Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Final Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürel yeterlik sürecindeki basamaklardan biri değildir?

A
Kültürel yetersizlik
B
Kültürel yıkıcılık
C
Kültürel körlük
D
Kültür şoku
E
Kültürel yetkinlik
Soru 2

Her kültürde yanlış ya da doğru davranışlarla ilgili düşünceler, dolayısıyla belirli kurallara göre düzenlenen davranış modellerine ne ad verilir?

A
Norm
B
Rol
C
Kaygı
D
Kalıp düşünce
E
Etnomerkezcilik
Soru 3

“Global köy” kavramını ilk kez kullanan ve kavramı literatüre taşıyan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baskın Oran
B
Edgar S. VVollard
C
Jürgen Habermas
D
Marshall McLuhan
E
Anthony Giddens
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tayeb’e göre kültürün oluşumunda rol oynayan faktörlerden biridir?

A
Ticaret
B
Askeri güç
C
Gelir dağılımı
D
Din
E
Hukuk
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın geleneksel medyadan ayrılmasını sağlayan temel farklardan biri değildir?

A
Ulaşabilirlik
B
Çift yönlülük
C
Eşzamanlılık
D
Kitlesizleştirme
E
Çoklu ortam
Soru 6

İdeoloji kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marx
B
Antonie Destutt De Tracy
C
Richerd Connell
D
Judith Williamson
E
Antonio Gramsci
Soru 7

Tüm içeriklerin kamuya sunulmadan önce titizlikle kaydedilip, denetlendiği ve incelendiği, belli kişi ve grupların desteğini alan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görsel medya
B
Kamu hizmeti medyası
C
Yayın medyası
D
Basılı medya
E
Propaganda medyası
Soru 8

Dilin sadece gerçekleri yansıttığını savunan, bazen öyküsel olabilen, Hall’a göre anlam üretimi ve dil arasındaki bağlantıyı açıklamakta yetersiz olarak nitelenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansıtıcı Yaklaşım
B
Maksatlı Yaklaşım
C
inşacı Yaklaşım
D
Temsiliyetçi Yaklaşım
E
Semiyotik Yaklaşım
Soru 9

Medya sahipliği ve tekelleşme konusunda “Ancak çok büyük sermaye sahipleri medya alanına girebilmektedir ve bu insanlar da kendilerini servet sahibi yapan toplumsal sistemin eleştirisini yapacak fikir ve ideolojilere bu yapının içinde yer vermezler.” düşüncesi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

A
McCombs
B
McChesney
C
Chomsky
D
Donald L. Shaw
E
Charles Foster
Soru 10

Medyanın insanların ne düşüneceğini söylemede her zaman başarılı olmasa da, ne hakkında düşüneceğini söylemede her zaman etkili olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medya yoğunlaşması
B
Tekelleşme
C
Kültür endüstrisi
D
Propaganda
E
Gündem belirleme
Soru 11

Giddens’a göre, küreselleşme sürecine ulus devletinin değişen rolü üzerinden bakan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşırı küreselleşmeciler
B
Şüpheciler
C
Dönüşümcüler
D
Oluşumcular
E
Serbest düşünce yanlıları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi medya türlerinden biri değildir?

A
Reklam medyası
B
Yayın medyası
C
Sosyal medya
D
Kamu hizmeti medyası
E
Alternatif medya
Soru 13

Sosyolojik anlamda yeni seçkinlerin ortaya çıkışı ve yeni tabakalaşma ilkelerinin doğuşunun olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri sonrası toplum
B
Endüstri öncesi toplum
C
Ağ toplumu
D
Endüstri toplumu
E
Alt kültür toplumu
Soru 14

Amacı barışçıl olmayan ilişkilerden barışçıl olan ilişkilere geçiş sağlamaya çalışmak olan ve Adam Curle’nin üzerinde durduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğru için mücadele etmek
B
Aracılık
C
Şiddeti önleyen iç bileşenlerden yararlanmak
D
Kendi varsayımlarını bilinçli hale getirmek
E
Farklılıkları kabul etmek
Soru 15

Doğru için mücadele etmek ve şiddeti önleyen iç bileşenlerden yararlanmak gibi noktaları vurgulayan barış süreci yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Paul Lederach Yaklaşımı
B
Aktif Yaklaşım
C
Johan Galtung Yaklaşımı
D
Pasif Yaklaşım
E
Gandhi Yaklaşımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dijital göçmenler kuşağının özelliklerinden biridir?

A
Metin yerine grafik anlatımları tercih etmeleri
B
Yeni iletişim araçlarını üst düzey kullanma becerilerine sahip olmaları
C
Okumak için yazılı metin tercih etmeleri
D
Görsel ifadeleri tercih etmeleri
E
Aynı anda birçok işi sürdürmeyi tercih etmeleri
Soru 17

Geleneksel iletişim araçları yerine yeni medyayı kullanan, yeni medyanın iletişim olanaklarını gündelik yaşamı içine yerleştirmiş ve belirli bir alışkanlık edinmiş toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri toplumu
B
Mekanik çağ toplumu
C
Postmodern toplum
D
Ağ toplumu
E
Sanayi toplumu
Soru 18

Çatışmada yer alan kişi ve gruplara üçüncü bir tarafın yardım etmesi aşağıdaki çatışma çözümlenmesi yöntemlerinden hangisidir?

A
Hakemlik
B
Arabuluculuk
C
Pazarlık
D
Katılım
E
Motivasyon
Soru 19

18. ve 19. yüzyıl Avrupa’sında özellikle buhar gücü ile çalışan teknolojilerin keşfiyle başlayan döneme ne ad verilir?

A
Küresel Devrim
B
Yaratıcı Devrim
C
Zanaate Dayalı Devrim
D
Tarım Devrimi
E
Endüstri Devrimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi temel çatışma gruplarından biri değildir?

A
Kişiler arası çatışma
B
Devletler arası çatışma
C
Cemaatlar arası çatışma
D
Gruplar içi çatışma
E
Gruplar arası çatışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x