Kurum Kültürü 2017-2018 Final Deneme Sınavı

Kurum Kültürü 2017-2018 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İnsan değerleriyle teknik değerlerin bir bütünlük içinde birleşim ve etkileşimden doğan, mekanik sistemler olmaktan çok, insanların oluşturduğu, sosyalleştirme süreçleri, sosyal değerler, sosyal normlar ve sosyal yapılarla donatılmış sosyal sistemler olarak görülmektedir.” ifadesiyle anlatılmak istenilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütler
B
Makinalar
C
Normlar
D
Sosyalizasyon
E
Değerler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi klan kültürünün lider özelliklerinden biridir?

A
Girişimci
B
Başarı odaklı
C
İdareci
D
Kolaylaştıran ebeveyn kültürü
E
Yaratıcı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi birey kültürünün dezavantajlarından biridir?

A
Değişime kolaylıkla adapte olunamaz.
B
Belirli bir hiyerarşi olmadığından denetim zordur.
C
Gücü elinde bulunduranlar yanlış kararlar alırlarsa tüm kurum bunun sonuçlarından etkilenir.
D
Proje gruplarını kontrol etmek zordur.
E
İç yapılarında atalet vardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biridir?

A
Zamanın esiri olmaz.
B
Takım çalışmasına yatkındır.
C
Sorulmadıkça yaptıklarını anlatma ihtiyacı duymaz.
D
Aynı anda birkaç işi birden yapar ya da düşünür.
E
Suçluluk duymadan dinlenir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Abratt’a ait kurumsal imaj yönetimi modelinde kurumsal kişiliği oluşturan etmenlerden biri değildir?

A
Müşteri memnuniyeti
B
Kurumsal felsefe
C
Kurum kültür
D
Stratejik yönetim
E
Kurumsal misyon
Soru 6

Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirebilme bilgi ve yeteneklerinin toplamı, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Yönetici
B
Liderlik
C
Genel müdür
D
Patron
E
İşveren
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal marka kimliğini meydana getiren unsurlardan biri değildir?

A
Kurumsal davranış
B
Kurumsal tasarım
C
Kurum felsefesi
D
Kurumsal iletişim
E
Kurumsal sosyal sorumluluk
Soru 8

Kurumsal markalamanın temelini oluşturan üç unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik vizyon, kurumsal imaj ve kurumsal kültür
B
Kurum felsefesi, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim
C
Kurumsal marka imajı, kurumsal marka kişiliği ve kurumsal marka kimliği
D
Hatırlama, marka farkındalığı ve konumlandırma
E
Vizyon, misyon ve değerler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alt kültürü açıklar?

A
Kurumun dışındaki kültür
B
Kurumun eski kültürü
C
Kurum içerisinde farklı birimlerde oluşabilecek kültür
D
Kurumun olması istenen kültürü
E
Kurumun gelecekteki kültürü
Soru 10

Kurumsal tatminin gerçekleşmesi yönünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması
B
Bireylerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması
C
Kişisel gelişim hedeflerinin göz önünde bulundurulması
D
Performansın ödüllendirilmesi
E
Uygun çalışma koşullarının sağlanması
Soru 11

Kurum kültürünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışanların asimile olmasını sağlayan müşteri beklentileridir.
B
Nerede, nasıl davranılması gerektiği konusunda çalışanların eylemlerine yön veren değerlerdir.
C
İmaj ve itibara giden yolda en kestirme mesafedir.
D
Çalışanların müşterilerle aynı kefede değerlendirilmesidir.
E
Kurumun logosu gibi basılı malzemeleriyle oluşturduğu görsel kimliğidir.
Soru 12

“Toplumda grup ya da organizasyonda paylaşılan tutum, davranış, alışkanlıklar, ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümü” ya da “bireylerin dünyaya bakış açısını, olayları ve çevresini algılama biçimi” ifadesiyle anlatılmak istenilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum
B
Örgüt
C
Kültür
D
Sosyalizasyon
E
Sosyal yapı
Soru 13

Bir kurumun halkla ilişkiler birimi, aşağıdaki kurumsal davranış türlerinden hangisini gerçekleştirmektedir?

A
Ekonomik davranış
B
Toplumsal davranış
C
Siyasi davranış
D
Bilgilendirme davranışı
E
Kalite davranışı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi imajın tüketiciler için yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A
Tüketicinin bir ürün ya da hizmetle ilgili çok az ya da hiç geçmiş tecrübesinin bulunmadığı hâllerde satın alma ile ilgili sigorta görevi görür
B
Yabancı olunan ortamlarda, tanıdık olan ürünleri satın alma kararını oluşturur
C
Satın alımların psikolojik pekiştirecini ve sosyal kabulünü sağlar
D
Satışları artırmak
E
Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kurumsal itibarın daha önemli hale gelmesinde etkili olan çevresel eğilimlerdendir?

A
Medya
B
Yerelleşme
C
Enflasyon
D
Değişken döviz kurları
E
İşsizlik
Soru 16

Kurumsal itibar hangi yıllardan itibaren kurumların gündemindedir?

A
1970’lerin başı
B
1970’lerin sonu
C
1980’lerin başı
D
1980’lerin sonu
E
1990’ların ortası
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dönüşümcü (transformasyonel) liderin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Karizmatik olmak
B
Güvenli hareket etmek
C
Saygı ve sadakati sağlamak
D
Hatalara odaklanmak
E
Çalışanlara ilham vermek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin işlevlerinden biri değildir?

A
Kurumu temsil etmek
B
Firma standartlarını belirlemek
C
Kısa vadeli hedefler koymak
D
Çalışanları teşvik etmek
E
Firmanın devamlılığını sağlamak
Soru 19

Başkaları adına çalışan, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve sonuçları denetleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriter lider
B
Yönetsel lider
C
Yönetici
D
İşveren
E
Çalışan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir kurum kültürü yönetimi için liderlerin yapması gerekenlerden biri değildir?

A
Stratejik planlama ve bunun gerektirdiği kültürel altyapıyı belirlemek
B
Ritüelleri, sembolleri, şirket efsanelerini canlı tutmak
C
Alt kültürlerin özelliklerinden yararlanmak
D
Kültürü, misyon, hedefler, stratejiler, yapı ve süreçlerle uyumlu ve tutarlı kılmak
E
Biçimsel yapılardan güç alarak biçimsel olanı temsil etmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x