Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Final Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir toplumda farklı kültürler ve bu farklı kültürlere özgü farklı bakış açıları olması durumuna ne ad verilir?

A
Kültürlerarası iletişim
B
Kültürel çeşitlilik
C
Kültürel farklılık
D
Kültürlerarası anlayış
E
Kültürel tanınma
Soru 2

Kültürlerarası iletişimi, iletişim araştırmaları alanına kazandıran kuramcılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Benedict - E. T. Hail
B
F. Engels - U. Beck
C
A. Gramsci - R. Barthes
D
E. Said - L. Althusser
E
K. Marx - D. Frampton
Soru 3

Kültür sözcüğünün kökeni hangi dile dayanır?

A
Farsça
B
Yunanca
C
İngilizce
D
Latince
E
Türkçe
Soru 4

Küresel iş ortamının gelişmesine yardımcı olmak ve bu küresel ortam içinde işletme lehine olumlu bir imaj oluşturmak amaçlı faaliyete ne ad verilir?

A
Uluslararası reklam
B
Uluslararası ticaret
C
Uluslararası halkla ilişkiler
D
Uluslararası ekonomi
E
Uluslararası pazarlama
Soru 5

Faaliyetlerini sürdürebilmek için hükümetin onayına ihtiyaç duysa da devlet mülkiyetinde olmayan ve propaganda amacı taşımayan, azımsanmayacak düzeyde bir bağımsızlık ve özgürlüğe sahip olmakla birlikte daima kamu ve onu temsil edenlere karşı saygılı davranmak zorunda olan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reklam medyası
B
Propaganda medyası
C
Kült medya
D
Kamu hizmeti medyası
E
Alternatif medya
Soru 6

Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya yönlendiren kavrama ne ad verilir?

A
Küreselleşme
B
Kültürel birleşme
C
Kültürlenme
D
Ulusallaşma
E
Genelleşme
Soru 7

Hiçbir şekilde özel olmamasına karşın aynı zamanda en az kamusal olan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alternatif medya
B
Reklam medyası
C
Sosyal medya
D
Propaganda medyası
E
Kült medya
Soru 8

İnsanların yerine sayısal işlemleri yapmaları için geliştirilen, belirli komutlara göre verileri işleyen makine aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radyo
B
Televizyon
C
Uydu
D
Sinematograf
E
Bilgisayar
Soru 9

Ulus devletlerin ve bu devletlerdeki ulusal hükümetlerin küreselleşen ekonominin düzenlenmesinde önemli rol oynadığını ve yeni kurulan ekonomik ilişkilerde ulus devletlerin güçlerini koruduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüpheciler
B
Küreselleşme karşıtları
C
Küreselleşmeciler
D
Aşırı küreselleşmeciler
E
Dönüşümcüler
Soru 10

İdeoloji kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis Althusser
B
Antonie Destutt De Tracy
C
Karl Marx
D
Antonio Gramsci
E
Napolyon
Soru 11

Temsili, anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı anlamlı bir şekilde diğerlerine anlatabilmek için dilin kullanımı şeklinde açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
G. W. Sumner
B
C. S. Peirce
C
R. Benedict
D
S. Hail
E
F. Saussure
Soru 12

İnsanların ertesi günün hava durumunu akşam haberlerini beklemeden internetten öğrenebilmesi yeni medyanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanır?

A
Çoklu metin
B
Çift yönlülük
C
Sayısallık
D
Etkileşim
E
Eş zamansızlık
Soru 13

Geleneksel iletişim araçları yerine yeni medyayı kullanan, yeni medyanın iletişim olanaklarını gündelik yaşamı içine yerleştirmiş ve belirli bir alışkanlık edinmiş toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ toplumu
B
Tüketim toplumu
C
Endüstri toplumu
D
Endüstri öncesi toplum
E
Kültür toplumu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Sosyal ağların içeriklerinin bütünüyle kullanıcı içeriklerinden oluşması
B
Bütünüyle medya profesyonelleri tarafından hazırlanmış içeriklerinin oldukça ilgi çekici olması
C
Sosyal ağların karakteristik özelliklerinin kullanıcıların bireysel kullanım alışkanlıkları geliştirebilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması
D
Kullanıcıların sosyal ağları aynı anda hem bir kamusal alan hem de bir özel alan haline dönüştürebilmesi
E
Kullanıcıların içerik alma ve gönderme biçimlerini ve içerik akışlarını tamamıyla kendi talepleri doğrultusunda özelleştirebilmesi
Soru 15

Tutumlar ile ilgili temel bileşenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Algılar, fikirler, geribildirimler
B
Fikirler, geribildirimler, eylemler
C
Algılar, inançlar, sterotipler
D
Fikirler, eylemler, sonuçlar
E
Eylemler, geribildirimler, sterotipler
Soru 16

“Eğer bir duruma olumlu enerji aktarırsanız, durum daha iyiye gider. Eğer olumsuz enerji aktarırsanız, daha kötüye gider.” sözü kime aittir?

A
Aşık Veysel
B
McLuhan
C
Atatürk
D
Buda
E
Churchill
Soru 17

Farklı fikirlerin karşı karşıya gelmesi ile bir sonuca gidilmesi çabasına ne ad verilir?

A
Yaklaşım
B
Sentez
C
Manifesto
D
Tez
E
Diyalektik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi temel çatışma gruplarından biri değildir?

A
Gruplar içi çatışma
B
Gruplar arası çatışma
C
Cemaatlar arası çatışma
D
Devletler arası çatışma
E
Kişiler içinde çatışma
Soru 19

Daniel Bell'in insanoğlunun yaşadığı toplumsal gelişmeyi ele aldığı dönemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Endüstri toplumu - Medya toplumu - Tüketim toplumu
B
Tarım toplumu - Endüstri toplumu - Ağ toplumu
C
Endüstri öncesi toplum - Endüstri toplumu -Endüstri sonrası toplum
D
Modern öncesi toplum - Modern toplum -Postmodern toplum
E
ilkel toplum - Aydınlanmış toplum Postmodern toplum
Soru 20

Kas gücünün yerini enerji ve makinelerin aldığı, yaşamın ritmini doğa yerine makinelerin belirlediği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri sonrası toplum
B
Ağ toplumu
C
Endüstri öncesi toplum
D
Endüstri toplumu
E
Makine toplumu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x