Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Kurumiçi Halkla İlişkiler 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerde çift yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamların sağladığı avantajlardan biridir?

A
Detaylı bilgi elde edilmesini sağlar.
B
Düşük maliyetli olmasını sağlar.
C
Grup iletişimi kurulmasını sağlar.
D
Geribildirim elde edilmesini sağlar.
E
Geniş hedef kitlelere ulaşılmasını sağlar.
Soru 2

“Bir kurumun sanal ortamdaki varlığıdır” ifadesi aşağıdaki kurumiçi halkla ilişkiler araç ve ortamlarından hangisini tanımlamaktadır?

A
Kurum web sitesi
B
Kurum sosyal ağ sitesi
C
Kurum haber odası
D
Kurum bloğu
E
Kurum e-maili
Soru 3

Kurumun iç ve dış paydaşlarının kuruma ilişkin algılarından oluşan kurumsal itibar açısından önemli olan ve kurumsal itibarın temel bileşenleri olarak kabul edilen kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

A
Kimlik - iletişim
B
İmaj-kimlik
C
Kimlik-kültür
D
İmaj - iletişim
E
İmaj-kültür
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi liderlik tarzlarından biri değildir?

A
Dayatıcı
B
Güven verici
C
Yakınlık sağlayıcı
D
Demokratik
E
Dogmatik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markayı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Kurum normları ve kuralları
B
Kurum kültürü
C
Kurumsal değerler
D
Kurumdaki çalışan sayısı
E
Çalışanların performansı
Soru 6

Charles Handy’nin örgüt kültürü sınıflandırmasında bir liderin baskın rolüyle tanımlanan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görev kültürü
B
Rol kültürü
C
Güç kültürü
D
Birey kültürü
E
Ortak kültür
Soru 7

“iç hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen tüm iletişim faaliyetleri, ________ sorumluğundadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
reklam departmanının
B
İnsan kaynakları departmanının
C
eğitim departmanının
D
kurum içi halkla ilişkilerin
E
finans departmanının
Soru 8

Hiyerarşik olarak işleyen iletişim akışında iletilerin astan üste giderken belirli kısımlarının gönderilip belirli kısımlarının gönderilmemesi işlemine ne ad verilir?

A
Geribildirim
B
Filtreleme
C
Kod açımlama
D
Söylenti
E
Hatalı kodlama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Kısa süreli istikrar sağlama
B
Finansal katkı sağlama
C
İnsan kaynaklarına katkı sağlama
D
Pazarlama faaliyetlerine katkı sağlama
E
Rekabet avantajı sağlama
Soru 10

İşletmenin neyi nasıl yaptığını ifade etmeye yarayan, kurumda çalışanların davranışları, kurumun iletişim biçimi, kurumun felsefesi ve kurumun görsel unsurlarını ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Kurumsal düşünce
B
Kurum içi halkla ilişkiler
C
Kurumsal kültür
D
Kurumsal imaj
E
Kurumsal kimlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki halkla ilişkiler biriminin kurumiçi halkla ilişkiler sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Çalışanların kurumu benimsemesini sağlamak
B
Çalışanların izinlerini düzenlemek
C
Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek
D
Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek
E
Yönetime danışmanlık yapmak
Soru 12

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin ortak akılla yürütülerek çalışanların daha aktif olarak bu süreçte yer alması, kurum içerisindeki halkla ilişkiler uygulayıcısının aşağıdakilerden hangisi ile işbirliğini gerektirmektedir?

A
İnsan kaynakları yöneticisi
B
Bayi temsilcileri
C
Dış paydaşlar
D
STK temsilcileri
E
Siyasi aktörler
Soru 13

Aşağıdaki kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinden hangisi çalışanların olumlu ve yoğun duygular hissetmesine olanak tanımaktadır?

A
Eğitim seminerleri
B
Kurumsal bloglar
C
Kişisel görüşmeler
D
Toplantılar
E
Kurumiçi kutlamalar
Soru 14

Kurumlarda çalışanların daha istekli ve mutlu çalışmasını sağlayan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş ortamında çatışmanın engellenmesi
B
Çalışanlara kendilerini geliştirecek bir iş ortamı sağlanması
C
Motivasyon ortamının sağlanması
D
İşle ilgili sorumlulukların belirlenmesi
E
Başarıların takdir edilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biridir?

A
Uzmanlık gerektirmez.
B
Yönetimsel süreçten uzak bir olgudur.
C
Herkes tarafından uygulanabilir.
D
Sadece kurum içine yöneliktir.
E
Çift yönlü iletişime dayanan bir süreçtir.
Soru 16

Aşağıdaki çatışma yönetimi yaşam seyri aşamalarından hangisi imaj onarımı ve itibar yönetimi çalışmalarının yapıldığı aşamadır?

A
İyileşme safhası
B
Proaktif safha
C
Reaktif safha
D
Başlangıç safhası
E
Stratejik safha
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin amaçlarından biridir?

A
Kâr oranını artırmak
B
Kurumun medya planlamasını yapmak
C
Çalışanlara kurumun aidiyet duygusunu aşılamak
D
Dış hedef kitlenin tutum ve davranışlarını değiştirmek
E
Yeni pazarlara girmek
Soru 18

Kurumların pazardaki rakiplerine önemli bir fark yaratma unsuru olması bakımından kimler kurumlar tarafından hedef kitle olarak belirlenmiştir?

A
Sermayedarlar
B
Ucuz kredi sağlayıcıları
C
Sağlık kurumlan
D
Kurumların kendi çalışanları
E
Teknoloji üreten kurumlar
Soru 19

Kurumsal çerçevede iş yapış şekillerinin biçimlendirilmesi aşamasında kurmay boyut neyi ifade eder?

A
Üst olarak görev yapan yöneticileri
B
Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapıyı
C
Astlar ile üstler arasındaki bireyleri
D
Farklı amaçlardaki yapıları
E
Kurumun danışmanlarını
Soru 20

Bilgi toplumu çağındaki yeni gelişmelere ayak uydurmada kurumların aldığı en önemli tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırımları artırma
B
Farklı pazarlara giriş fırsatlarını değerlendirme
C
Sahip olunan kaynakların optimizasyonunu sağlama
D
Müşteri ilişkileri yönetimine önem verme
E
Ürün geliştirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x