Küresel Pazarlama 2018-2019 Final Sınavı

Küresel Pazarlama 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ölçek ekonomilerinin yaratacağı düşük üretim maliyetleri neticesinde avantaj sağlayan ve küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliğinin daha hızlı artmasını sağlayan ve geocentric olarak da adlandırılan uluslararası pazarlama yönelimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge odaklı yönelim
B
Çok odaklı yönelim
C
Dünya odaklı yönelim
D
Kendine odaklı yönelim
E
Yerel odaklı yönelim
Soru 2

Bir ülkenin sahip olduğu iletişim olanakları pazar demografiğinin alt unsurlarının hangisiyle ilgilidir?

A
Altyapısıyla
B
Tüketim modelleriyle
C
iklimle
D
Nüfusla
E
Döviz kurlarıyla
Soru 3

Fonların ülkeler arasındaki akışını engelleyen politik risk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faaliyet riski
B
Mülkiyet riski
C
Transfer riski
D
Reklam riski
E
Kişisel satış riski
Soru 4

I. ihracat departmanı
II. Yurt dışı satış bürosu
III. Gezici satış acentaları
IV. Yurt dışındaki distribütörler
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ihracatta kullanılan ihracat aracılarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
1,11I ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 5

Bazı ürünlerin değişik ülkelerde farklı kullanım olanakları bulabildiği durumlarda aşağıdaki ürün-hizmet stratejilerinden hangisinin kullanılması daha uygundur?

A
Farklı ürün - farklı mesaj
B
Aynı ürün - farklı mesaj
C
Farklı ürün - aynı mesaj
D
Aynı ürün - aynı mesaj
E
Gerçekten yeni bir ürün
Soru 6

I. Satışları bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılmıştır.
II. Temsil ettikleri değerler bölgeler arasında ciddi farklılıklar gösterebilir, tutarlı değildir.
III. Şirket ismi ile marka ismi genellikle farklıdır.
Küresel marka özellikleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Bir ürünün ticarete konu olacak şekilde değerinin serbestçe belirlenmesi ve fırsat eşitliğinin oluşturulmasına ne ad verilir?

A
Ticarileştirme
B
Pazar araştırması
C
inovasyon
D
Leasing
E
Ar-Ge
Soru 8

I. işletmeyle ilgili etkenler
II. Ürünle ilgili etkenler
III. Pazarla ilgili etkenler
Yukarıdakilerden hangileri ürün uyarlama derecesini etkileyen etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
1,1I ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda fiyatın yükselmesine sebep olan unsurlardan biri değildir?

A
Uygulanan vergi ve gümrük tarifeleri
B
Nakliye maliyetleri
C
Enflasyon
D
Damping uygulamaları
E
Döviz kuru dalgalanmaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlardaki fiyatlama kapsamında değerlendirilmesi gereken dışsal faktörlerden biridir?

A
işletmenin ihracata verdiği önem
B
işletmenin uluslararasılaşma düzeyi
C
Devlet düzenlemeleri
D
Ürünün niteliği
E
Ürünün tutundurma gereksinimi
Soru 11

Uluslararası pazarlarda fiyat tabanını aşağıdaki faktörlerden hangisi belirler?

A
Leasingle ilgili koşullar
B
Maliyetler
C
Forvvardla ilgili unsurlar
D
Factoringle ilgili koşullar
E
Talep koşulları
Soru 12

Fiyata duyarlı olmayan, dolayısıyla elde ettiği değer için yüksek fiyat ödemeye razı bir pazar bölümü söz konusu olduğunda kullanılması uygun olabilecek pazara dayalı fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
B
Kalanlı fiyatlama
C
Marjinal maliyete dayalı fiyatlama
D
Pazarın kaymağını almaya yönelik fiyatlama
E
Psikolojik fiyatlama
Soru 13

I. Dış satış kuruluşları
II. Küresel perakendeciler
III. ihracat şirketleri
IV. Üretici işletmenin ihracat mümessili
Yukarıdakilerden hangileri yerel pazardaki aracılardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive etmek için uygulanabilecek taktiklerden biri değildir?

A
Kurumsal bağlar oluşturma
B
Psikolojik ödüller sunma
C
Finansal ödüller sunma
D
103 analizini gerçekleştirme
E
işletme desteği sunma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada dağıtım kanalı yönetimi açısından önem taşıyan konulardan biri değildir?

A
Dağıtım kanalında çatışma
B
Rakip firmalarda çalışan sayısı
C
Dağıtım kanalında iş birliği
D
Dağıtım kanalı performansının artırılması
E
Dağıtım kanalında güç
Soru 16

I. Anlaşma
II. Risk alma
III. Finansman
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası dağıtım kanallarındaki aracıların gerçekleştirdiği işlevler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Uluslararası iletişim sürecinde bilgi kaynağı tarafından iletilen semboller bütününün alıcı tarafından yorumlanmasına ne ad verilir?

A
Kodlama
B
Kod açma
C
Geribildirim
D
Gürültü
E
Mesaj kanalı
Soru 18

İşletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılan pazarlama iletişimi aracına ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Lojistik
C
Lisanslama
D
Patentleme
E
Markalama
Soru 19

I. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının benimsenmesi
II. Satış elemanlarının ve satış yöneticilerinin niteliklerinin artması
III. Satış gücü otomasyon sistemlerinin gelişme göstermesi ve kullanım alanlarının artması
Kişisel satış çabaları ve satış yönetimini etkileyen yukarıdaki unsurlardan hangileri yönetsel faktörler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

I. Kültürel farklılıklar
II. Yaratıcı düşünce
III. Medya sınırlamaları
Yukarıdakilerden hangileri küresel reklamlarda yaratıcılığın önünü kesen kısıtlamalar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,11. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...