Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2017-2018 Vize Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültür kelimesi aşağıdaki kelimelerin hangisinden türemiştir?

A
Cumulate
B
Cult
C
Commune
D
Colere
E
Comm
Soru 2

Birinci küreselleşme hareketinin doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi devrimi
B
Emperyalizm
C
Fransız ihtilali
D
Çok merkezlilik
E
Sömürgecilik
Soru 3

Kültürel küreselleşme aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
McDonaldsIaşma
B
Jean dünyası
C
Fordizm
D
Üretim sistemleri
E
Chevrolet kuşağı
Soru 4

Bütün insanların kendilerine özgü bir kültüre sahip olduğunu ileri süren ve kültürü bu anlamıyla ilk kez kullanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Tylor
C
Malinowski
D
Flerder
E
Duverger
Soru 5

Kültürel çeşitliliğin belirgin ve daha az belirgin olan göstergeleri vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel çeşitliliğin belirgin göstergelerinden biridir?

A
Yaş
B
Etnik köken
C
Eğitim seviyesi
D
Hareket kabiliyeti
E
Aktivizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kültür çeşitlerinden biri değildir?

A
Alt kültür
B
Karşı kültür
C
Öz kültür
D
Maddi kültür
E
Genel kültür
Soru 7

İnsanoğlunun duygu, düşünce ve davranışlarının art alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür
B
Ekosistem
C
Yaşam
D
Çevre
E
Üretim
Soru 8

Kültürel yeterlik olumsuzdan olumluya doğru uzanan bir süreç olarak ele alındığında bu sürecin en olumlu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel körlük
B
Kültürel ön yeterlik
C
Kültürel yıkıcılık
D
Kültürel yeterlik
E
Kültürel yetkinlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Sembolik olması
B
Öğrenilir olması
C
Rasyonel olması
D
Göreli olması
E
Duygu yüklü olması
Soru 10

Anlam'ın gerçek dünyadaki nesne, kişi veya olaylarda saklı olduğunu düşünen ve dilin bir ayna gibi gerçek anlamları aktardığını savunan dil yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maksatlı Yaklaşım
B
inşacı Yaklaşım
C
Temsiliyetçi Yaklaşım
D
Yansıtıcı Yaklaşım
E
Semiyotik Yaklaşım
Soru 11

Dil biliminin kurucusu sayılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Umberto Eco
B
Levidge Steiner
C
John Locke
D
Charles Saunders Peirce
E
Ferdinand de Saussure
Soru 12

Küreselleşme hareketi tarihsel periyot olarak üç dönemde incelenebilir. Bu dönemler sırasıyla 1490, 1890 ve 1990'lı yıllardır. Fakat sadece 1990'lı yıllardaki küreselleşme hareketi bütün dünyayı etkisi altına almıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre üçüncü küreselleşme döneminin katalizörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayılmacılık
B
Coğrafi keşifler
C
iletişim devrimi
D
Sanayi devrimi
E
Emperyalizm
Soru 13

Kişilerarası iletişim sürecinde kaynağın kullandığı ses, jest ve mimik gibi mesajı taşıyan araçlara ne ad verilir?

A
Alıcı
B
Kanal
C
Gürültü
D
Geribildirim
E
Kodlama
Soru 14

Kültürlerarası iletişimde bilinçdışı bir şekilde diğer grupları kendi grubunun bakış açısından değerlendirerek kendi normlarını standart olarak görme eğilimine ne ad verilir?

A
Entasuaism
B
Kültürel bütünleşme
C
Kültürleştirme
D
Etnomerkezcilik
E
Etnik kimlik
Soru 15

Temsil kavramını, “anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı anlamlı bir şekilde diğerlerine anlatabilmek için dilin kullanımı” olarak açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
L. Althusser
B
S. Hail
C
G. W. Sumner
D
E. Said
E
R. Benedict
Soru 16

Çatışan tarafların kendi çıkarlarından vazgeçmediği ve bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaçınma
B
Ödün verme
C
Hükmetme
D
Uzlaşma
E
Bütünleşme
Soru 17

Sınırlı basitleştirilmiş düşünceler Sosyal bilimlerde ________ olarak adlandırılır. Bu terim ilk kez Walter Lippmann tarafından 1922 yılında kullanılmış ve Sosyoloji ve Psikoloji'ye kazandırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Stereotip
B
Belirsizlik
C
Kaygı
D
Etnomerkezcilik
E
Norm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi medya türlerinden biri değildir?

A
Kült medya
B
Yayın medyası
C
Alternatif medya
D
Kamu hizmeti medyası
E
Reklam medyası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Normlar
B
Kalıp düşünceler
C
Belirsizlik
D
Etnomerkezcilik
E
Hedefe yönelme
Soru 20

________ en iyi söylenmiş ve en iyi yapılmış olanıdır. Üst kültürdendir. Tarihin belli bir anındaki ulusal veya hakim kültürü anımsatan bir resmin bileşenidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kült medya
B
Propaganda medyası
C
Reklam medyası
D
Alternatif medya
E
Sosyal medya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x