim
Soru 19

İndirim kuponları, numuneler, hediyeler, yarışmalar, gösteriler, lezzet testleri, satış noktası materyalleri, indirimler ve hediye çekleri gibi uygulamalar aşağıdaki pazarlama iletişimi faaliyetlerinin hangisi kapsamında yer alır?

A
Patentleme
B
Sponsorluk
C
Satış tutundurma
D
Lobicilik
E
Halkla ilişkiler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi küresel reklamlarda yaratıcılığın önünü kesen kısıtlamalardan biri değildir?

A
Dil farklılıkları
B
Yasal kısıtlamalar
C
Kreatif düşünce
D
Medya sınırlamaları
E
Kültürel farklılıklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...