Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İletişim piramidinin en alt basamağında yer alan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
içsel iletişim
B
Örgütsel iletişim
C
Kamu iletişimi
D
Grup ve Takım iletişimi
E
Kitle iletişimi
Soru 2

Yerel kültürlerin, geleneklerin kendilerini küresel sivil toplum içinde daha başarılı bir biçimde kurabilecekleri anlayışı aşağıdaki kavramlardan hangisine dayanır?

A
Yerelleşme
B
iç kısıtlamalar
C
Muafiyetler
D
Kü-yerel
E
Kültürel çeşitlilik
Soru 3

AR-GE, üretim, yönetim gibi en önemli işletme fonksiyonlarının işletmenin kurulduğu ülkede gerçekleştirildiği işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel işletme
B
Yerel işletme
C
Geniş ölçekli işletme
D
Yabancı işletme
E
Uluslararası işletme
Soru 4

Kültür sözcüğünün kökeni hangi dile dayanır?

A
İngil izce
B
Farsça
C
Türkçe
D
Latince
E
Yunanca
Soru 5

Temsili, anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı anlamlı bir şekilde diğerlerine anlatabilmek için dilin kullanımı olarak açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
S. Hail
B
E. Said
C
R. Benedict
D
L. Althusser
E
G. W. Sumner
Soru 6

Bir bireyin, doğumundan ölümüne kadar, içinde yaşadığı toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel yayılma
B
Kültür etkileşimi
C
Kültürel özümseme
D
Kültürleştirme
E
Kültürleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi medyanın işlevlerinden biri değildir?

A
Eğlendirme
B
Karşılıklı bağ kurma
C
Enformasyon sağlama
D
Verileri işleyip sayısallaştırma
E
Devamlılık sağlama
Soru 8

Gösterge bilimin kurucusu olarak kabul edilen İsviçreli kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Burke
B
E. Said
C
F. Engels
D
L. Althusser
E
F. Saussere
Soru 9

Bir medya şirketinin, kendisine ham madde sağlayan bir şirket ile ya da kendi ürününün insanlara ulaşmasını sağlayan bir şirket ile birleşmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Tekelleşme
B
Medya genişlemesi
C
Dikey birleşme
D
Çapraz genişleme
E
Yatay büyüme
Soru 10

Ana akım medya içinde yer verilmeyen, gerekli ve belirli bir amaç uğruna mücadele vermek üzere var olan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu hizmeti medyası
B
Kült medya
C
Alternatif medya
D
Sosyal medya
E
Reklam medyası
Soru 11

Verilerin bakır tel kablolarda olduğu gibi elektron parçacıkları olarak değil, veri taşıma kapasitesi çok daha yüksek olan foton parçacıkları (kızıl ötesi ışınlar) halinde taşınmasını sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgisayar
B
Fiber optik kablolar
C
Uydu
D
Televizyon
E
Radyo
Soru 12

Uzlaşmaya dayanan gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simge
B
Gösteren
C
Gösterilen
D
Belirti
E
Görüntüsel gösterge
Soru 13

Tutumlar ile ilgili temel bileşenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Eylemler, geribildirimler, sterotipler
B
Algılar, inançlar, sterotipler
C
Algılar, fikirler, geribildirimler
D
Fikirler, geribildirimler, eylemler
E
Fikirler, eylemler, sonuçlar
Soru 14

Farklı fikirlerin karşı karşıya gelmesi ile bir sonuca gidilmesi çabasına ne ad verilir?

A
Tez
B
Yaklaşım
C
Diyalektik
D
Manifesto
E
Sentez
Soru 15

Daniel Bell'in insanoğlunun yaşadığı toplumsal gelişmeyi ele aldığı dönemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Tarım toplumu - Endüstri toplumu - Ağ toplumu
B
ilkel toplum - Aydınlanmış toplum Postmodern toplum
C
Modern öncesi toplum - Modern toplum -Postmodern toplum
D
Endüstri öncesi toplum - Endüstri toplumu -Endüstri sonrası toplum
E
Endüstri toplumu - Medya toplumu - Tüketim toplumu
Soru 16

Geleneksel iletişim araçları yerine yeni medyayı kullanan, yeni medyanın iletişim olanaklarını gündelik yaşamı içine yerleştirmiş ve belirli bir alışkanlık edinmiş toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketim toplumu
B
Endüstri öncesi toplum
C
Ağ toplumu
D
Endüstri toplumu
E
Kültür toplumu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Bütünüyle medya profesyonelleri tarafından hazırlanmış içeriklerinin oldukça ilgi çekici olması
B
Sosyal ağların içeriklerinin bütünüyle kullanıcı içeriklerinden oluşması
C
Sosyal ağların karakteristik özelliklerinin kullanıcıların bireysel kullanım alışkanlıkları geliştirebilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olması
D
Kullanıcıların sosyal ağları aynı anda hem bir kamusal alan hem de bir özel alan haline dönüştürebilmesi
E
Kullanıcıların içerik alma ve gönderme biçimlerini ve içerik akışlarını tamamıyla kendi talepleri doğrultusunda özelleştirebilmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi temel çatışma gruplarından biri değildir?

A
Devletler arası çatışma
B
Cemaatlar arası çatışma
C
Gruplar arası çatışma
D
Gruplar içi çatışma
E
Kişiler içinde çatışma
Soru 19

Kas gücünün yerini enerji ve makinelerin aldığı, yaşamın ritmini doğa yerine makinelerin belirlediği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makine toplumu
B
Endüstri sonrası toplum
C
Ağ toplumu
D
Endüstri toplumu
E
Endüstri öncesi toplum
Soru 20

“Eğer bir duruma olumlu enerji aktarırsanız, durum daha iyiye gider. Eğer olumsuz enerji aktarırsanız, daha kötüye gider.” sözü kime aittir?

A
McLuhan
B
Atatürk
C
Buda
D
Churchill
E
Aşık Veysel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x