Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Vize Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesi ile gerçekleşen kültür alışverişine ne ad verilir?

A
Kültür şoku
B
Kültürleşme
C
Kültürel yayılma
D
Kültür emperyalizmi
E
Kültürlerime
Soru 2

Bir toplumda hoşgörü sınırlarını aşan, toplum norm ve değerleriyle çatışan, sosyoekonomik ve politik düzenin karşısında olan oluşumlara ne ad verilir?

A
Karşı kültür
B
Uzak kültür
C
Yapay kültür
D
Siber kültür
E
Genel kültür
Soru 3

Kültürün, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığı olarak tanımlanmasının betimlenişini içeren disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekoloji
B
Etimoloji
C
Antropoloji
D
Psikoloji
E
Siyasal
Soru 4

Farklılıkların göz ardı edildiği, herkes aynıymış gibi davranıldığı, sadece baskın grupların ihtiyaçlarının karşılandığı kültürel yeterlik süreci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel yetersizlik
B
Kültürel yetkinlik
C
Kültürel yıkıcılık
D
Kültürel körlük
E
Kültürel ön yeterlik
Soru 5

Kültürü oluşturan faktörlerden normlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Belirli rolleri olan kişilerin uymaları gereken kurallar, emirler ve ölçülerdir.
B
Çağrışım yolu ile duyguları hatırlatıp tahrik eder, böylece belirli fikirlere canlılık verir.
C
Bir hüküm ya da karar vermeden önce bilinmesi gereken genel şartlar ve hükümlerin düşünsel yönüyle ilgilidir.
D
Açıkça ifade edilmiş ve resmen yaptırıma bağlanmış kurallardır.
E
Bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer standart ya da ölçüttür.
Soru 6

Evlilik töreninde gelin ve damadın ailesi, arkadaşları ve davetlilerin takı törenine katılması hangi kültür türüne bir örnektir?

A
Karşı kültür
B
Alt kültür
C
Maddi kültür
D
Karşı kültür
E
Manevi kültür
Soru 7

Bütün insanların kendilerine özgü bir kültüre sahip olduğu görüşünü ileri süren ve bu anlamıyla ilk kez kullanan Alman tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bronistaw Malinowski
B
Edward Taylor
C
Johann Gottfried Herder
D
Friedrich Engels
E
Friedrich Hegel
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası halkla ilişkiler uzmanlığının en önemli niteliklerinden biridir?

A
iletişim becerilerine sahip olmak
B
Prezentabl olmak
C
Uluslararası şirkette staj yapmak
D
En az üç yabancı dil bilmek
E
Kamuoyunu yönlendirmek
Soru 9

Global bir kola markasının Türkiye pazarındaki reklamında, Anadolu motiflerini kullanması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Yeniliğin yayılımı stratejisine
B
Konumlandırma stratejisine
C
itme stratejisine
D
Çekme stratejisine
E
Yerelleşme stratejisine
Soru 10

Kültürel farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlamaları ve önyargıları minimuma indirgeyip iletişim etkinliğini sağlamak için, disiplinlerarası ele alman bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal iletişim
B
Bireylerarası iletişim
C
Etik
D
Kültürlerarası iletişim
E
Grup iletişimi
Soru 11

Kültürün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültür kuşaktan kuşağa aktarılır.
B
Kültür paylaşılır.
C
Kültür sınırlayıcı değildir.
D
Kültür uyarlanabilir.
E
Kültür öğrenilir.
Soru 12

Robertson'a göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin evrelerinden biri değildir?

A
ilerleme
B
Hegemonya için mücadele
C
Oluşma
D
Belirlilik
E
Başlangıç
Soru 13

Küreselleşme kavramının ilk olarak yer aldığı belirtilen ve Marshall McLuhan’ın yazdığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük Yaşamdan Sanata
B
Yeni Dünya Düzeni
C
Baby-Boom Patlaması
D
Kominikasyonda Patlamalar
E
Küreselleşmenin Gücü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi birinci küreselleşme aşamalarından biri değildir?

A
Coğrafi keşifler
B
Sömürgecilik
C
Kültürel-ideolojik etki
D
Merkantilizm
E
Tanrının dinini tüm dünyaya yayma
Soru 15

Bir iletişim olgusunun hayata geçebilmesinin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geribildirimin olması
B
Kodlamanın olması
C
Gürültü öğesinin olması
D
Kaynağın olması
E
Belli bir ileti olması
Soru 16

Pazar için üretilmeyen, biçimi basit, anonim kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek kültür
B
Halk kültürü
C
Popüler kültür
D
Kitle kültürü
E
Ulusal kültür
Soru 17

İktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şekline ne ad verilir?

A
Teokrasi
B
Aristokrasi
C
Burjuva
D
Demokrasi
E
Oligarşi
Soru 18

Kültürlerarası iletişimde herhangi bir çatışmanın olduğu bir durumda, çatışan her iki tarafın da belli oranlarda ödün vermesini sağlayarak, orta yolda buluşturmaya çalışan çatışma yönetimi biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzlaşma
B
Bütünleşme
C
Kaçınma
D
Ödün verme
E
Hükmetme
Soru 19

Mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşime ne ad verilir?

A
Kültür
B
Küreselleşme
C
Globalleşme
D
Toplumsallaşma
E
iletişim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim sürecine etki eden faktörlerden biri değildir?

A
Normlar
B
Empati
C
Etnomerkezcilik
D
Roller
E
Kalıp düşünceler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x