Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2017-2018 Final Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir. Genel Türk kültürü veya genel İtalyan kültürü örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Üst kültür
B
Kültürlenme
C
Kültür şoku
D
Alt kültür
E
Kültürleşme
Soru 2

Kültürü “kendimizi evimizde hissettiğmiz yer olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Williams
B
P. Bonitzer
C
M. McLuhan
D
E. Said
E
L. Althusser
Soru 3

İkinci küreselleşme hareketinin doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Emperyalizm
C
Çok merkezlilik
D
Fransız ihtilali
E
Sömürgecilik
Soru 4

BBC gibi hizmet yayıncısı olan kuruluşların yer aldığı ve propaganda amacı taşımayan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu hizmeti medyası
B
Kült medya
C
Reklam medyası
D
Sosyal medya
E
Alternatif medya
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kültür alanında tekellerin hâkim olduğunu ve bu durumun kültürü tek tipleştirdiğini savunarak Kültür Endüstrisi Yaklaşımı'm ortaya atan kuramcılardan biridir?

A
Maxwell McCombs
B
Gillian Doyle
C
Donald L. Shaw
D
Noam Chomsky
E
Max Horkheimer
Soru 6

Geleneksel medyada kitap okurken müzik dinlemek için ayrı bir cihaz kullanmak gerekiyorken yeni medya ile bu iki eylemin aynı anda tek bir cihazla yapılabilmesi yeni medyanın aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

A
Çift yönlülük
B
Ulaşılabilirlik
C
Ağa bağlı olma
D
Çoklu ortam
E
Etkileşim
Soru 7

Farklı fikirlerin karşı karşıya gelmesi ile bir sonuca ulaşma çabasına ne ad verilir?

A
Kaygı
B
Müzakere
C
Dialektik
D
ideoloji
E
Çatışma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya öğelerinden biridir?

A
Elektronik kitap okuyucular
B
Akıllı cep telefonları
C
Taşınabilir tablet
D
Etkileşimli televizyon
E
Basılı gazete
Soru 9

Sosyolojik anlamda yeni seçkinlerin ve yeni tabakalaşma ilkelerinin doğduğu, teknolojik olarak ise bilimsel temelli sanayinin ön plana çıktığı toplumsal dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri sonrası toplum
B
Ağ toplumu
C
Endüstri öncesi toplum
D
Endüstri toplumu
E
Tarım toplumu
Soru 10

Marc Prensky tarafından yapılan tanımlamaya göre 1980 sonrası dijital devrimden sonra doğan ve kendilerini bildiklerinden itibaren dijital teknolojileri kullanarak büyüyen kuşağa ne ad verilir?

A
Dijital öykünenler
B
Dijital çabacılar
C
Dijital yerliler
D
Dijital medeniyetçiler
E
Dijital yılgınlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın temel kaynaklarından biri olan sınırlı kaynaklar arasında yer alır?

A
Eşitlik
B
Para
C
Özgürlük
D
Kimlik
E
Güvenlik
Soru 12

Geleneksel iletişim araçları yerine yeni medyayı kullanan ve yeni medyanın iletişim olanaklarını gündelik yaşam içine yerleştirmiş ve belirli bir alışkanlık haline getirmiş olan toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri toplumu
B
Endüstri öncesi toplum
C
Tarım toplumu
D
Endüstri sonrası toplum
E
Ağ toplumu
Soru 13

2000’li yılların teknoloji ve iletişime dayalı yeni yaşam biçimine ne ad verilir?

A
Tüketici krallığı
B
Basın devrimi
C
Ütopya çağı
D
Yeni medya düzeni
E
Sessiz çağ
Soru 14

Toplumsal yapının kurulmasını ve güçlenmesini sağlamak ve yerleşmiş kurallar ve egemenlik için destek sağlamak medyanın aşağıdaki işlevlerinden hangisini ifade eder?

A
Harekete geçirme
B
Devamlılık sağlama
C
Karşılıklı bağ kurma
D
Eğlendirme
E
Enformasyon sağlama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şiddet karşıtı kültürlerin özelliklerinden biridir?

A
Erkek egemen toplum
B
Serbest dolaşan bilgi
C
Otoriter yönetim biçimleri
D
Propaganda ihtiyacı
E
Doğayı istismar etme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi enformasyon teknolojilerinin şirket yapılanmalarında ortaya çıkardığı yenilikler arasında yer almaz?

A
Performansa dayalı ödüllendirme sistemi
B
Dikey değil yatay hiyerarşik bir düzen
C
Yaşam boyu eğitim
D
Süreç etrafında değil iş etrafında örgütlenme
E
Merkezle uyumlu fakat merkezden bağımsız bir yapı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisine çatışmanın ilk düzeyinde karşılaşılır?

A
Uzlaşı
B
Farklılıklar
C
Ateşkes
D
Şiddet
E
Savaş
Soru 18

Geleneksel medyadan farklı olarak yeni medyanın kitlenin içindeki bireylere kitleden ayrı olarak özel iletiler sunabilme özelliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitlesizleştirme
B
Etkileşim
C
Ulaşılabilirlik
D
Çoklu ortam
E
Erişilebilirlik
Soru 19

- Barışı inşa etmek ile barışı korumak arasında bir bağ kurmak gereklidir.
- Doğrudan şiddet, yapısal şiddet ve kültürel şiddet arasındaki fark göz ardı edilmemelidir.
- Olumlu barış ile olumsuz barış arasında fark vardır.
Yukarıda sıralanan görüşleri savunan Barış inşası yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Paul Lederach Yaklaşımı
B
Adam Curle Yaklaşımı
C
Johan Galtung Yaklaşımı
D
Pasif Yaklaşım
E
Gandhi Yaklaşımı
Soru 20

Ağ toplumu kavramını ilk kez ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Donald L. Shaw
B
Maxwell McCombs
C
David Harvey
D
Daniel Bell
E
Manuel Castells
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x