Kurum Kültürü 2016-2017 Final Sınavı

Kurum Kültürü 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü, “maddi ve manevi olan elemanların toplandığı, insan tarafından oluşmuş bir bütün” şeklinde tanımlayan düşünürlerden biridir?

A
Aristo
B
Malinowski
C
Schneider
D
Marx
E
Lacan
Soru 2

Rol kültürünün avantajları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Güç sahipleri kurumun stratejik yönünü doğru tayin ederlerse rekabetçi avantajı önemli ölçüde etkileyebilirler.
B
Çalışan, iş güvencesini önemli görmediği ölçütte zamanla kurumun kültürüne adapte olur ve hem kişisel hem finansal açıdan zenginleşebilir.
C
Kararlar merkezi güç tarafından hızla alınır.
D
Ekonomik göstergelerin, yenilik ve esneklikten daha uygun olduğu kurumlar için avantaj sağlar.
E
Yönetici, prosedürle uğraşmadan hızlı hareket edebilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal davranışı yönlendiren unsurlardan biri değildir?

A
Ücret ve ödüllerin performansa koşut olarak dağıtılması
B
iş ortamlarının bağımsızlığa, çeşitliliğe ve yeteneklerinin kullanılabilmesine olanak tanıyan biçimde olması
C
Performansın ölçülmesi ve adil bir biçimde dağıtılması
D
Bireylerin yükselmelerine olanak sağlanması
E
Performans ölçümlemede öznel kriterlerin kullanılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın, soyut bileşenlerinden biridir?

A
Kurum çalışanlarının idealleri
B
Mağazalar
C
Ürün ve hizmetler
D
Paket ve etiketler
E
Fabrikalar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetimiyle ilgili yaklaşımlardan biri değildir?

A
Reaktif
B
Defansif
C
Post-analitik
D
Onarım
E
Proaktif
Soru 6

Fortune Dergisi'nin her yıl yayınladığı En Beğenilen Kurumlar Listesi'ni Türkiye’de yapan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nokta
B
Capital
C
Pazarlama Dünyası
D
iş Dünyası
E
Para
Soru 7

Kurumsal itibar aşağıdakilerden hangisinin kuruma dair algı ve izlenimlerinden oluşur?

A
Kurum çalışanlarının
B
Reklam ajanslarının
C
Tüm sosyal paydaşların
D
Müşterilerin
E
Yönetim kurulunun
Soru 8

Kurum kültürü çalışanların davranışlarına semboller aracılığıyla yerleşmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sembollerden biri değildir?

A
Stil/tarz sembolleri
B
Aksiyon/hareket sembolleri
C
ilgi sembolleri
D
Tarihsel semboller
E
Coğrafik/bölgesel semboller
Soru 9

Grup üyelerini kendi haline bırakarak her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemesine, plan ve program yapmasına izin veren liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriter
B
Hümanist
C
Liberal
D
Modern
E
Demokratik
Soru 10

Örgütün kültürünü değişime uğratmak, kurumsal yapıda değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirmek aşağıdaki lider türlerinden hangisinin özellikleri arasındadır?

A
Dönüşümcü lider
B
Karizmatik lider
C
Modern lider
D
Etkileşimci lider
E
Koç stili lider
Soru 11

Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirebilme bilgi ve yeteneklerinin toplamına ne ad verilir?

A
Patronluk
B
Girişimcilik
C
Yöneticilik
D
Paydaşlık
E
Liderlik
Soru 12

Liderlik ve yöneticilik kavramlarını birbirinden ayıran unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Güç, inanç ve güven
B
Kararlılık, güç ve otorite
C
Vizyon, empati ve misyon
D
Otorite, güç ve etkileme
E
Sabır, güç ve azim
Soru 13

Bir ürün ya da bir grup satıcının ürünlerini ya da hizmetlerini tanımlayan ve rakiplerin ürünlerinden ya da hizmetlerinden farklılaştırmayı, ayırt etmeyi amaçlayan isim, terim, işaret, sembol, tasarım, şekil ya da tüm bunların bileşimine ne ad verilir?

A
Logo
B
Marka
C
Ürün
D
Kalite
E
Hizmet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal bir markanın temsil ettiği kavramlardan biri değildir?

A
Kurumun finansal kaynakları
B
Kurum kültürü
C
Kurumun sistemi
D
Kurum çalışanları
E
Kurum stratejisi
Soru 15

Etkili bir kurumsal marka oluştururken, olumlu bir marka şöhreti yaratmak için markanın kimliğine dair aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A
Marka farkındalığı yaratmak
B
Rakiplerden farklılaşmak
C
Tüm paydaşlara tutarlı mesajlar iletmek
D
Olumlu bir imaj kazanmak
E
Müşteri sadakati yaratmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin gücünü yaygınlaştırmada bir “şemsiye” görevi üstlenir?

A
Jenerik marka
B
Ticari marka
C
Üretici marka
D
Ürün markası
E
Kurum markası
Soru 17

Kurum içerisinde farklı birimlerde oluşabilecek kültürlere ne ad verilir?

A
Üst kültür
B
Baskın kültür
C
Karşıt kültür
D
Alt kültür
E
Yaygın kültür
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kriz sırasında güçlü bir kültürün sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Organizasyonun başarısına engel oluşturanların ayrılmasını geciktirmek
B
Ortak bir tehdide karşı insanları bir araya getirmek
C
Kritik yetenekleri elinde tutarak, kurumun yeniden iyileşme süreci için gerekli kapasiteyi hazır bulundurmak
D
Bireyleri tehdit altındayken harekete geçirebilecek paylaşılan varsayımların yansımalarından oluşan ortak dili sunmak
E
Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik etmek
Soru 19

Motive olmuş çalışanların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Risk almaktan korkmazlar.
B
Kendilerinden beklenenden daha fazlasını yapmaya gönüllüdürler.
C
Görev tanımlarını gerekli hallerde esnetebilirler.
D
Kurumun hedef ve amaçlarını kendi çıkarlarının önünde tutarlar.
E
Daha fazla ödüllendirilmeyi beklerler.
Soru 20

Kurum kültürünün çalışanların bakış açısıyla yerine getirdiği işlevlerden biri olan üyeliğe kabulün en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışan sayısının artması
B
Çalışan bağlılığı
C
Müşteri memnuniyeti
D
Dağıtım ağının genişlemesi
E
Tedarikçi sayısının artması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x